Jesaja 54

54
Din skaper er din ektemann
1Rop med fryd, du ufruktbare, du som ikke fødte! Bryt ut i fryderop og juble, du som ikke var i barnsnød! For den forlatte kvinne har flere barn enn hun som har mann, sier Herren. #Sak 9:9. Gal 4:27. 2Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din bolig, hold ikke igjen! Strekk dine snorer langt ut, og gjør dine teltplugger faste! #33:20. 49:20. Sak 2:8. 3For du skal bre deg ut både til høyre og til venstre, og din ætt skal ta hedningefolk i eie og bygge opp igjen ødelagte byer. #55:5. Esek 36:33. 4Frykt ikke, du skal ikke bli skuffet, og vær ikke skamfull, du skal ikke bli til skamme! Din ungdoms skam skal du glemme, og din enkestands vanære skal du ikke lenger minnes. #61:7. Klag 1:1,20. 5For din skaper er din ektemann, Herren, hærskarenes Gud, er hans navn. Og Israels Hellige er din gjenløser, all jordens Gud kalles han. #62:5. Hos 2:19. 12:6. Rom 3:29. Ef 5:25 ff. 6For Herren kaller deg som en forlatt kvinne med sorg i hjertet. En ungdomshustru - skulle hun forkastes? sier din Gud. #49:14. 62:4. 1Sam 1:10,15. 2Kong 4:27.
Herrens fredspakt skal ikke rokkes
7Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men med stor barmhjertighet vil jeg samle deg. #55:7. 60:10. Sak 1:16. 8Da min vrede strømmet over, skjulte jeg mitt åsyn for deg et øyeblikk, men med evig miskunnhet forbarmer jeg meg over deg, sier Herren, din gjenløser. #57:17. Sal 30:6,8.
9For som Noahs flom er dette for meg. Likesom jeg sverget at Noahs flom ikke mer skal gå over jorden, slik har jeg nå sverget at jeg ikke vil være vred på deg eller skjenne på deg. #1Mos 8:21. 9:11,15. Matt 24:38. 10For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. #49:15. 61:8.#Sal 103:13. 146:6. Jer 31:20. Esek 34:25 ff. 37:26. 11Du arming, du som er herjet bort av storm, du som ingen trøst har funnet! Se, jeg legger dine byggesteiner i spydglans, og bygger grunnmuren din med safirer. #Matt 7:24. Åp 21:19 ff. 12Dine murtinder gjør jeg av rubiner, dine porter av karfunkelsteiner, og hele din ringmur av dyre steiner. 13Alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor. #Jer 31:14. 32:33.#Joh 6:45. 14:27. 16:33. Rom 5:1. Heb 8:11. 14Ved rettferdighet skal du bli grunnfestet. Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å frykte, og fra redsel, for den skal ikke komme nær til deg! 15Se, om de slår seg sammen mot deg, så er det ikke fra meg. De som slår seg sammen mot deg, skal falle i striden mot deg. #41:11 ff. Luk 20:18. Rom 8:31. 16Se, jeg skaper smeden som puster i kullilden og lager et våpen for sin gjerning. Jeg skaper også en ødelegger til å skade. 17Ingen av de våpen som blir smidd mot deg, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, og deres rettferdighet er fra meg, sier Herren. #25:4. 50:9. 1Kor 6:2.

Markert nå:

Jesaja 54: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring