Jesaja 30

30
Egypt skal ikke bli til hjelp
1Ve de gjenstridige barn, sier Herren. De følger planer som ikke er fra meg, og inngår avtale uten min Ånd. Slik legger de synd til synd. #1:2,5. 2De drar ned til Egypt, uten at de har rådspurt meg, for å finne vern hos farao og søke ly i Egypts skygge! #31:1. Jer 43:7. 3Men faraos vern skal bli dere til skam, og det ly dere søker i Egypts skygge, skal bli til vanære.#20:5. 36:6. Jer 42:18. 4Israels høvdinger er kommet til Soan, og deres sendebud kommer helt til Hanes. #19:11,13. Sal 78:12. 5Alle blir de til skamme ved et folk som ikke gagner dem. Det er ikke til hjelp og ikke til gagn, men bare til skam og vanære. 6Utsagn om dyrene i Sydlandet. Gjennom et land med nød og trengsel, der løve og løvinne, hoggorm og flyvende serafslange har sitt hjem, fører de sitt gods på eslers rygg og sine skatter på kamelers pukler til et folk som ikke gagner dem. #14:29. 15:7. 7Den hjelpen Egypt vil gi, er aldeles tom og meningsløs. Derfor kaller jeg det: Storskryteren som sitter stille. #36:6. Jer 37:7. 8Gå nå inn, skriv det opp på en tavle i deres påsyn og tegn det opp i en bok, så det kan være for kommende dager, for alltid, til evig tid! #8:1. Rom 15:4.
9For det er et gjenstridig folk, løgnaktige barn, barn som ikke vil høre Herrens lov. 10De sier til seerne: Dere skal ikke se! - og til profetene: Dere skal ikke skue for oss det som rett er! Tal smigrende ord til oss, se synkvervinger! #1Kong 22:8 ff. Jer 11:21. Amos 2:12. Mika 2:6. 11Vik av fra veien, bøy av fra stien! Få Israels Hellige bort fra vårt ansikt! 12Derfor sier Israels Hellige: Fordi dere har forkastet dette ordet og satt deres lit til vold og krokveier og støttet dere på slikt, #47:10. Sal 62:11. Jer 7:10. 13derfor skal denne misgjerningen bli for dere som et falleferdig stykke av en høy mur som skyver seg mer og mer fram, inntil muren med ett, i et øyeblikk, styrter sam-men og knuses. #Sal 62:4. Heb 12:13. 14Den blir knust som en knuser et leirkar, som en slår i stykker uten skånsel, så det blant stykkene ikke finnes et skår til å hente ild med fra gruen eller øse vann med av brønnen. #Sal 2:9. Jer 19:10,11.
I tillit til Herren ligger hjelpen
15For så sa Herren Herren, Israels Hellige: Dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Men dere ville ikke. #Sal 37:7. Jer 6:16. Matt 23:37. 16Dere sa: Nei, på hester vil vi fly! - derfor skal dere flykte, og: På rappføtte dyr vil vi ri - derfor skal deres forfølgere være rappe. #31:1,3. 17Tusen skal flykte for en trussel fra én mann. Når bare fem mann truer, skal dere flykte inntil resten av dere er lik en flaggstang på toppen av et fjell og et banner på en haug. #5Mos 32:30. Ord 28:1. 18Likevel lengter Herren etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg for å vise dere miskunn. For Herren er en rettens Gud. Salige er de som venter på ham! #48:9. Sal 2:12. 34:9. 40:5.
19For du folk som bor på Sion, i Jerusalem, du skal ikke lenger gråte. Han vil være deg nådig når du roper. Når han hører det, svarer han deg. #58:9. 65:24. Matt 7:7,8. 20Herren skal gi dere nødens brød og trengselens vann, men da skal dine lærere ikke mer skjule seg, men dine øyne skal se dine lærere. #1Kong 22:27. 21Når du viker av til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg: Dette er veien, gå på den! #5Mos 5:32. 28:14. Jos 1:7. Ord 4:27. Jer 6:16. 22Sølvplatene på dine utskårne bilder og gullplatene på ditt støpte bilde skal du da akte for urene. Du skal kaste det bort som et urent klesplagg. Ut med deg, skal du si til det. #2:20. 27:9. 31:7. 1Mos 35:2. Jos 24:23. 1Sam 7:3. 23Da skal han gi regn for såkornet du sår i jorden. Han skal gi brød av jordens grøde, og det skal være kraftig og saftig. Din buskap skal på den dagen beite på en vid eng. #3Mos 26:4.#5Mos 11:14. 28:12. Sal 65:10 ff. Jer 5:24. Joel 2:23. 24Oksene og eslene som arbeider på jorden, skal ete saltet blandingsfôr, som blir kastet med skuffe og kasteskovl. 25På hvert høyt fjell og på hver høy bakke skal det være bekker, strømmer av vann, på den store slaktningens dag, når tårnene faller. #34:2 ff. 41:18. Esek 39:4,17. Åp 19:17,18. 26Månens lys skal bli som solens lys, og solens lys skal bli sju ganger klarere, som lyset for sju dager, på den dagen når Herren leger sitt folks skade og forbinder såret av det slaget det fikk.
Dom over Assur
27Se, Herrens navn kommer fra det fjerne. Brennende er hans vrede, og tung er røken som stiger opp. Hans lepper er fulle av harme, og hans tunge er som fortærende ild. #2Mos 12:42. Sal 42:5. Apg 16:25.
28Hans pust er som en overskyllende elv som når like til halsen. Han vil sikte hedningefolkene i ødeleggelsens såld og legge et bissel i folkenes munn til å lede dem vill. 29Da skal det lyde sang hos dere som i den natten når høytiden blir innviet. Det skal være hjertens glede, som når de går med fløytespill opp til Herrens berg, til Israels klippe. 30Og Herren skal la sin veldige røst høre og vise sin arm når den farer ned i brennende harme og fortærende ild, storm og regnskyll og hagl. #29:6. 2Mos 9:23. Jos 10:11. 31For ved Herrens røst skal Assur bli forferdet, når han slår med kjeppen. #10:24. 32Og hver gang den staven som Herren etter sitt råd lar falle på ham, farer ned, skal det skje under klang av tamburiner og sitarer. Gang på gang skal han løfte sin arm og kjempe mot ham. 33For et ildsted er laget i stand for lenge siden. Også for kongen er det laget i stand, dypt og vidt. Bålet har ild og ved i mengde. Som en svovelstrøm tenner Herrens ånde det i brann. #11:4. Åp 19:20. 20:14,15. 21:8.

Markert nå:

Jesaja 30: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring