Hosea 13
NB

Hosea 13

13
Efra’im har vakt Herrens vrede
1Når Efra’im talte, ble alle redde. Han raget høyt opp i Israel. Da førte han skyld over seg ved å dyrke Ba’al, og døde. #1Kong 16:31,32. 2Og nå blir de ved å synde og gjøre seg støpte bilder av sitt sølv, avguder etter sin egen forstand, alle sammen håndverkeres arbeid. Folk sier om dem: De ofrer mennesker og kysser kalver! #1Kong 19:18. 2Kong 17:16. Job 31:27. Jes 46:6. 3Derfor skal de bli som en morgensky, lik duggen som tidlig svinner bort, lik agner som vinden fører bort fra treskeplassen, og som røk fra skorsteinen. #6:4. Sal 1:4. 68:2. Jes 17:13. 4Men jeg er Herren din Gud fra landet Egypt. Noen annen Gud enn meg kjenner du ikke. Noen annen frelser finnes det ikke. #12:10. 2Mos 20:2. 5Mos 5:6 ff. 1Kor 8:4. 5Det var jeg som sørget for deg i ørkenen, i det brennhete landet. #5Mos 8:2. 32:10.
6Fordi beitet deres var godt, ble de mette. Og da de ble mette, opphøyet de seg i sitt hjerte, så de glemte meg. #2:13. 8:14. 5Mos 8:11 ff. 31:20. 32:15. Jer 18:15. 7Da ble jeg mot dem som en løve. Som en leopard lurer jeg ved veien. #5:14. Jer 5:6. Klag 3:10. Hab 1:8. 8Jeg vil møte dem som en bjørn som ungene er tatt fra, og rive opp brystet deres. Jeg vil fortære dem som en løvinne. Markens ville dyr skal slite dem i stykker. 9Israel, det er blitt til din ødeleggelse at du har satt deg opp mot meg, jeg som er din hjelp. #Jes 3:9. Jer 2:17. 25:7.
10Hvor er da din konge, at han skulle kunne frelse deg i alle dine byer? Og hvor er dine dommere, de du talte om da du sa: Gi meg en konge og høvdinger? #8:4. 1Sam 8:5,6. 11Jeg gir deg en konge i min vrede, og tar ham bort igjen i min harme. #8:4. 10:7. 1Sam 8:9,22. 12Efra’ims misgjerning er samlet opp, hans synd er tatt vare på. #4Mos 32:23. 5Mos 32:34 ff. Job 14:17. 13Veer som hos den fødende kvinne skal komme over ham. Han er en uforstandig sønn. Når tiden er der, kommer han ikke fram fra mors liv. #Sal 48:7. Jes 13:8. Jer 30:6. Mika 4:9,10. 14Av dødsrikets vold vil jeg frelse dem ut. Fra døden vil jeg forløse dem. Død, hvor er din pest? Dødsrike, hvor er din sott? - Anger er skjult for mine øyne*. #4Mos 23:19.#1Sam 15:29. Jes 25:8. 1Kor 15:54,55. 2Tim 1:10.#Heb 2:14. *jeg angrer ikke det jeg har lovt. 15For han bærer frukt, der han står blant sine brødre. Men det kommer en østavind, et Herrens vær, som drar opp fra ørkenen. Brønnen blir tom, og kilden tørkes ut. Den røver hele skattkammeret med alle dets kostbare ting. #4:19. 1Mos 48:19. 49:22.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.