Jesaja 56

56
Herrens frelse kommer snart
1Så sier Herren: Akt på det som er rett, og gjør rettferdighet! For min frelse kommer snart, og snart skal min rettferdighet åpenbares. #46:13. 51:5. 62:1. Rom 13:11. 2Salig er det menneske som gjør dette, det menneskebarn som holder fast ved det - som holder sabbaten, så han ikke vanhelliger den, og som akter på sin hånd, så den ikke gjør noe ondt. #58:13 ff.#2Mos 31:13 ff. 3Mos 19:3,30. 26:2. Jer 17:22,24,25. 3Den fremmede som holder seg til Herren, må ikke si: Herren vil visst skille meg fra sitt folk! Og den som er gjeldet, må ikke si: Se, jeg er et tørt tre! #14:1. 5Mos 23:1. Apg 10:34 ff.
4For så sier Herren: De gjeldinger som vil holde mine sabbater og velge det som jeg har behag i, og holde fast ved min pakt, 5dem vil jeg i mitt hus og innenfor mine murer gi et minne og et navn som er bedre enn sønner og døtre. Et evig navn vil jeg gi dem, som ikke skal slettes ut. #62:2. Åp 2:17. 3:5. 6Og de fremmede som holder seg til Herren for å tjene ham og for å elske Herrens navn, og for å være hans tjenere, alle de som holder sabbaten, så de ikke vanhelliger den, og som holder fast ved min pakt, #Sal 25:10. 103:17,18. 7dem vil jeg føre til mitt hellige berg og la dem glede seg i mitt bønnehus. Deres brennoffer og slaktoffer skal være til behag på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. #1Kong 8:43. Sal 2:6. 15:1 ff.#Jer 7:11. Esek 20:40. Matt 21:13. Mark 11:17. 8Så sier Herren Herren, han som samler de fordrevne av Israel: Enda flere vil jeg samle til ham, i tillegg til dem som allerede er samlet til ham. #60:4. Mika 4:6,7. Sef 3:19,20. Joh 10:16.
Israels ledere er blinde
9Alle dere markens dyr! Kom og et, alle dyr i skogen! 10Israels vektere er blinde alle sammen, de vet ingenting. Alle sammen er de stumme hunder, som ikke kan gjø. De ligger og drømmer og liker å sove. 11Ja, grådige hunder er de, de blir aldri mette. De er hyrder som ikke har forstand. Alle sammen har de vendt seg til sin egen vei, hver til sin egen vinning, fra den første til den siste. #53:6. Jer 6:13. 8:10. Mika 3:11. Matt 23:4. 12Kom, jeg vil hente vin! La oss drikke sterk drikk! Og som denne dagen er, skal dagen i morgen være, herlig over all måte!#22:13 ff. Sal 10:6. Hos 7:4.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring