1 Mosebok 1

1
Gud skaper verden
1I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. #2:4. Sal 33:6. 102:26.#Jes 45:18. Jer 32:17. Joh 1:1,3. Kol 1:16. Heb 11:3. 2Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene. #5Mos 32:11. Sal 104:30. 3Og Gud sa: Bli lys! Og det ble lys. #Sal 33:6,9. 2Kor 4:6.
4Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. 5Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, dag én. 6Og Gud sa: La det bli en hvelving* midt i vannene, og den skal skille vann fra vann. #*Se Job 37:18.
7Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik. #Job 38:8-11. Sal 104:3. 148:4. 8Og Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble aften, og det ble morgen, andre dagen. 9Og Gud sa: La vannet under himmelen samles på ett sted, og la det tørre landet komme til syne. Og det ble slik. #Sal 33:7. 104:6-9. Jer 5:22. 2Pet 3:5.
10Og Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som var samlet, kalte han hav. Og Gud så at det var godt. 11Og Gud sa: Jorden skal la gress, planter som sår seg, frukttrær som bærer frukt med frø i, spire fram på jorden, hvert etter sitt slag. Og det ble slik. 12Og jorden lot gress gro fram, planter som sår seg, hvert etter sitt slag, og trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. 13Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dagen. 14Og Gud sa: La det bli lys på himmelhvelvingen til å skille mellom dagen og natten. Og de skal være til tegn som fastsetter høytider og dager og år. #Sal 74:16. 104:19. Jer 31:35.
15Og de skal være lys på himmelhvelvingen til å lyse over jorden. Og det ble slik. 16Og Gud gjorde de to store lysene, det største til å råde over dagen, det mindre til å råde over natten, og stjernene. #Sal 136:7-9. 147:4. Jes 40:26. 17Og Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden, 18og til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. 19Og det ble aften, og det ble morgen, fjerde dagen. 20Og Gud sa: La vannet vrimle med et mylder av levende sjeler, og la fugler fly over jorden, under himmelhvelvingen.
21Og Gud skapte de store sjødyrene og alle de levende sjeler som rører seg, som vrimler i vannet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. 22Og Gud velsignet dem og sa: Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet i havet, og fuglene bli mange på jorden! 23Og det ble aften, og det ble morgen, femte dagen. 24Og Gud sa: Jorden skal la levende sjeler gå fram, hver etter sitt slag: Fe og kryp og jordens ville dyr, hvert etter sitt slag. Og det ble slik.
25Og Gud gjorde de ville dyrene på jorden, hvert etter sitt slag, og kveget etter sitt slag, og alt landjor dens kryp etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. 26Og Gud sa: La oss gjøre mennesk er i vårt bilde, etter vår liknelse. Og de skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, og over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. #Sal 8:7-9. Heb 2:6,7.
27Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne* skapte han dem. #2:7,21,22. Matt 19:4. 1Kor 11:7. Ef 4:24.#*Se Ordforklaringer: Mann og kvinne 28Og Gud velsignet dem og Gud sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden, og legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden. #9:1,7. Sal 127:3,5. 29Og Gud sa: Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere.#9:3. Sal 104:14. 136:25.
30Og til alle jordens dyr og til alle himmelens fugler og til alt som kryper på jorden som det er levende sjel i, gir jeg alle grønne planter til føde. Og det ble slik. 31Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften og det ble morgen, den sjette dagen. #Mark 7:37.

Markert nå:

1 Mosebok 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring