1 Mosebok 2

2
Gud hviler på den sjuende dagen
1Så ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. 2Og Gud fullførte på den sjuende dagen det verk han hadde gjort, og han hvilte på den sjuende dagen fra alt sitt verk som han hadde gjort. #2Mos 20:8-11. 31:17. Heb 4:4. 3Og Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt og ville gjøre. #2Mos 20:11. Joh 5:17
Mer om skapelsen av menneskene
4Dette er historien om himmelen og jorden da de ble skapt. På den dagen da Gud Herren* gjorde jord og himmel, #*hebr. JHVH, Israels Guds opphøyde navn.
5fantes det ennå ingen av markens vekster på jorden, og ingen av markens planter var ennå grodd fram, for Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og det fantes ikke et menneske til å dyrke landjorden. 6Men en tåke steg opp av jorden slik at hele landjordens overflate ble vannet. 7Og Gud Herren formet mennesket* av landjordens** støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. #1:27. 3:19. 1Kor 15:47.#*hebr. adam. **hebr. adamah. 8Så plantet Gud Herren en hage i Eden, i Østen. Der satte han mennesket som han hadde formet.
9Og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av landjorden, prektige å se på og gode å ete av, også livets tre midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt. #3:22. Ord 3:13,18. Åp 2:7. 22:2. 10Og en elv rant ut fra Eden for å vanne hagen, og derfra delte den seg og ble til fire hovedstrømmer. # 11Navnet på den ene er Pisjon. Det er den som renner omkring hele landet Havila, der det er gull. 12Og gullet i dette landet er godt. Der er bdellium og onyks-stein. 13Og navnet på den andre elven er Gihon. Det er den som renner omkring hele landet Kusj*. #*Etiopia 14Og navnet på den tredje elven er Hiddekel*. Det er den som renner øst for Assur. Og den fjerde elven er Frat**. #*Tigris **Eufrat 15Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og verne den. 16Og Gud Herren bød mennesket: Av hvert tre i hagen kan du fritt ete,
17men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dagen du eter av det, skal du visselig dø. #Rom 5:12. 6:23. 1Tim 5:6. Jak 1:15. 18Så sa Gud Herren: Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. #Fork 4:8,9. 1Kor 11:9.
19Og Gud Herren hadde formet av landjorden alle markens dyr og alle himmelens fugler. Og han førte dem til mennesket for å se hva han ville kalle dem. Det mennesket kalte hver levende sjel, det ble dens navn. 20Så ga mennesket navn til alt feet, til himmelens fugler og til alle markens dyr. Men for seg selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans like. 21Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt.
22Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen. #1Kor 11:8. 1Tim 2:13. 23Da sa mannen: Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne*, for av mannen er hun tatt. #*på hebr. heter mann isj, kvinne heter isja 24Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. #Matt 19:5. Mark 10:7,8. Ef 5:31. 25De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. #3:7.

Markert nå:

1 Mosebok 2: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring