1 Mosebok 6
NB

1 Mosebok 6

6
Menneskenes ondskap
1Da nå menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre, 2da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg koner, hvem de hadde lyst til. #Sal 89:7. 3Da sa Herren: Min Ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er de kjød, og deres dager skal være hundre og tjue år. 4Kjempene var på jorden i de dager. Og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, som fødte dem barn. Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne.
5Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang. #8:21. Sal 14:3. 51:7. Matt 15:19. Rom 3:23. 8:7. Ef 2:3.
6Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. #1Sam 15:11,35. Jer 18:7-10.
7Og Herren sa: Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem. 8Men Noah fant nåde for Herrens øyne.
Noah
9Dette er Noahs slektshistorie. Noah var en rettferdig mann, ulastelig blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. #5:24. 5Mos 18:13. Heb 11:7. 2Pet 2:5.
10Og Noah fikk tre sønner: Sem, Kam og Jafet. #5:32. 11Men jorden var fordervet i Guds øyne, den ble full av vold.
Gud befaler Noah å bygge en ark
12Og Gud så jorden, og se, den var fordervet. Alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden. 13Da sa Gud til Noah: Nå vil jeg gjøre ende på alt kjød, for de har fylt jorden med vold. Se, jeg vil ødelegge både dem og jorden.
14Bygg deg en ark av gofertre. Du skal innrede den med rom, og stryke den innvendig og utvendig med bek.
15Slik skal du bygge den: Arken skal være tre hundre alen lang, femti alen bred og tretti alen høy. 16Øverst på arken skal du gjøre en lysåpning som når en alen ned på veggen. Sett døren til arken på den ene siden. Du skal bygge den med tre dekk, et nederste, et annet og et tredje, innredet med rom i hver etasje. 17Og se, jeg lar en vannflom komme over jorden for å ødelegge alt kjød under himmelen som det er livsånde i. Alt som er på jorden, skal omkomme. 18Men jeg vil opprette min pakt med deg, og du skal gå inn i arken - du og dine sønner og din hustru og dine svigerdøtre med deg. #9:9-16. 17:7. 1Pet 3:21. 19Og av alt som lever, av alt kjød, skal du ta ett par av hvert slag med inn i arken for å holde dem i live med deg. De skal være hann og hunn. #7:2,3,14,15. 20Av alle slags fugler og av alle slags fe og av alle slags krypdyr på jorden skal par for par komme inn til deg for å holdes i live. 21Og du skal ta med deg noe av allslags mat og samle det hos deg, så det kan være til føde for deg og for dem. 22Og Noah gjorde slik. Han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham. #7:5. Heb 11:7.