Jesaja 53

53
1Hvem trodde det budskapet vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart?#52:10. 59:16. Sal#44:4. 71:18. Matt 13:58. Joh 1:5,11. 12:38. Rom 10:16. 2Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot i tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. #11:1,10. 52:13,14. 3Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. #49:7. 50:6. Sal 22:7. Mark 9:12. Joh 7:47,48. 4Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. #Matt 8:17. Joh 1:29. 1Pet 2:24. 5Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. #Sal 51:10, 19. Sak 13:6,7.#Rom 4:25. 2Kor 5:21. Gal 3:13. 1Pet 2:24. 6Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham. #Sal 119:176. Jer 50:6. Esek 34:5. 1Pet 2:25.
7Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. #Jer 11:19.#Matt 26:63. 27:14. Mark 14:61. Apg 8:32. 1Pet 2:23. 8Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham? #1Mos 4:13.#Esr 9:6. Sal 103:3 ff. 1Kor 15:3. Heb 2:13 ff. 9De ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn. #Matt 27:38,57,60.#Joh 8:46. 2Kor 5:21. 1Pet 2:22. 1Joh 3:5. 10Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. #Sal 22:31,32. Joh 12:24. Rom 6:9,10. 11Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære.#Joh 10:14 ff. 17:3. Rom 4:25. 5:19. 1Pet 3:18.
12Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere - han som bar manges synd, og han ba for overtredere. #Sal 68:19. Mark 15:28. Luk 22:37. 23:34. Joh 17:2,6.

Markert nå:

Jesaja 53: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring