Galaterne 1

1
Hilsen
1Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som reiste ham opp fra de døde, #v.12. Apg 2:24,32. Ef 1:20. Tit 1:3. 2og alle brødrene som er sammen med meg, til menighetene i Galatia: #Apg 16:6. 18:23. 3Nåde være med dere og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus, #Rom 1:7. 4han som ga seg selv for våre synder for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje. #2:20. Matt 20:28. Ef 5:2,25. Tit 2:14. 1Joh 5:19. 5Ham være ære i all evighet! Amen. #Rom 11:36. 16:27.
Hold fast ved evangeliet
6Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium,
7skjønt det ikke finnes noe annet - det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. #Apg 15:1,24. 8Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! #1Kor 16:22. 2Kor 11:4,14. 9Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet! #5Mos 4:2. Ord 30:6. 1Kor 16:22.
Paulus’ kall til apostel
10Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker - eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. #1Tess 2:4. Jak 4:4.
11Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. #1Kor 15:1. 1Tess 2:13. 12Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. #1Kor 11:23. Ef 3:3. 1Tess 2:13. 13Dere har jo hørt hvordan jeg en gang levde som jøde, hvor hardt jeg forfulgte Guds menighet og forsøkte å utrydde den. #Apg 9:1. 22:4. 26:4 ff. 14Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, og var enda mer nidkjær for overleveringene fra fedrene.#Apg 22:3. Fil 3:6. 15Men da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin gode vilje besluttet #Jes 49:1. Jer 1:5. Apg 9:15. 13:2. Rom 1:1. Matt 16:17. 16å åpenbare sin Sønn i meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod. #Apg 22:21. 26:19. Ef 3:8. 17Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg. I stedet dro jeg straks av sted til Arabia, og vendte siden tilbake til Damaskus. #Apg 9:20,22. 18Deretter, tre år senere, dro jeg opp til Jerusalem for å bli kjent med Kefas, og jeg ble hos ham i femten dager. #Joh 1:42. Apg 9:26. 19Men noen annen av apostlene oppsøkte jeg ikke, bare Jakob, Herrens bror. #Matt 13:55. Apg 15:13. 20Det jeg her skriver til dere - se, det vet Gud at jeg ikke lyver! #Rom 9:1. 2Kor 1:23. 11:31. 21Deretter dro jeg til bygdene i Syria og Kilikia. #Apg 9:30. 22Personlig var jeg ukjent for de judeiske menighetene i Kristus. 23De hadde bare hørt at det ble sagt: Han som før forfulgte oss, han forkynner nå den troen som han før prøvde å utrydde. #v.13. Apg 9:21. 24Og de priste Gud for meg.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;