Dommerne 15
NB

Dommerne 15

15
1En tid senere, i hvetehøstens dager, ville Samson se til sin kone. Han hadde med seg et kje, og han sa: La meg få komme inn i kammerset til min kone! Men hennes far ville ikke gi ham lov til å gå inn. 2Han sa: Jeg tenkte at du hadde lagt henne for hat, og så ga jeg henne til din brudesvenn. Men er ikke hennes yngre søster vakrere enn hun? Ta henne isteden! #14:20. 3Da sa Samson til dem: Denne gangen har jeg ingen skyld på meg mot filistrene om jeg gjør dem noe ondt.
4Så gikk Samson av sted og fanget tre hundre rever og fikk tak i fakler. Han bandt revene sammen etter halene, to og to, og festet en fakkel mellom hvert halepar. 5Så tente han på faklene og slapp revene inn på filistrenes åkrer. Han brente opp både kornbånd og uskåret korn, likeså vingårder og oljehager. 6Da sa filistrene: Hvem har gjort dette? Folk svarte: Samson, svigersønnen til timnitten, fordi han tok hans kone og ga henne til hans brudesvenn. - Så dro filistrene opp og brente inne både henne og hennes far. #14:15.
7Da sa Samson til dem: Gjør dere slikt, så vil jeg ikke hvile før jeg får hevnet meg på dere.
8Og han slo dem sønder og sammen, så det ble et stort mannefall. Så dro han ned og ga seg til i fjellkløften ved Etam. 9Da dro filistrene opp og slo leir i Juda. De spredte seg utover i Leki.
10Judas menn spurte: Hvorfor har dere dratt opp mot oss? De svarte: Vi har dratt opp for å binde Samson og gjøre mot ham som han har gjort mot oss. 11Da dro tre tusen mann av Juda ned i fjellkløften ved Etam, og de sa til Samson: Vet du ikke at filistrene hersker over oss? Hvorfor har du gjort dette mot oss? Men han sa til dem: Som de har gjort mot meg, så har jeg gjort mot dem. 12Da sa de til ham: Vi er kommet hit ned for å binde deg og overgi deg i filistrenes hånd. Og Samson sa til dem: Lov meg med ed at dere ikke vil drepe meg. 13Da sa de til ham: Nei, vi vil bare binde deg og så gi deg i deres hånd, men drepe deg vil vi ikke. Så bandt de ham med to nye rep og førte ham opp av fjellkløften. 14Da han kom til Leki, sprang filistrene mot ham med gledesrop. Men Herrens Ånd kom over ham, og repene om armene hans ble som brente lintråder, og båndene smuldret opp og falt av hendene hans.#14:6,19. 1Sam 10:6
15Så fant han et friskt kjevebein av et esel. Han rakte hånden ut og grep det, og med det slo han i hjel tusen mann. 16Da sa Samson: Med kjevebeinet av et esel slo jeg én hop, ja to! Med kjevebeinet av et esel slo jeg tusen mann! 17Da han hadde sagt dette, kastet han kjevebeinet fra seg. Siden har de kalt dette stedet Ramat-Leki*. #*kjevebeinhaugen. 18Da ble han brennende tørst, og så ropte han til Herren og sa: Du har gitt denne store frelse ved din tjeners hånd, og så skal jeg nå dø av tørst og falle i de uomskårnes hender!
19Da åpnet Gud den hulen som er i Leki. Det rant vann ut av den, og han drakk. Da vendte hans livskraft tilbake, og han kviknet til. Derfor ble denne kilden kalt En-Hakkore*. Den er i Leki den dag i dag. #*roperens kilde.
Samson er dommer i tjue år
20I tjue år var Samson dommer i Israel. Det var i filistrenes dager. #2:16,18. 13:1. 16:31. Heb 10:32.