Galaterne 5

5
Formaning mot å gi seg inn under lovens vilkår
1Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. #v.13. 2:4. Jes 9:4. Joh 8:32,36. Apg 15:10. 1Pet 2:16. 2Se, jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere. #2:21. Apg 15:1.
3Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. #3:10. Rom 2:25. 4Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden. #2:21. 2Pet 3:17. 5For i Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. 6For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet. #6:15. 1Kor 7:19. 7Dere løp godt! Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten? 8Denne overtalelsen kom ikke fra ham som kalte dere. 9En liten surdeig syrer hele deigen. #1Kor 5:6. 10Men jeg har den tillit til dere i Herren, at dere ikke vil mene noe annet. Men den som forvirrer dere, skal bære sin dom, hvem han så er. 11Men jeg, brødre - hvis jeg ennå forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da ennå forfulgt? Da er jo korsets anstøt gjort til intet. 12Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere!
Kampen mellom kjødet og Ånden
13For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. #6:2. 1Kor 8:9. 1Pet 2:16. 14For hele loven er oppfylt i ett bud, i dette: Du skal elske din neste som deg selv! #3Mos 19:18. Matt 22:39. Rom 13:8-10. 15Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre! 16Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. #Rom 6:12. 8:1,5. 17For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. #Rom 7:15,23. 8:5. 18Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven. #Rom 8:2,14. 6:14.
Kjødets gjerninger - Åndens frukt
19Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, #Rom 1:29 ff. 1Kor 3:3. 6:9. Ef 5:3,5. 20avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, #2Kor 12:20. Åp 21:8. 21misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. #Luk 21:34. Rom 13:13. 1Kor 6:10. Ef 5:5. 22Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, #Ef 5:9. Kol 3:12. 1Tim 4:12. 6:11. 23ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. #1Tim 1:9. 24De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. #Rom 6:6,11. 8:13. Kol 3:5. 1Pet 2:11. 25Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden! #5:16. Rom 8:5. 26La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. #Fil 2:3.

Markert nå:

Galaterne 5: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring