Jesaja 57

57
Profeten refser de ugudelige israelitter
1Den rettferdige omkommer, og det er ikke noen som legger seg det på hjertet. Fromme menn blir rykket bort uten at noen forstår det. For den rettferdige blir rykket bort før ulykken kommer. #2Kong 22:20. Sal 12:2. 2Han går inn til fred. De hviler på sine leier, alle de som går sin vei rett fram. 3Men kom hit, dere barn av trollkvinnen, dere yngel av en ekteskapsbryter og horkvinne! #1:4. 4Mos 32:14. Matt 12:34.
4Hvem er det dere gjør dere lystige over? Hvem er det dere lukker munnen opp imot og rekker tunge til? Er dere ikke selv overtredelsens yngel, løgnens avkom? #37:23. Jud 18. 5Dere er opptent av lyst ved terebintene, under hvert grønt tre. Dere slakter barn i dalene, under kløfter i fjellene. #1Kong 14:23. 2Kong 16:4.#Jer 2:20. 3:13. Esek 16:21. 20:28. 23:39. 6De glatte steiner i bekken er din del. Ja, de skal bli din lodd. Også for dem øste du ut drikkoffer og bar fram matoffer - skulle jeg si meg tilfreds med dette? 7På høye, mektige fjell redet du ditt leie. Også der steg du opp for å ofre slaktoffer. #65:7. Hos 4:12 ff. 8Og bak døren og dørstolpene satte du ditt minnetegn. Du vendte deg bort fra meg. Du kledde deg naken og steg opp, gjorde ditt leie bredt og tinget deg lønn av dem. Du elsket å ligge med dem, du så deres nakenhet. #5Mos 6:9. 11:20.
9Du dro til kongen med olje, og du kom med mange velluktende salver. Du sendte dine bud langt bort, og du steg dypt ned, like til dødsriket. #Hos 12:2. 10På din lange reise ble du trett. Likevel sa du ikke: Jeg gir tapt! Du fant ny livskraft for din hånd, derfor ble du ikke svak. 11Hvem var du redd for, og hvem fryktet du for, siden du ga deg over til løgnen og ikke husket meg og ikke la deg det på hjertet? Er det ikke slik: Jeg har tidd helt fra eldgammel tid, derfor fryktet du ikke for meg? #42:14. Sal 50:21. Ord 29:25. 12Jeg vil kunngjøre din rettferdighet og dine gjerninger, og de skal ikke gagne deg. #65:7. 13Når du skriker, så la din gudeflokk redde deg! Nei, en vind skal løfte dem opp alle sammen, et vindpust skal feie dem bort. Men den som tar sin tilflukt til meg, han skal arve landet og ta mitt hellige berg i eie. #56:7. 60:21. Sal 2:12. 15:1 ff. 84:13.
De som har ydmyket seg for Herren, vil han velsigne
14Det skal bli sagt: Bygg, bygg, rydd vei! Ta hvert anstøt bort fra mitt folks vei! #40:3. 42:16. 62:10. 15For så sier Den Høye, Den Opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig: I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd og gjøre de knuste hjerter levende. #66:2. Sal 34:19.#51:19.92:9. 97:9. 113:5 ff. 138:6. 147:3. Luk 1:49. 16For ikke til evig tid går jeg i rette, og ikke for alle tider er jeg vred. For da måtte ånden visne for mitt åsyn, de sjeler som jeg har skapt. #Sal 78:38,39. 103:9. Mika 7:18. 17På grunn av Israels syndige begjær ble jeg harm og slo ham. Jeg skjulte mitt åsyn og var vred, og han gikk bortvendt på sitt eget hjertes vei. #54:8. 59:2. Jer 2:27. Mika 3:4. 18Hans veier har jeg sett, og jeg vil lege ham. Jeg vil lede ham og gi ham og hans sørgende trøst. 19Herren skaper leppers grøde. Fred, fred for fjern og nær, sier han. Og jeg vil lege ham. #52:7. Sal 40:4. Ef 2:17. Heb 13:15. 20Men de ugudelige er som det opprørte hav. Det kan ikke være stille, og bølgene skyller opp gjørme og mudder. #Sal 32:10. Jud 13. 21Det er ingen fred for de ugudelige, sier min Gud. #48:22. 59:8.

Markert nå:

Jesaja 57: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring