1 Mosebok 33

33
Jakob møter Esau
1Da Jakob så opp, fikk han øye på Esau som kom, og fire hundre mann med ham. Jakob fordelte så barna mellom Lea og Rakel og de to trellkvinnene. #32:6. 2Han stilte trellkvinnene med sine barn fremst, bakenfor dem Lea og hennes barn, og Rakel med Josef bakerst. 3Selv gikk han fram foran dem og bøyde seg sju ganger til jorden, inntil han kom fram til sin bror. 4Men Esau løp ham i møte og omfavnet ham. Han falt ham om halsen og kysset ham, og de gråt. 5Esau så opp, og fikk øye på kvinnene og barna, og han sa: Hvem er disse som du har med deg der? Jakob svarte: Det er de barn som Gud har unt din tjener. #48:9. 6Så kom trellkvinnene med sine barn nær borttil, og de bøyde seg.
7Lea kom også nær med sine barn, og de bøyde seg. Deretter gikk Josef fram, og Rakel, og de bøyde seg. 8Esau sa da: Hva mente du med hele denne leiren som jeg møtte? Han svarte: Jeg ville finne nåde for min herres øyne. 9Men Esau sa: Jeg har rikelig. Min bror, la det være ditt som er ditt!
10Jakob sa: Nei, jeg ber deg! Har jeg funnet nåde for dine øyne, så ta imot min gave. For da jeg så ansiktet ditt, var det som om jeg så Guds eget ansikt, så vennlig var du mot meg. #Ord 18:16. 21:14. 11Kjære, ta imot gaven min som jeg sendte deg! For Gud har vært god mot meg og jeg har nok av alle ting. Og han nødde ham til han tok imot gaven. 12Da sa Esau: La oss bryte opp og dra videre, så skal jeg dra like foran deg. 13Men Jakob svarte: Min herre vet at barna er svake. Småfeet og storfeet hos meg har nylig båret, og driver en dem hardt, om bare en eneste dag, så dør alt småfeet. 14Vil ikke min herre dra i forveien for sin tjener. Så kan jeg følge langsomt etter, slik det passer for buskapen jeg driver, og for barna, til jeg kommer til min herre i Se’ir. 15Da sa Esau: Så vil jeg få lov til å la noen av mennene mine bli igjen hos deg. Men han svarte: Hvorfor skulle det behøves? La meg bare finne nåde for min herres øyne! 16Så vendte Esau samme dag tilbake og dro sin vei til Se’ir.
17Og Jakob dro til Sukkot, hvor han bygde seg et hus og laget løvhytter til buskapen sin. Derfor kalte de stedet Sukkot*. #*hytter. 18Jakob kom vel fram til byen Sikem, som ligger i Kana’ans land, på sin ferd fra Mesopotamia, og han slo leir utenfor byen. 19Og det jordstykket som han hadde slått opp teltet sitt på, kjøpte han av Hamor, Sikems far, for hundre kesitter*. #Jos 24:32. Joh 4:5.#*pengestykker av ukjent verdi. 20Der reiste han et alter, og kalte det El Elohe Israel*. #*Israels Gud er Gud.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring