1 Mosebok 36
NB

1 Mosebok 36

36
Esaus etterkommere
1Dette er Esaus - det er Edoms - slektshistorie. #25:30. 2Esau tok sine koner av Kana’ans døtre: Ada, hetitten Elons datter, og Oholibama, Anas datter, hevitten Sibeons sønnedatter, #26:34. 3og Basmat, Ismaels datter, søster til Nebajot. 4Med Ada fikk Esau sønnen Elifas, og med Basmat Re’uel. 5Med Oholibama fikk han Je’usj, Jalam og Korah. Dette var Esaus sønner, som han fikk i Kana’ans land. 6Og Esau tok sine koner, sine sønner og døtre og alt sitt husfolk, sin buskap, alle sine kløvdyr og alt sitt gods som han hadde samlet i Kana’ans land, og han dro til et annet land, bort fra Jakob, sin bror, 7for eiendommen deres var for stor til at de kunne bo sammen. Landet hvor de bodde som fremmede, kunne ikke romme dem, så stor buskap hadde de. #13:6. 8Så bosatte Esau seg i Se’ir-fjellene. Esau er Edom. #v.1. 32:3. Jos 24:4. 9Dette er Esaus ætt, han som er stamfar til edomittene i Se’ir-fjellene. #1Krøn 1:35 ff. 10Dette er navnene på Esaus sønner: Elifas, sønn av Esaus kone Ada, og Re’uel, sønn av Esaus kone Basmat. 11Elifas’ sønner var Teman, Omar, Sefo, Gatam og Kenas, 12Elifas, Esaus sønn, hadde en medhustru som hette Timna, og hun fødte ham Amalek. Dette var sønnene til Esaus kone Ada.
13Dette var Re’uels sønner: Nahat og Serah, Sjamma og Missa. Dette var sønnene av Esaus kone Basmat. 14Dette var sønnene til Oholibama, Anas datter, Sibeons sønnedatter, Esaus kone: Hun fødte ham Je’usj, Jalam og Korah. #v.2,5. 15Dette var stammehøvdingene for Esaus barn: Sønnene av Elifas, Esaus eldste sønn, var stammehøvdingen Teman, stammehøvdingen Omar, stammehøvdingen Sefo, stammehøvdingen Kenas, 16stammehøvdingen Korah, stammehøvdingen Gatam, stammehøvdingen Amalek. Dette var de stammehøvdinger som nedstammet fra Elifas i Edomlandet. Dette var Adas sønner. 17Dette var sønnene til Esaus sønn Re’uel: stammehøvdingen Nahat, stammehøvdingen Serah, stammehøvdingen Sjamma, stammehøvdingen Missa. Dette var de stammehøvdinger som nedstammet fra Re’uel i Edomlandet. Dette var sønnene til Esaus kone Basmat. 18Dette var sønnene til Esaus kone Oholibama: stammehøvdingen Je’usj, stammehøvdingen Jalam, stammehøvdingen Korah. Dette var de stammehøvdinger som nedstammet fra Oholibama, Anas datter, Esaus kone. 19Dette var Esaus sønner og deres stammehøvdinger. Dette var Edom. 20Dette var sønnene til horitten Se’ir, innbyggerne i landet: Lotan, Sjobal, Sibeon og Ana, #14:6. 5Mos 2:12,22. 1Krøn 1:38-42. 21Disjon, Eser og Disjan. Dette var horittenes stammehøvdinger, sønner av Se’ir i Edom-landet. 22Lotans sønner var Hori og Hemam, og Lotans søster var Timna. 23Dette var Sjobals sønner: Alvan og Manahat og Ebal, Sefo og Onam. 24Dette var Sibeons sønner: Aja og Ana - det er den Ana som fant de varme kildene i ørkenen mens han gjette sin far Sibeons esler.
25Dette var Anas barn: Disjon og datteren Oholibama. 26Dette var Disjons sønner: Hemdan, Esjban, Jitran og Keran. 27Dette var Esers sønner: Bilhan, Sa’avan og Akan.
28Dette var Disjans sønner: Us og Aran. 29Dette var horittenes stammehøvdinger: stammehøvdingen Lotan, stammehøvdingen Sjobal, stammehøvdingen Sibeon, stammehøvdingen Ana, 30stammehøvdingen Disjon, stammehøvdingen Eser, stammehøvdingen Disjan. Dette var horittenes stammehøvdinger, deres stammehøvdinger i Se’ir-landet. 31Dette var de kongene som regjerte i Edom-landet før det hersket noen konge over Israels barn: #17:6,16. 35:11. 1Krøn 1:43. 32Bela, Beors sønn, var konge i Edom, navnet på hans by var Dinhaba. 33Da Bela døde, ble Jobab, sønn av Serah fra Bosra, konge i hans sted. 34Da Jobab døde, ble Husam fra temanittenes land konge i hans sted. 35Da Husam døde, ble Hadad, Bedads sønn, konge i hans sted - det var han som slo midianittene på Moabs mark. Navnet på hans by var Avit. 36Da Hadad døde, ble Samla fra Masreka konge i hans sted. 37Da Samla døde, ble Saul fra Rehobot ved elven konge i hans sted. 38Da Saul døde, ble Ba’al-Hanan, Akbors sønn, konge i hans sted. 39Da Ba’al-Hanan, Akbors sønn, døde, ble Hadar konge i hans sted. Navnet på hans by var Pa’u, og hans kone hette Mehetabel - hun var datter av Matred, Mesahabs datter. 40Dette er navnene på Esaus stammehøvdinger etter deres slekter og bosteder med deres navn: stammehøvdingen Timna, stammehøvdingen Alva, stammehøvdingen Jetet, 41stammehøvdingen Oholibama, stammehøvdingen Ela, stammehøvdingen Pinon, 42stammehøvdingen Kenas, stammehøvdingen Teman, stammehøvdingen Mibsar, 43stammehøvdingen Magdiel, stammehøvdingen Iram. Dette var Edoms stammehøvdinger etter sine bosteder i det landet de eide. Dette er ætten til Esau, edomittenes stamfar.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.