Hebreerne 7

7
Kristus er større enn Levi
1Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Det var han som gikk Abraham i møte og velsignet ham da han vendte tilbake etter seieren over kongene. #1Mos 14:17-20. 2Det er han som Abraham ga tiende av alt. Han er - når en tyder navnet - for det første rettferdighets konge. Dernest er han også Salems konge, det vil si: freds konge. #v.4. 3Han er uten far og uten mor - uten ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse og hans liv ingen ende, men han er gjort lik med Guds Sønn, og han er prest for alltid. #1Mos 14:18. Sal 110:4. 4Se hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, ga tiende av krigsbyttet. 5De av Levis sønner som får tjeneste som prester, har etter loven påbud om å ta tiende av folket, det vil si av sine brødre, enda disse nedstammer fra Abraham. #4Mos 18:21. 2Krøn 31:4. 6Men Melkisedek, som ikke er av deres ætt, tok tiende av Abraham og velsignet ham som hadde fått løftene. #1Mos 14:19. Rom 4:13. 7Nå kan ingen nekte at det er den ringere som blir velsignet av den høyere. 8Og her er det dødelige mennesker som tar tiende, men der er det en som får det vitnesbyrdet at han lever. 9Og så å si: Gjennom Abraham er også Levi, han som ellers selv mottar tiende, blitt ilagt tiende! #4Mos 18:26. 10For han var ennå i sin fars lend da Melkisedek møtte ham.
Det levittiske prestedømmet er nå avløst av Kristi fullkomne gjerning
11Dersom det nå hadde vært mulig å nå fullkommenhet ved det levittiske prestedømmet - som folket jo var lovbundet til - hvorfor var det da behov for at det skulle fremstå en annen prest etter Melkisedeks vis, og ikke en som ble kalt prest etter Arons vis? #v.18,19. 8:6. Sal 110:4. 12For dersom prestedømmet blir omskiftet, da skjer det jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven. 13For han som dette blir sagt om, tilhørte en annen stamme, og ingen fra den stammen har hatt noe med altertjenesten å gjøre. 14For det er en kjent sak at vår Herre er runnet av Juda, og Moses har aldri sagt noe til den stammen om prestedømme. #1Mos 49:10. Rut 4:17.#Jes 11:1. Matt 1:1. Luk 3:23. Åp 5:5. 15Og alt dette blir enda mer klart når det fremstår en annen prest, som er lik Melkisedek. 16Han er blitt prest, ikke etter en lov om legemlig avstamning, men ifølge et uforgjengelig livs kraft. 17Han får jo det vitnesbyrdet: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. #5:6. Sal 110:4. 18Et tidligere bud blir altså gjort ugyldig, fordi det er svakt og unyttig. #Rom 8:3. Gal 4:9. 19Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. #4:16. Joh 1:17.#Apg 13:38,39. Rom 3:20. Ef 2:18. 3:12. 20Og dette skjedde ikke uten ed. For de andre er blitt prester uten ed, 21men han er blitt det ved ed fra ham som sier til ham: Herren sverget, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. #Sal 110:4. 22Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt garantist for. #8:6. Luk 22:20.
Jesus ofret seg selv én gang for alle
23Og av disse andre prestene er det blitt mange, på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. 24Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. 25Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. #9:24.#Job 16:19-21. Matt 1:21. Rom 8:34. 1Joh 2:1. 26For en slik yppersteprest var det vi måtte ha - hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, #4:14,15. 1Pet 2:22. 27en som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han én gang for alle da han ofret seg selv. #5:3. 9:12,26. 3Mos 16:3,6,11. 28For loven innsetter skrøpelige mennesker som yppersteprester. Men edens ord, som kom etter loven, innsetter Sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet. #2:10. 5:1,2,9.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring