Jesaja 65

65
Herren vil frelse, men straffer avgudsdyrkelse
1Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt ved mitt navn: Se, her er jeg, her er jeg! #Rom 10:20. 2Hele dagen bredte jeg ut mine hender til et gjenstridig folk, som går på den veien som ikke er god, og følger sine egne tanker, #Sal 81:12,13. Jer 7:24. 11:8. 18:12. Rom 10:21. 3til et folk som stadig krenker meg rett opp i ansiktet, som ofrer i hagene og brenner røkelse på teglsteinene, #Sal 78:41. 89:32,33. 4som sitter i gravene og overnatter i avkrokene, som eter svinekjøtt og har sine kar fulle av avskyelig suppe, #66:17. 3Mos 11:4. 5som sier: Hold deg unna, kom ikke nær meg, for jeg er hellig for deg! - Disse er en røk i min nese, en ild som brenner hele dagen. #5Mos 32:22. Sal 18:9. Jer 2:35.
6Se, det står skrevet for mitt åsyn: Jeg vil ikke tie før jeg får betalt det, ja, betalt det i deres fang, 7både deres egne misgjerninger og fedrenes misgjerninger, sier Herren, at de brente røkelse på fjellene og hånte meg på haugene. Deres lønn vil jeg først av alt måle opp i deres fang. #57:7. 2Mos 20:5. Jer 16:18. Hos 2:13. 4:13. 8Så sier Herren: Som folk sier når de finner saft i druen: Ødelegg den ikke, for det er en velsignelse i den! - slik vil jeg gjøre for mine tjeneres skyld og ikke ødelegge hele folket. #Hos 11:9. 9Men jeg vil la en ætt komme av Jakob, og av Juda en arving til mine fjell. Mine utvalgte skal arve landet, og mine tjenere skal bo der. #Sal 69:36,37. 102:29. 10Saron skal bli til en beitemark for småfe, og Akors dal til et hvilested for storfe, til gagn for mitt folk, som søker meg. #35:2. Jos 7:26. 1Krøn 27:29. Hos 2:15. 11Men dere som går bort fra Herren, som glemmer mitt hellige berg, som dekker bord for Gad, og som fyller begeret med krydret vin for Meni, 12dere vil jeg overgi til sverdet. Dere skal alle sammen måtte bøye dere ned for å slaktes, fordi jeg kalte, og dere svarte ikke, fordi jeg talte, og dere hørte ikke, men gjorde det som var ondt i mine øyne, og valgte det jeg ikke hadde behag i. #66:4. Ord 1:24 ff. Jer 7:13,27. 35:17. Sak 7:11. 13Derfor sier Herren Herren: Se, mine tjenere skal ete, men dere skal sulte. Se, mine tjenere skal drikke, men dere skal tørste. Se, mine tjenere skal glede seg, men dere skal stå der med skammen. #Sal 22:27. 25:3. Matt 5:6. Luk 6:21. Joh 16:22. 14Se, mine tjenere skal juble av hjertens lyst, men dere skal skrike av hjertets pine og hyle i fortvilelse. 15Og navnet deres skal dere etterlate til en ed for mine utvalgte, og Herren Herren skal drepe deg. Men sine tjenere skal han kalle med et annet navn, #62:2. Sal 102:9. Jer 29:22. Åp 2:17.
16så den som velsigner seg på jorden, skal velsigne seg i den trofaste Gud, og den som sverger på jorden, skal sverge ved den trofaste Gud. For de tidligere trengsler er glemt og skjult for mine øyne.#Jer 4:2. 12:16.
En ny himmel og en ny jord
17For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Og de første ting skal ikke minnes, ingen skal lenger komme dem i hu.#51:16. 66:22. 2Pet 3:13. Åp 21:1,4. 18Ja, gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper! For se, jeg skaper Jerusalem til jubel og hennes folk til fryd. #35:10. 51:3. 19Og jeg vil juble over Jerusalem og fryde meg i mitt folk. Gråt eller skrik skal ikke lenger høres der. #Jer 32:41. Åp 21:4. 20Det skal ikke lenger finnes noe spedbarn som bare lever få dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers mål. Nei, en ung mann skal den være som dør hundre år gammel, og hundre år gammel skal den synder bli som forbannes. #Fork 8:12. 21De skal bygge hus og bo i dem og plante vingårder og ete deres frukt. #62:8 ff. Jer 31:5. Amos 9:14. 22Ikke skal de bygge og en annen bo, ikke skal de plante og en annen ete. Nei, som treets dager skal mitt folks dager være, og mine utvalgte skal selv få nyte frukten av sine henders gjerning. #5Mos 28:30. Hos 8:7. Sak 8:4. 23De skal ikke gjøre seg strev forgjeves og ikke føde barn til en brå død. For de er en ætt som er velsignet av Herren, og de får ha sine etterkommere hos seg. #61:8,9. Jer 32:39. 24Og det skal skje: Før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, skal jeg høre. #30:19. 58:9. Sal 91:15. 145:18. Jer 33:3. Matt 7:7. 25Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, og ormen får støv til mat. Ingen skal gjøre noe ondt og ingen skal ødelegge noe på hele mitt hellige berg, sier Herren. #11:6 ff. Hos 2:18.

Markert nå:

Jesaja 65: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring