Jeremia 22

22
Budskap til kongehuset
1Så sa Herren: Gå ned til Judas konges hus og tal der dette ordet: 2Hør Herrens ord, du Judas konge som sitter på Davids trone, du selv og dine tjenere og ditt folk, dere som går inn gjennom disse portene! #17:20. 3Så sier Herren: Gjør rett og rettferdighet! Fri dem som blir plyndret, ut av undertrykkerens hånd! Gjør ikke urett og vold mot den fremmede, den farløse og enken! Utøs ikke uskyldig blod på dette stedet! #7:5,6. 21:12. 2Mos 22:21 ff. 3Mos 19:33. 5Mos 10:19. 4For dersom dere gjør etter dette ordet, så skal konger som sitter på Davids trone, dra inn gjennom portene til dette huset på vogner og hester, kongen selv og hans tjenere og hans folk. #17:25.
5Men dersom dere ikke hører på disse ordene, da sverger jeg ved meg selv, sier Herren, at dette huset skal bli ødelagt. 6For så sier Herren om Judas konges hus: Et Gilead er du for meg, en Libanons topp. Men sannelig, jeg vil gjøre deg til en ørken, til byer som ingen bor i. 7Jeg vil innvie ødeleggere mot deg, hver med sine våpen, og de skal hogge ned dine herligste sedrer og kaste dem på ilden. 8Mange folkeslag skal gå forbi denne byen og si til hverandre: Hvorfor har Herren gjort slik med denne store byen? #16:10. 5Mos 29:24 ff. 1Kong 9:8 ff. 2Krøn 7:21 ff.
9Og de skal svare: Fordi de forlot Herrens, sin Guds pakt og tilba andre guder og dyrket dem. 10Gråt ikke over en død og klag ikke over ham! Gråt over ham som er dratt bort! For han skal ikke komme tilbake og se sitt fødeland. 11For så sier Herren om Judas konge Sjallum*, Josjias sønn, som ble konge etter sin far Josjia, og som dro bort fra dette stedet: Han skal ikke komme tilbake hit. #2Kong 23:30-34.#2Krøn 36:1 ff. Esek 19:3-4. *Joakas. 12Men på det stedet som de har ført ham til i fangenskap, der skal han dø. Dette landet skal han ikke mer få se. 13Ve ham som bygger sitt hus med urettferdighet og sine saler med urett, han som lar sin neste trelle for ingenting og ikke gir ham lønn for arbeidet, #17:11.#3Mos 19:13. 5Mos 24:14 ff. Hab 2:12. Jak 5:4. 14han som sier: Jeg vil bygge meg et rommelig hus og luftige saler! - og som hogger ut vinduer på det og paneler det med sedertre og maler det rødt. 15Er du konge fordi du overgår andre i å bygge av sedertre? Din far - mon han ikke åt og drakk og gjorde rett og rettferdighet? Da gikk det ham vel. #42:6. 2Kong 22:2. Fork 3:13. 5:18. 16Han hjalp den elendige og fattige til hans rett. Da gikk det ham vel. Er ikke dette å kjenne meg? sier Herren. 17Men dine øyne og ditt hjerte er ikke rettet på annet enn på vinning og på å utøse den uskyldiges blod og på å bruke vold og undertrykkelse. 18Derfor sier Herren så om Judas konge Jojakim, Josjias sønn: De skal ikke holde sørgehøytid over ham og rope: Ve, min bror! Ve, min søster! De skal ikke holde sørgehøytid over ham og rope: Ve, herre! Ve, hans herlighet! #34:5. 1Kong 13:30. 2Kong 23:34. 19Men som de begraver et esel, slik skal han begraves. De skal slepe ham bort og slenge ham vekk langt fra Jerusalems porter. #36:30. 2Krøn 36:6. Jes 14:19,20. 20Stig opp på Libanon og skrik, la din røst lyde i Basan og skrik fra Abarim! For alle dine elskere er knust. #5Mos 32:49. 21Jeg talte til deg da du levde i trygghet. Men du sa: Jeg vil ikke høre! Dette var din ferd fra din ungdom av at du ikke hørte på min røst. #3:25. 6:16,17. 22Alle dine førere skal vinden bortføre. Dine elskere må gå i fangenskap. Ja, da skal du bli vanæret og bli til skamme på grunn av all din ondskap. 23Du som bor på Libanon, du som har ditt rede i sedrene - hvor du vil stønne når smerter kommer over deg, veer som hos en kvinne i barnsnød! 24Så sant jeg lever, sier Herren, selv om du Konja*, Jojakims sønn, Judas konge, var en signetring på min høyre hånd, så ville jeg rive deg av. #2Kong 24:6. 2Krøn 36:9.#*Jekonja, d.s.s. Jojakin, se 24:1. 25Jeg vil gi deg i deres hånd som står deg etter livet, og i deres hånd som du gruer for, i Babels konge Nebukadnesars hånd og i kaldeernes hånd. #21:7. 34:20. 26Jeg vil kaste deg og din mor som fødte deg, bort til et annet land, hvor dere ikke ble født, og der skal dere dø. #2Kong 24:12,15. 27Men det landet de stunder etter å komme tilbake til, til det skal de ikke komme tilbake. 28Er han da en foraktet, knust leirkrukke, denne mannen Konja? Er han et kar som ingen bryr seg om? Hvorfor er de blitt kastet bort, han og hans ætt, og slengt bort til et land de ikke kjente? #17:4. Hos 8:8. 29Land! land! land! Hør Herrens ord! 30Så sier Herren: Skriv denne mannen opp som barnløs, som en mann som ingen lykke har i sine levedager! For ingen av hans ætt skal få den lykke å sitte på Davids trone og herske over Juda.

Markert nå:

Jeremia 22: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring