1 Mosebok 35

35
Gud åpenbarer seg for Jakob i Betel
1Da sa Gud til Jakob: Gjør deg i stand, dra opp til Betel og bli der. Bygg der et alter for Gud, han som åpenbarte seg for deg da du flyktet for din bror Esau! #28:13. 2Og Jakob sa til husfolkene sine og til alle dem som var med ham: Få bort de fremmede guder som finnes hos dere! Rens dere og skift klær. #31:19,30. Jos 24:23. 1Sam 7:3. 3La oss bryte opp og dra til Betel. Der vil jeg bygge et alter for Gud, han som bønnhørte meg den dagen jeg var i fare, og som var med meg på den veien jeg har vandret. #28:20. 4Så ga de til Jakob alle de fremmede guder som de hadde hos seg og ringene som de hadde i ørene, og Jakob gravde dem ned under terebinten ved Sikem. #31:19. 5Så dro de av sted. Og en redsel fra Gud kom over byene rundt omkring dem så de ikke forfulgte Jakobs sønner. #2Mos 15:16. 5Mos 2:25. 2Krøn 14:14. 17:10.
6Og Jakob kom til Lus, det er Betel, som ligger i Kana’ans land, han og alt det folk som var med ham. #28:19. 48:3. 7Der bygde han et alter og kalte stedet El-Betel*, for der hadde Gud åpenbart seg for ham da han flyktet for sin bror. #31:13. *Betels Gud, v.3. 8Debora, Rebekkas fostermor, døde, og ble begravet nedenfor Betel under eiken. Og han kalte den gråte-eiken. #24:59. 9Gud åpenbarte seg på nytt for Jakob da han kom fra Mesopotamia, og han velsignet ham. #28:12 ff. 32:29.
10Og Gud sa til ham: Ditt navn er Jakob. Heretter skal du ikke mer kalles Jakob, men Israel skal være ditt navn. Og han kalte ham Israel. #32:28. 1Kong 18:31. 11Gud sa også til ham: Jeg er Gud Den Allmektige. Vær fruktbar og bli tallrik. Et folk, ja, en mengde med folkeslag skal stamme fra deg, og konger skal utgå av dine lender. #48:4. 17:6,16. 12Og det landet som jeg ga til Abraham og til Isak, til deg vil jeg gi det, og til din slekt etter deg vil jeg gi landet.
13Så for Gud opp fra ham på det stedet hvor han hadde talt med ham. 14Og Jakob reiste en minnestøtte på det stedet hvor han hadde talt med ham, en minnestøtte av stein. Han øste ut drikkoffer på den og helte olje over den. #28:18. 31:45. 15Og Jakob kalte det stedet hvor Gud hadde talt med ham, Betel. #28:19.
Rakel føder Benjamin og dør
16Så brøt de opp fra Betel, og da det ennå var et stykke vei til Efrat*, fødte Rakel. Hun hadde en hard fødsel. #*et annet navn på Betlehem. 17Under den harde fødselen sa jordmoren til henne: Frykt ikke, for også denne gangen får du en sønn. 18Og det skjedde idet hennes sjel dro bort - for hun måtte dø - da kalte hun ham Benoni*. Men hans far kalte ham Benjamin**. #*min smertes sønn. **lykkens sønn. 19Så døde Rakel. Og hun ble begravet på veien til Efrat, det er Betlehem. 20Og Jakob reiste en minnestein på hennes grav. Det er Rakels gravstein til denne dag. 21Så dro Israel derfra og slo opp teltet sitt bortenfor Migdal-Eder.
Jakobs tolv sønner. Isak dør
22Mens Israel bodde der i landet, hendte det at Ruben gikk hen og lå med Bilha, sin fars medhustru. Og Israel fikk høre om det. - Jakob hadde tolv sønner. #49:4. 3Mos 18:8. 1Krøn 5:1. 23Leas sønner var: Ruben, Jakobs førstefødte, og Simeon, Levi, Juda, Issakar og Sebulon. #29:32-35. 30:18-20.
24Rakels sønner var: Josef og Benjamin. #30:23,24. 35:16-18. 25Sønnene til Bilha, Rakels trellkvinne, var: Dan og Naftali. #30:5-8. 26Sønnene til Silpa, Leas trellkvinne, var: Gad og Asjer. - Dette var Jakobs sønner som han fikk i Mesopotamia. #30:10-13. 27Jakob kom til sin far Isak i Mamre ved Kirjat-Arba, det er Hebron, der Abraham og Isak hadde bodd som fremmede. #14:13. 18:1. 23:19. 28Og Isaks levedager ble hundre og åtti år. 29Så oppga Isak ånden, han døde og ble samlet til sine fedre, gammel og mett av dager. Esau og Jakob, sønnene hans, begravde ham.

Markert nå:

1 Mosebok 35: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring