Jesaja 60

60
Herrens lys skal skinne i Jerusalem
1Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. #9:2. 52:2. Ef 5:14. 2Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg. #4:5. Joh 1:5,9,14. Kol 1:13. 3Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg. #2:3. 42:6. 49:6. 62:1. Luk 2:32. Åp 21:24. 4Løft dine øyne og se deg omkring! De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. #11:12. 49:12,18,22.
5Da skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg. For havets rikdom skal vende seg til deg, folkenes gods skal komme til deg. #Hag 2:7. Sal 34:6. 6Et mylder av kameler skal dekke deg, Midians og Efas kamelføll. Alle sammen skal de komme fra Sjeba. Gull og virak skal de føre til deg, og Herrens pris skal de forkynne. #1Mos 25:4. Sal 72:10,15. 7Alle Kedars sauer skal samles til deg, Nebajots værer skal tjene deg. De skal ofres på mitt alter til velbehag for meg, og min herlighets hus vil jeg herliggjøre. #56:7. Sal 120:5. Jer 49:28.
8Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag? 9Jo, fjerne kyster venter på meg. Fremst seiler Tarsis-skipene og fører dine barn hit fra det fjerne, deres sølv og gull kommer med dem - for Herrens, din Guds navns skyld, for Israels Helliges skyld, for han herliggjør deg. #43:6. 55:5.
Sønner av dem som har plaget deg, skal bøye seg for deg
10Fremmede skal bygge dine murer, og deres konger skal tjene deg. I min harme har jeg slått deg, men i min nåde har jeg igjen forbarmet meg over deg. #49:16,17. 54:7,8.
11Dine porter skal holdes åpne hele tiden, verken dag eller natt skal de lukkes, så folkenes gods må bli ført inn til deg, og deres konger bli brakt med som fanger. #Sal 149:8. Åp 21:24 ff. 12For det folk og det rike som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne, og folkeslag skal bli lagt øde. 13Libanons herlighet skal komme til deg, både sypress og lønn og buksbom, for å pryde det stedet der min helligdom er. Det sted hvor mine føtter står, vil jeg herliggjøre. #35:2. 14Sønner av dem som har plaget deg, skal komme og bøye seg for deg. Alle de som har foraktet deg, skal kaste seg ned for dine føtter. De skal kalle deg Herrens by, Israels Helliges Sion. #49:23. Sal 72:9. 15Istedenfor at du var forlatt og hatet, så det ikke var noen som dro igjennom deg, vil jeg gjøre deg til en evig herlighet, en fryd for slekt etter slekt. #62:4. 65:18. 16Du skal die folkenes melk, ja, kongers bryst skal du die. Og du skal kjenne at jeg, Herren, er din frelser, og Jakobs Veldige din gjenløser. #49:23,26.
Herren skal være et evig lys for deg
17Istedenfor kobber vil jeg gi gull, istedenfor jern vil jeg gi sølv, istedenfor tre gir jeg deg kobber og jern istedenfor stein. Jeg vil gjøre fred til din øvrighet og rettferdighet til din styrer. #1:26. 26:12. 1Kong 10:27. 18Det skal ikke mer høres om vold i ditt land, ikke om hærfang og ødeleggelse innenfor dine grenser. Du skal kalle frelsen dine murer og lovsangen dine porter. #26:1. 49:16. 54:14. Sak 2:9 19Solen skal ikke mer være ditt lys om dagen, og månen skal ikke skinne og lyse for deg. Men Herren skal være et evig lys for deg, og din Gud skal være din herlighet. #2Sam 22:29. Sal 27:1. Mika 7:8. Jak 1:17.#1Joh 1:5 ff. Åp 21:23. 22:5. 20Din sol skal ikke mer gå ned, og din måne skal ikke miste sitt skinn. For Herren skal være et evig lys for deg, og dine sørgedager skal være til ende. #Åp 21:4. 21Og hele ditt folk skal være rettferdig. Til evig tid skal de eie landet. De er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av mine hender til min ære. #44:23. 57:13. 61:3. Sal 37:11. Matt 5:5. 22Den minste skal bli til tusen, og den ringeste til et veldig folk. Jeg, Herren, jeg vil la det skje hastig i sin tid.

Markert nå:

Jesaja 60: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring