Hebreerne 12
NB

Hebreerne 12

12
Med blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender
1Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, #10:36. Rom 12:12.#1Kor 9:24. 2Kor 7:1. Fil 3:13,14. 2Tim 4:7. 1Pet 2:1. 2med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. #1:13. 2:10. 8:1. Luk 24:26,46. Fil 2:8.# 3Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. #Luk 2:34. Gal 6:9. 1Pet 2:23. 4Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden. #1Kor 10:13, 32-33. 5Og dere har glemt den formaningen som taler til dere som til barn: Min sønn! forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. #Job 5:17. Ord 3:11,12. 1Kor 11:31. Åp 3:19. 6For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. #Sal 94:12. 119:75. Åp 3:19. 7Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner. For hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? 8Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn, og ikke sønner. 9Dessuten: Vi hadde våre jordiske fedre til å tukte oss, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndenes Far, så vi kan leve? #Jes 57:15,16. 10For de tuktet oss jo bare for en kort tid slik som de fant det rett og riktig. Men han tukter oss til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet. 11All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighets salige frukt. #2Kor 4:17. Jak 3:18. 1Pet 1:6.
Ingen må selge sin førstefødselsrett
12Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær! #Job 4:3. Jes 35:3. 13La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir helbredet. #Sal 73:2. Ord 4:26. 14Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. #Matt 5:8. Rom 12:18. 2Tim 2:22. 1Pet 3:11. 15Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. #3:12. 4:1. 5Mos 29:18. 2Kor 6:1. 16Se til at ikke noen er utuktig eller verdslig som Esau, han som solgte sin førstefødselsrett for et eneste måltid mat. #1Mos 25:33. Ef 5:3. Kol 3:5. 17Dere vet jo at da han senere ville arve velsignelsen, ble han avvist, enda han søkte den med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse. #1Mos 27:34-40.
Vi er ikke kommet til Sinai, men til Sion
18For dere er ikke kommet til et fjell som en kan føle på, til flammende ild og skyer, mørke og storm, #2Mos 19:16-19. 20:21. 5Mos 4:11. 19til basunlyd og en røst som talte slik at de som hørte den, ba om at det ikke måtte bli talt mer til dem. #2Mos 20:19. 5Mos 5:25. 18:16. 20For de kunne ikke utholde den befalingen som ble gitt: Om det så er et dyr som berører fjellet, skal det steines! #2Mos 19:12,13. 21Og så fryktelig var synet, at Moses sa: Jeg er slått av redsel og skjelver. #2Mos 9:19. 19:16. 22Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren #Jes 2:2. Dan 7:10. Gal 4:26. Åp 3:12. 14:1. 21:2. 23og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til en dommer som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, #1Mos 18:25. Luk 10:20. Åp 6:9. 24til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod. #8:6. 9:15. 10:22. 11:4. 1Mos 4:10. 2Mos 24:8.#1Tim 2:5. 1Pet 1:2.
Avvis ikke Guds ord
25Se til at dere ikke avviser ham som taler! For unnslapp ikke de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi unnslippe om vi vender oss fra ham som taler fra himmelen. #2:3. 10:29. 26Hans røst rystet den gang jorden. Men nå har han lovt, og sagt: Enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmelen. #2Mos 19:18. Hag 2:6. Matt 24:29. 27Men dette ordet: enda en gang, gir til kjenne at de ting som rystes, skal bli tatt bort. For de er jo skapte ting. Og så skal det som ikke kan rokkes, bli stående. #1:11,12. Sal 102:27. Jes 65:17. 2Pet 3:10,12. 28Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag, med blygsel og ærefrykt. #Dan 2:44. Fil 2:12. 29For vår Gud er en fortærende ild. #5Mos 4:24. 9:3. Jes 30:27. 33:14.