1 Mosebok 26
NB

1 Mosebok 26

26
Isak, Rebekka og Abimelek
1Det ble igjen uår med hungersnød i landet, slik som det før hadde vært på Abrahams tid. Isak dro da til filistrenes konge Abimelek i Gerar. #12:10. 20:1,2. 2Herren åpenbarte seg for ham og sa: Dra ikke ned til Egypt, men bli boende i det landet jeg sier deg. 3Opphold deg som fremmed her i landet. Jeg vil være med deg og velsigne deg! For til deg og din ætt vil jeg gi alle disse landene, og jeg skal holde den ed jeg har lovt Abraham, din far. #12:7. 28:15. 31:3. 4Jeg vil gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen, og jeg vil gi din ætt alle disse landene. Og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, #12:3. 15:5. 22:17,18. Gal 3:8. 5fordi Abraham hørte min røst og holdt mitt ord - mine bud, mine forskrifter og mine lover. 6Så ble Isak boende i Gerar.
7Da mennene der på stedet spurte ham ut om hans kone, sa han: Hun er søsteren min! For han torde ikke si at hun var hans kone. Han tenkte: Mennene på stedet her kunne da slå meg i hjel for Rebekkas skyld, siden hun er så vakker! #12:11,13. 20:1,2,12. 8Så skjedde det, etter at han hadde bodd der i lang tid, at Abimelek, filisterkongen, så ut gjennom vinduet og fikk se at Isak kjærtegnet sin kone Rebekka. 9Abimelek kalte da Isak til seg og sa: Sannelig, hun er din hustru! Hvordan kunne du da si: Hun er søsteren min? Isak svarte: Fordi jeg tenkte at jeg kunne komme til å miste livet for hennes skyld. 10Da sa Abimelek: Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvor lett kunne det ikke ha hendt at en eller annen blant folket hadde lagt seg hos din hustru, og du hadde ført skyld over oss. 11Så bød Abimelek hele folket og sa: Den som rører denne mannen eller hans hustru, skal visselig late livet. #Sal 105:15.
Isak blir rik
12Isak sådde korn der i landet, og høstet hundre foll det året, for Herren velsignet ham.
13Han ble en mektig mann. Og rikdommen hans vokste stadig så han til sist ble overmåte rik. 14Han eide småfe og storfe og hadde mange tjenere, så filistrene ble misunnelige på ham. 15Og alle brønnene som hans fars tjenere hadde gravd i hans far Abrahams dager, dem kastet filistrene til og fylte dem med jord. #21:25. 16Abimelek sa til Isak: Dra bort fra oss, for du er blitt altfor mektig for oss. 17Så dro Isak derfra og slo leir i Gerar-dalen. Der ble han boende.
18Og Isak gravde opp igjen de brønnene som de hadde gravd i Abrahams, hans fars dager, og som filistrene hadde kastet til etter Abrahams død. Og han ga dem de samme navn som hans far hadde gitt dem. 19Isaks tjenere gravde i dalen, og de fant der en kilde med rennende vann. 20Men gjeterne fra Gerar trettet med Isaks gjetere og sa: Vannet hører oss til! Og han kalte brønnen Esek* fordi de trettet med ham. #*strid. 21Deretter gravde de en annen brønn. Den trettet de også om, og han kalte den Sitna*. #*fiendskap. 22Så brøt han opp derfra, og gravde enda en brønn. Den trettet de ikke om, og han kalte den Rehobot*, og sa: Nå har Herren gjort vidt rom for oss, og vi skal bli tallrike i landet. #*åpne steder. 23Derfra dro han opp til Be’er-Sjeba. 24Samme natt åpenbarte Herren seg for ham og sa: Jeg er din far Abrahams Gud. Frykt ikke, for jeg er med deg. Jeg vil velsigne deg og gjøre din ætt tallrik for min tjener Abrahams skyld. #12:2. 15:1. 17:7. 2Mos 3:6. 25Han bygde et alter der, og påkalte Herrens navn. Der slo han opp teltet sitt, og Isaks tjenere gravde en brønn der.
Isak inngår pakt med Abimelek
26Siden kom Abimelek til ham fra Gerar sammen med sin venn Akussat og Pikol, sin hærfører. #21:22.
27Da sa Isak til dem: Hvorfor kommer dere til meg, dere som hater meg og har drevet meg bort fra dere? 28De svarte: Vi har tydelig sett at Herren er med deg. Derfor sier vi: La det være et eds-forbund oss imellom, mellom oss og deg. La oss få slutte en pakt med deg, 29at du ikke skal gjøre oss noe ondt, likesom heller ikke vi har rørt deg, men bare har gjort vel mot deg og latt deg fare i fred. Du er nå Herrens velsignede. 30Så gjorde han et gjestebud for dem, og de åt og drakk. 31Morgenen etter sto de tidlig opp, og de sverget hverandre sin ed. Så lot Isak dem fare, og de dro fra ham i fred. 32Samme dag skjedde det at Isaks tjenere kom og fortalte ham om den brønnen de hadde gravd, og de sa til ham: Vi har funnet vann. 33Og han kalte den Siba. Derfor heter byen Be’er-Sjeba den dag i dag. #21:31. 34Da Esau var førti år gammel, tok han til koner Judit, datter til hetitten Be’eri, og Basmat, datter til hetitten Elon. #28:8,9. 36:2.
35Men de ble en hjertesorg for Isak og Rebekka.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.