1 Mosebok 46

46
Jakob reiser til Egypt
1Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Be’er-Sjeba, ofret han slaktoffer til sin far Isaks Gud. #28:10,13. Sal 105:23. 2Da sa Gud til Israel i et syn om natten: Jakob, Jakob! Og han svarte: Ja, her er jeg. #22:11. 31:11. 3Og han sa: Jeg er Gud, din fars Gud. Frykt ikke for å dra ned til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. #35:11. 4Jeg skal selv dra ned med deg til Egypt, og jeg skal også visselig føre deg opp igjen. Og Josef skal lukke dine øyne. #28:15. 50:1. 5Så brøt Jakob opp fra Be’er-Sjeba. Israels sønner kjørte Jakob, sin far, og sine barn og sine koner i de vognene som farao hadde sendt for å hente ham.
6De tok også med seg buskapen sin og det gods som de hadde samlet seg i Kana’ans land. Så kom de til Egypt, Jakob og hele hans ætt med ham. 7Sine sønner og sine sønnesønner, sine døtre og sine sønnedøtre, hele sin ætt førte han med seg til Egypt. 8Dette er navnene på Israels barn som kom til Egypt, Jakob og hans sønner: Jakobs førstefødte sønn Ruben, #2Mos 1:1. 6:14. 4Mos 26:5 ff. 1Krøn 2:8.
9og Rubens sønner: Hanok, Pallu, Hesron og Karmi. 10Simeons sønner: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin og Sohar, og sønnen Saul, som han hadde fått med en kana’aneerkvinne. 11Levis sønner: Gersjon, Kahat og Merari. 12Judas sønner: Er, Onan, Sjelah, Peres og Serah - men Er og Onan døde i Kana’ans land. Peres’ sønner var Hesron og Hamul. 13Issakars sønner: Tola, Puva, Job og Sjimron. 14Sebulons sønner: Sered, Elon og Jahle’el. 15Disse var Leas sønner som hun fødte Jakob i Mesopotamia, dessuten Dina, hans datter, i alt trettitre sjeler, sønner og døtre.
16Gads sønner: Sifjon, Haggi, Sjuni, Esbon, Eri, Arodi og Areli. 17Asjers sønner: Jimna, Jisjva, Jisjvi og Bria, og så deres søster Serah. Brias sønner var Heber og Malkiel. 18Disse var barn av Silpa, som Laban ga til sin datter Lea. Hun fødte Jakob disse barna, seksten sjeler. 19Jakobs kone Rakel hadde sønnene Josef og Benjamin. 20Josef fikk barn i landet Egypt med Asenat, datter til Potifera, presten i On: Manasse og Efra’im. #41:50 ff. 21Benjamins sønner: Bela, Beker, Asjbel, Gera, Na’aman, Ehi og Ros, Muppim, Huppim og Ard. 22Disse var Rakels barn som ble født Jakob, i alt fjorten sjeler. 23Dans sønn var Husim. 24Naftalis sønner: Jahse’el, Guni, Jeser og Sjillem. 25Disse var sønnene til Bilha, som Laban ga sin datter Rakel. Hun fødte Jakob disse barna, i alt sju sjeler. 26Alle disse som kom med Jakob til Egypt, som var ætlingene hans, utenom Jakobs svigerdøtre, var sekstiseks sjeler. 27Og Josefs sønner som han fikk i Egypt, var to. Alle av Jakobs hus som kom til Egypt, var sytti sjeler.
Jakob og brødrene får bo i Gosen
28Han sendte Juda i forveien til Josef og ba at han skulle vise ham veien til Gosen. Så kom de til landet Gosen. 29Og Josef lot spenne for sin vogn og dro til Gosen for å møte Israel, sin far. Da han fikk se ham, falt han ham om halsen og gråt lenge i hans armer. 30Israel sa til Josef: Nå vil jeg gjerne dø, etter at jeg har sett ditt ansikt og vet at du ennå lever. 31Og Josef sa til brødrene sine og til sin fars hus: Jeg vil gå opp og melde fra om dette til farao og si til ham: Mine brødre og min fars hus, som var i Kana’ans land, er kommet til meg. 32Disse mennene er gjetere. De er folk som driver feavl, og sitt småfe og storfe og alt det de eier, har de tatt med seg hit. 33Når så farao kaller dere til seg og sier: Hva er deres levevei? 34da skal dere si: Dine tjenere har drevet feavl fra vår ungdom av og til nå - både vi og våre fedre. Da får dere bo i landet Gosen, for alle gjetere er motbydelige for egypterne.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring