Jesaja 43
NB

Jesaja 43

43
Herrens uforanderlige kjærlighet til Israel
1Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. #41:10,14. 44:2. 45:3. 1Mos 26:24. Jer 30:10. 46:28. 2Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. #Sal 66:12. Dan 3:13 ff. Matt 28:20. Mark 16:18. 3For jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din frelser. Jeg gir Egypt til løsepenge for deg, Etiopia og Seba gir jeg i ditt sted. #45:14. 49:7. 63:8. 4Fordi du er dyrebar i mine øyne, fordi du er aktet høyt og jeg elsker deg, gir jeg mennesker i ditt sted og folkeslag i stedet for ditt liv. 5Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg. #41:10. Jer 46:27,28. 6Jeg vil si til Norden: Gi dem hit! - og til Syden: Hold dem ikke tilbake! La mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende, #45:22. 49:12. 60:4. Sal 107:3. 2Kor 6:18. 7hver den som nevnes med mitt navn, og som jeg har skapt til min ære, som jeg har dannet og gjort. #Jer 14:9. 15:16. 2Tim 2:19. 8Før fram et folk som er blindt, enda de har øyne, og de som er døve, enda de har ører! #42:18 ff. 56:10.
9La alle hedningefolk samle seg, alle folkeslag komme sammen! Hvem blant dem er det som kunngjør slikt! La dem si oss hva de tidligere har spådd! La dem føre fram sine vitner, så de kan få rett! La dem høre og si: Det er sannhet! #34:1. 41:26. 45:21. 10Dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener, som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne det og tro meg og forstå at jeg er Gud. Før meg er ingen gud blitt til, og etter meg skal det ingen komme. #44:6,8. 45:5,14. 5Mos 32:39. 11Jeg, jeg er Herren, og uten meg er det ingen frelser. #45:21. Hos 13:4. 12Jeg er den som forutsa dette, jeg frelste, og jeg kunngjorde det. Det var ingen fremmed gud blant dere. Dere er mine vitner, sier Herren, og jeg er Gud. 13Ja, fra dag ble til, er jeg det. Ingen befrir fra min hånd. Jeg gjør en gjerning, og hvem gjør den ugjort? #14:27. 46:10. Sal 90:2. Ord 8:25. Hab 3:6.
Herrens frelse fra Babels herredømme
14Så sier Herren, han som gjenløser dere, Israels Hellige: For deres skyld sender jeg bud til Babel og lar dem alle sammen flykte nedover elven. Jeg lar kaldeerne flykte på de skipene som var deres lyst. #41:14. 47:4. 48:17. Ord 28:1.
15Jeg er Herren, deres Hellige, Israels skaper, deres konge. #41:21. 44:6. Matt 27:11. Åp 11:15. 16Så sier Herren, han som gjorde vei i havet og sti i veldige vann, #44:27. 2Mos 14:21 ff. Jos 3:16 ff. 17han som lot vogner og hester, hær og krigsmakt dra ut - alle sammen ligger de der, de står ikke opp, de er slokt, som en veke sloknet de - : 18Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden!
19Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. #41:18. 42:9. Åp 21:5. 20Markens ville dyr, sjakaler og strutser, skal ære meg fordi jeg gir vann i ørkenen, strømmer i ødemarken, så mitt folk, mine utvalgte, kan drikke. 21Det folket jeg har dannet meg, skal forkynne min pris. 22Men du har ikke påkalt meg, Jakob, så du gjorde deg umak for meg, Israel!
23Du har ikke brakt meg brennofferlam og ikke æret meg med dine slaktoffer. Jeg har ikke trettet deg med matoffer og ikke voldt deg strev med virak. 24Du har ikke kjøpt kalmus-krydder til meg for sølv og ikke mettet meg med dine slaktoffers fett. Du har bare trellbundet meg med dine synder, og plaget meg med dine misgjerninger. #1:18. 25Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. #44:22. Sal 51:3. Jer 31:34. Matt 1:21. Heb 8:12. 26Minn meg, la oss gå i rette med hverandre! Fortell du, så du kan få rett! 27Din første far syndet, og dine talsmenn falt fra meg. 28Så vanhelliget jeg de hellige høvdingene, jeg overga Jakob til bann og Israel til spott.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.