Jesaja 41
NB

Jesaja 41

41
Herren skal sende en konge som seirer over alle folkeslag
1Ti stille og hør på meg, dere fjerne kyster! Og folkene, la dem iføre seg ny kraft, la dem komme hit og så tale! La oss sammen tre fram for retten! #1:18. 30:15. 43:26. Sal 37:7. 2Hvem reiste opp en fra Østen* i rettferdighet og kalte ham til sin fot? Han gir folkeslag i hans vold og lar ham herske over konger. Han gjør deres sverd til støv, deres bue til strå som føres bort av vinden. #45:1. *Kyros. 3Han forfølger dem, drar fram i trygghet på en sti hvor han før ikke kom med sine føtter. 4Hvem utrettet og gjorde dette? - Han som kalte slektene fram fra begynnelsen. Jeg, Herren, er den første, og hos de siste er jeg også. #44:6. 48:12. Åp 1:8. 2:8. 22:13. 5Fjerne kyster ser det og frykter, jordens ender bever. De rykker fram og kommer. 6Den ene hjelper den andre, og til sin bror sier han: Vær frimodig! 7Treskjæreren setter mot i gullsmeden, og han som glatter med hammeren, oppmuntrer ham som hamrer på ambolten. Og han sier om loddingen: Den er god! Han fester bildet med spiker, for at det kan stå støtt.
Ha tillit til Herren
8Og du Israel, min tjener! Jakob, som jeg utvalgte, ætling av min venn Abraham! #43:10. 44:1. 2Krøn 20:7. Jak 2:23. 9Jeg tok deg ved hånden og hentet deg fra jordens ender og kalte deg fra dens ytterste kanter. Og jeg sa til deg: Du er min tjener! Jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg! #11:11. 5Mos 7:6. 14:2. Sal 135:4. 10Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. #43:1 ff. 1Mos 15:1.#Jos 1:9. Sal 63:9. 89:22. Jer 1:8. 30:10,11. Sef 3:16,17.
11Se, de skal bli til spott og skam, alle de som harmes på deg. De skal bli til intet og gå til grunne, de menn som tretter med deg. #Job 8:22. Sal 6:11. 35:4. 86:17. 12Du skal søke dem og ikke finne dem, de menn som krangler med deg. De skal bli til intet og til ingenting, de menn som fører krig mot deg. #17:14. Sal 37:36. 13For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg: Frykt ikke! Jeg hjelper deg. 14Frykt ikke, Jakob, du usle makk, du Israels lille flokk! Jeg hjelper deg, sier Herren. Din gjenløser er Israels Hellige. #43:14. Job 19:25. Sal 19:15. Jer 50:34. 15Se, jeg gjør deg til en skarp, ny treskevogn med mange tagger. Du skal treske fjell og knuse dem, og hauger skal du gjøre til agner. #Amos 1:3. Mika 4:13. 16Du skal kaste dem med skovl, så vinden fører dem bort, og stormen skal spre dem. Men du skal fryde deg i Herren, rose deg av Israels Hellige. #35:10. 61:10. Sal 35:27. 40:17. 17De elendige og fattige leter etter vann, men det er ikke noe. Deres tunge brenner av tørst. Jeg, Herren, jeg vil svare dem. Jeg, Israels Gud, jeg vil ikke forlate dem. #5Mos 31:6,8. Jos 1:5. Sal 34:7. Heb 13:5. 18Jeg vil la elver velle fram på bare hauger og kilder midt i daler. Jeg vil gjøre en ørken til en sjø og et tørt land til vannrike kilder. #30:25. 43:20. Sal 36:10. 107:35. 19Jeg vil la sedrer, akasier, myrter og oljetrær vokse fram i ørkenen. Jeg vil la sypress, lønn og buksbom gro sammen i ødemarken - #35:1. 55:13. 60:13. 20så alle skal se og kjenne og legge seg på hjertet og forstå at Herrens hånd har gjort dette, og Israels Hellige har skapt det.
Avgudene er intet, og deres gjerninger er ingenting
21Kom hit med deres sak, sier Herren. Kom fram med deres bevisgrunner, sier Jakobs konge.
22La dem komme fram med dem og kunngjøre for oss det som skal hende! Fortell oss om de tidligere ting, så vi kan legge merke til det og lære utfallet å kjenne! Eller la oss få høre de ting som skal skje! #43:9. 44:7. 23Kunngjør hva som skal komme heretter, så vi kan vite at dere er guder! Ja, gjør noe godt eller noe ondt, så vi med forundring kan se det alle sammen! #42:9. Jer 10:5. Sef 1:12. 24Se, dere er intet, og deres gjerning er ingenting! Motbydelig er den som velger dere. #44:9. Sal 115:8. 1Kor 8:4. 25Jeg vakte ham fra Norden - og han kom, fra solens oppgang kom han som skal påkalle mitt navn. Han skal trampe på fyrster som om de var leire, lik en pottemaker som elter leire. #Esr 1:2. Mika 7:10. Sak 10:5. 26Hvem har kunngjort dette fra begynnelsen, så vi kunne vite det? - fra før, så vi kunne si: Han har rett! Ingen har kunngjort noe, ingen har forkynt noe, ingen har hørt dere si noe. #43:9. 44:7. 45:21. 27Jeg er den første som sier til Sion: Se, se, der er de! - og som sender Jerusalem et gledesbud. 28Jeg ser meg om, men der er ingen. Ingen av dem kan gi råd, så jeg kunne spørre dem, og de gi meg svar. 29Se dem alle! Deres gjerninger er ingenting verd. Deres støpte bilder er vind og tomhet. #44:9. Sal 96:5. Jer 10:3 ff, 14. 51:17,18.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.