Jesaja 11
NB

Jesaja 11

11
Messias skal spire fram av Guds folks nedhugde tre
1Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. #4:2. 53:2. Jer 23:5. Amos 9:11. Apg 13:22,23.#Rom 15:12. 2Og Herrens Ånd skal hvile over ham - visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. #9:6. 42:1. 48:16. 61:1. Matt 3:16. 3Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører, #Sal 72:1 ff. Joh 2:25. 7:24. 4men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de nedbøyde på jorden. Han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med pust fra sine lepper. #9:7. 30:33. 49:2. Job 4:9. Hos 6:5. 2Tess 2:8. 5Rettferdighet skal være beltet han har om livet, og trofasthet beltet om hans hofter. #25:1. 59:17. Ef 6:14. 6Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kjeet. Kalven og den unge løven og gjøfeet skal holde seg sammen, og en liten gutt skal gjete dem. #65:25. Job 5:23. Esek 34:25. Hos 2:18. 7Ku og bjørn skal beite sammen, og deres unger legger seg ned sammen. Løven skal ete halm som oksen. 8Diebarnet skal leke ved hoggormens hule, og det avvente barn skal rekke sin hånd ut over basiliskens hull. 9Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg. For jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn.
Messias og hans rike
10På den tiden skal hedningefolkene søke til Isais rot*, som står som et banner for folkeslag. Og hans bolig skal være herlighet. #62:10. 4Mos 21:8 f. Sak 2:15. Joh 1:14. 3:14.#Rom 15:12. Åp 5:5. *se v. 1. 53:2.
11På den tiden skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk, de som blir berget fra Assyria og Egypt og Patros og Etiopia og Elam og Sinear og Hamat og havets øyer. #10:21. Esek 29:14. Sef 2:9. 12Han skal løfte et banner for folkene, han skal samle de fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda fra jordens fire hjørner. #56:8. 62:10.#4Mos 21:8 f. Hos 1:11. Sak 10:6 ff. Joh 3:14. 13Da skal Efra’ims misunnelse vike, og de som overfaller Juda, skal bli utryddet. Efra’im skal ikke misunne Juda og Juda ikke overfalle Efra’im. #9:21. 29:20. 14De skal slå ned på filistrenes skulder mot vest. Sammen skal de plyndre Østens barn. På Edom og Moab skal de legge hånd, og Ammons barn skal lyde dem. 15Herren skal slå havbukten ved Egypt med bann og svinge sin hånd over elven med sin sterke storm. Han skal kløve den til sju bekker, så en kan gå over den med sko. #2Mos 14:22. Sak 10:11. 16Det skal være en ryddet vei for resten av hans folk, de som blir reddet fra Assyria, likesom det var for Israel den dagen de dro opp fra landet Egypt. #19:23. 2Mos 14:29 ff. Mika 7:15.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.