Hosea 4

4
Herren refser Israel
1Hør Herrens ord, dere Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet. #Jes 1:18. 3:13,14. Mika 6:2. 2De sverger og lyver, myrder og stjeler og bryter ekteskapet. De farer fram med vold, og mord følger på mord. 3Derfor skal landet sørge, og alle som bor der, skal tæres bort, både markens dyr og himmelens fugler, ja, også havets fisker skal utryddes. #Jes 24:4. 33:9. Jer 4:25. Sef 1:3. 4Likevel må ingen gå i rette med noen eller refse ham. For ditt folk er lik dem som tretter med en prest. #4Mos 16:3 ff. 5Mos 17:12. 5Du skal omkomme om dagen, og profeten skal omkomme med deg om natten, og jeg vil tilintetgjøre din mor. #2:2. 5:5. 6Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest. Du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn. #1Sam 15:26. Amos 2:4.
7Jo flere de ble, dess mer syndet de mot meg. Deres ære vil jeg skifte om til skam. 8De lever av mitt folks synd, og lengter etter deres misgjerning. 9Derfor skal det gå med presten som med folket. Jeg vil straffe ham for hans ferd og gi ham gjengjeld for hans gjerninger. #Jes 24:2. Matt 15:14. 10De skal ete og ikke bli mette. De skal drive hor og ikke utbre seg. For de har holdt opp å akte på Herren. #3Mos 26:26. Mika 6:14. 11Hor og vin og most tar forstanden bort. 12Mitt folk spør sitt trestykke til råds, og dets kjepp gir det svar. For en horeånd har ført dem vill, så de driver hor og går bort fra sin Gud. #5:4. Jes 44:19. Jer 2:27.
13På fjelltoppene ofrer de, og på haugene brenner de røkelse under eiketrær og popler og terebinter, fordi skyggen der er god. Derfor driver døtrene deres hor, og deres svigerdøtre gjør seg skyldige i ekteskapsbrudd. #Jes 57:5,7. Esek 6:13. 20:28. 14Jeg vil ikke hjemsøke deres døtre for deres hor, eller deres svigerdøtre for deres ekteskapsbrudd. For mennene går selv avsides med horkvinnene og ofrer med tempelhorene. Slik går et uforstandig folk til grunne.
Profeten formaner Juda
15Selv om du, Israel, driver hor, så må ikke Juda gjøre seg skyldig i slikt! Gå ikke til Gilgal og dra ikke opp til Bet-Aven* og sverg ikke: Så sant Herren lever! #9:15. 10:5,15.#1Kong 12:29. Amos 5:5. 8:14. Sef 1:5. *Betel, se Jos 7:2.
16For Israel er som en ustyrlig ku. Vil Herren da la dem beite som lam på vide marker? 17Efra’im er bundet til avgudsbilder. La ham fare! 18Rusen deres er forbi. Vilt har skjoldene* deres horet. Voldsomt har de elsket det som skammelig er. #Sal 47:10. *høvdinger. 19Et stormvær griper dem med sine vinger*, og de skal bli til skamme med sine offer. #Sak 5:9 ff.#*den assyriske kongen skal bortføre dem.

Markert nå:

Hosea 4: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring