Jeremia 19
NB

Jeremia 19

19
Herren vil knuse Jerusalem, som en knuser en leirkrukke
1Så sa Herren: Gå og kjøp en leirkrukke hos pottemakeren, og ta med deg noen av folkets eldste og av prestenes eldste. 2Gå så ut til Hinnoms sønns dal, som er utenfor Potteskår-porten, og rop der ut de ordene jeg vil tale til deg! 3Du skal si: Hør Herrens ord, dere Judas konger og Jerusalems innbyggere! Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Se, jeg fører ulykke over dette stedet, så det skal ringe for ørene på hver den som hører om det, #1Sam 3:11. 2Kong 21:12.
4fordi de forlot meg og ikke aktet dette stedet hellig. De brente røkelse der for andre guder, som de ikke kjente, verken de eller deres fedre eller Judas konger. Og de fylte dette stedet med uskyldiges blod. 5De bygde offerhauger for Ba’al for å brenne sine sønner i ilden til brennoffer for Ba’al, noe som jeg ikke har påbudt og ikke har talt om, og som ikke er oppkommet i mitt hjerte. #7:31 ff. 32:35. Sal 106:38. Esek 16:20. 23:37. 6Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da en ikke lenger skal kalle dette stedet Tofet eller Hinnoms sønns dal, men Drapsdalen. 7Og på dette stedet vil jeg gjøre Judas og Jerusalems planer til intet. Jeg vil la dem falle for fienders sverd og for de menns hånd som står dem etter livet. Jeg vil gi deres døde kropper til føde for himmelens fugler og for jordens dyr. #2Sam 15:31. Neh 4:15.#Job 5:12. Sal 33:10. Jes 8:10. 19:3. 8Denne byen vil jeg gjøre til et skremsel og en spott. Hver den som går forbi, skal bli forferdet og spotte over alle dens plager. #18:16. 3Mos 26:32.
9Jeg vil la dem ete sine sønners og døtres kjøtt, og de skal ete hverandres kjøtt, under den trengsel og nød som deres fiender og de som står dem etter livet, fører over dem. #3Mos 26:29.#5Mos 28:53 ff. Klag 2:20. 4:10. Esek 5:10. 10Så skal du knuse krukken for øynene på de mennene som går med deg. 11Og du skal si til dem: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Slik vil jeg knuse dette folket og denne byen, som en knuser et pottemakerkar, som ikke kan gjøres i stand igjen. I Tofet skal de begrave folk fordi det ellers ikke er plass til å begrave. #7:32. Jes 30:14.
12Slik vil jeg gjøre med dette stedet, sier Herren, og med dets innbyggere. Jeg vil gjøre denne byen lik Tofet. 13Og husene i Jerusalem og Judas kongers hus, de urene, skal bli som Tofet - alle de husene hvor en har brent røkelse på taket for hele himmelens hær og utøst drikkoffer for andre guder. #32:29. 44:17 ff. 2Kong 21:3,5. Esek 20:28. Sef 1:5. 14Jeremia kom fra Tofet, dit Herren hadde sendt ham for å profetere, og han sto fram i forgården til Herrens hus og sa til hele folket: 15Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Se, jeg lar komme over denne byen og over alle de byene som hører til den, alt det onde jeg har talt imot den. For de har gjort nakken stiv, så de ikke hører på mine ord.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.