Jesaja 6

6
Jesaja møter Herren i hans hellighet
1I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy, opphøyet trone, og slepet av hans kåpe fylte templet. #2Mos 24:10. Joh 12:41. Åp 4:2. 20:11. 2Serafer sto omkring ham. Seks vinger hadde hver. Med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. #2Mos 3:6. 1Kong 19:13. 3Og den ene ropte til den andre og sa: Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud! All jorden er full av hans herlighet. #Sal 72:19. Esek 39:7. Hab 3:3. Åp 4:8. 4Dørpostenes fester bevet ved røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk. #2Mos 40:34. 1Kong 8:10,11. Esek 10:4. Åp 15:8. 5Da sa jeg: Ve meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, Herren, hærskarenes Gud. #33:17. 2Mos 19:21. 33:20. Dom 6:22,23. 13:22.
6Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en glødende stein i hånden. Med en tang hadde han tatt den fra alteret. 7Og han rørte ved min munn med den og sa: Se, denne har rørt ved dine lepper, din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet. #Jer 1:9. Dan 10:16 ff. Sak 3:4. 8Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg: Se, her er jeg, send meg!
Herren dømmer folket til forherdelse og undergang
9Og han sa: Gå av sted og si til dette folket: Hør og hør, men forstå ikke! Se og se, men skjønn ikke! #Esek 12:2. Matt 13:14. Mark 4:12. Luk 8:10.#Apg 28:26. Rom 11:8.
10Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli leget. #29:10. 63:17. 5Mos 29:4. Jer 5:21. 6:10. Joh 12:40. 11Da spurte jeg: Hvor lenge, Herre? Og han sa: Til byene er ødelagt og folketomme, og husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt til en ørken. #5:9. Dan 12:6. 12Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten blir stor i landet. #5Mos 28:64. Jer 4:29. 13Om det ennå er en tiendedel igjen i det, så skal også den bli fortært. Men likesom det blir en stubb igjen av terebinten og eiken når en feller dem, slik skal en hellig sæd* være den stubb som blir igjen av folket. #*den hellige rest av#Israel som skal bli spiren til et nytt gudsfolk.

Markert nå:

Jesaja 6: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring