Jesaja 55

55
Herren vil gi den nåde som ble lovt David
1Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene! Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk! #12:3. 44:3.#Sak 13:1. Matt 5:6. Joh 4:14. 7:37. Åp 22:17. 2Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg! Så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg over de fete retter. #25:6. Sal 22:27 ff. 36:9 ff. Esek 34:14. 3Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse. #54:10. 61:8. 2Sam 7:12 ff. 1Kong 8:25. Sal 89:4 ff, 50. 105:8,10. 111:9. Jer 50:2.
4Se, til et vitne for folkeslag har jeg satt ham, til en fyrste og en hersker over folkeslag. #Sal 2:8 ff. 72:8 ff. Åp 1:5. 3:14. 5Se, folk du ikke kjenner, skal du kalle. Hedningefolk som ikke kjenner deg, skal løpe til deg, for Herrens, din Guds skyld og for Israels Helliges skyld. For han herliggjør deg. #2:2 ff. 44:5. 60:3.
Herrens tanker er høyere enn våre
6Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! #1Krøn 28:9. Jer 29:13. Hos 10:12. Amos 5:4-6.#Sef 2:3. Apg 17:27. 7Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. #54:10. Sal 103:3 ff. 130:4,7 ff. Esek 18:30,31. 33:11.#Joel 2:12,13. Luk 15:20 ff. 8For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. #Rom 8:33. 9For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. #Sal 92:6. 103:11. Jer 29:11.
10Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, 11slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det til. #45:23. Matt 24:35. 12For med glede skal dere dra ut, og i fred skal dere føres fram. Fjellene og haugene skal bryte ut i fryderop for deres ansikt, og alle markens trær skal klappe i hendene. #1Krøn 16:33. Sal 98:8. 105:43. 13I stedet for tornebusker skal det vokse opp sypresser, i stedet for nesler skal det vokse opp myrter. Det skal være til et navn for Herren, til et evig tegn som ikke skal bli utslettet. #41:9. 60:13.

Markert nå:

Jesaja 55: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring