Jesaja 35

35
Frelsens herlighet når Messias kommer
1Ørkenen og det øde land skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomstre som en lilje. 2Den skal blomstre og juble, ja, juble og synge med fryd. Libanons herlighet er gitt den, Karmels og Sarons prakt. De skal se Herrens herlighet, vår Guds prakt. #60:13. 65:10. Høys 2:1. Jer 50:19. 3Styrk de slappe hender, og gjør de vaklende knær sterke! #Job 4:3,4. Sak 8:9,13. Heb 12:12 ff.
4Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er deres Gud! Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere. #34:8. 40:1,9,10. Sal 94:1 ff.#Hos 1:7. Sak 9:9,16. Joh 14:1. Rom 12:19. 5Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører lukkes opp. #29:18,19.#Matt 11:5. 15:30. Mark 7:32,37. Luk 4:18. 7:22.
6Da skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge juble. For kilder bryter fram i ørkenen, og bekker i ødemarken. 7Det glødende sandhavet skal bli til en sjø, det tørste land til vannrike kilder. På det stedet hvor sjakalene hvilte, er det vekst av siv og rør. 8Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige veien. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill. #43:19. Matt 7:14. Joh 14:6. Åp 21:27. 9Der skal ingen løve være, intet rovdyr skal komme opp på den, de skal ikke finnes der. Men de gjenløste skal ferdes der. 10Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal fly. #51:11. 62:12. 65:18. 66:14. Joh 16:22. Åp 21:4.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring