Galaterne 6

6
De troendes plikter overfor hverandre
1Brødre! Om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med ydmyk ånd. Men ta deg i vare, så ikke du også blir fristet. #Matt 18:15. 1Kor 3:1. 10:12. Jak 5:19. 2Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. #Joh 13:34. 15:12. Rom 15:1. 2Kor 11:29. 1Joh 4:21. 3For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. #1Kor 4:7. 8:2. 4La enhver prøve sin egen gjerning! Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er! #2Kor 13:5. Fil 1:26. 5For hver skal bære sin egen bør. #Sal 62:13. Jer 17:10. 32:19. Matt 16:27.#Rom 2:6. 14:12. 6Den som blir undervist i Ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham. #Rom 15:27. 1Kor 9:11,14. 7Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste. #Luk 16:25. Rom 2:6. 1Kor 6:9. 15:33. 8Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. #Sal 126:5. Ord 22:8. Rom 8:13. 2Tess 1:9. 9Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. #2Tess 3:13. 10La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. #Ef 2:10. 2Pet 1:7.
Formaninger og hilsen til avslutning
11Se hvor store bokstaver jeg bruker, når jeg skriver til dere med egen hånd: #Rom 16:22. 1Kor 16:21. Kol 4:18. 12Disse som søker å ta seg godt ut i kjødet, de er det som vil tvinge dere til å la dere omskjære, bare for at de skal slippe å bli forfulgt på grunn av Kristi kors. #5:11. Fil 3:18. 13For de som lar seg omskjære, holder heller ikke selv loven. Men de vil at dere skal la dere omskjære, for at de skal kunne rose seg av deres kjød*. #*omskjærelsen. 14Men det skal være langt fra meg å rose meg, uten av vår Herre Jesu Kristi kors! For ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden. #Rom 6:6. 1Kor 1:31. 2:2. 15For det som betyr noe, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. #5:6. 1Kor 7:19. 2Kor 5:17. Ef 4:24. 16Og så mange som går fram etter denne rettesnor - fred og miskunn være over dem og over Guds Israel! #Sal 125:5. 128:6. Rom 2:29. Fil 3:16. 17La så ingen heretter volde meg besvær! For jeg bærer Jesu merketegn på mitt legeme. #Jes 44:5. 2Kor 11:24,25. 18Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd, brødre! Amen. #Fil 4:23. 2Tim 4:22. Tit 3:15. Filem 25.

Markert nå:

Galaterne 6: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring