Esra 7

7
Esra reiser til Jerusalem
1En tid senere, under perserkongen Artaxerxes’ regjering, dro Esra, sønn av Seraja, sønn av Asarja, sønn av Hilkia, 2sønn av Sjallum, sønn av Sadok, sønn av Akitub, 3sønn av Amarja, sønn av Asarja, sønn av Merajot, 4sønn av Serahja, sønn av Ussi, sønn av Bukki, 5sønn av Abisjua, sønn av Pinehas, sønn av Eleasar, sønn av ypperstepresten Aron - 6denne Esra dro opp fra Babel. Han var en skriftlærd mann, vel kjent med Mose lov, den som Herren, Israels Gud, hadde gitt. Kongen ga ham alt det han ba om, for Herren hans Gud holdt sin hånd over ham. 7Noen av Israels barn, og av prestene, levittene, sangerne, dørvaktene og tempeltjenerne dro med ham opp til Jerusalem i kong Artaxerxes’ sjuende år. 8Han kom til Jerusalem i den femte måneden, det var i kongens sjuende år. 9På den første dagen i den første måneden begynte han å ordne alt til ferden fra Babel, og på den første dagen i den femte måneden kom han til Jerusalem. For hans Gud holdt sin gode hånd over ham. 10For Esra hadde vendt sitt hjerte til å granske Herrens lov og gjøre etter den, og til å lære folk lov og rett i Israel. 11Dette er en avskrift av det brevet som kong Artaxerxes ga presten Esra, den skriftlærde, han som var kyndig i de bud og lover som Herren hadde gitt Israel:
12Artaxerxes, kongenes konge, til presten Esra, han som er fullært i himmelens Guds lov, og så videre. #Esek 26:7. Dan 2:37. 13Jeg har gitt den befaling at alle de av Israels folk og av dets prester og levitter i riket mitt, som har lyst til å dra til Jerusalem, kan følge med deg. 14For kongen og hans sju rådgivere sender deg for å undersøke om forholdene i Juda og Jerusalem er i samsvar med din Guds lov, som du har i din hånd. #Est 1:14. 15Du skal føre dit det sølvet og gullet som kongen og rådgiverne hans frivillig har gitt Israels Gud, han som har sin bolig i Jerusalem. 16Likeså skal du ta med deg alt det sølv og gull som du kan få i hele Babels landskap, og de frivillige gaver som folket og prestene vil gi til sin Guds hus i Jerusalem. 17Disse pengene skal du bruke samvittighetsfullt og kjøpe okser, værer og lam sammen med de matoffer og drikkoffer som hører til. Og du skal ofre dem på alteret i deres Guds hus i Jerusalem. #6:9. 5Mos 12:11. 18Og hva du og brødrene dine finner det riktig å gjøre med det sølvet og gullet som blir til overs, det kan dere gjøre etter deres Guds vilje. 19De kar som du har fått til tjenesten i din Guds hus, skal du gi fra deg for Jerusalems Guds åsyn. 20Og det som ellers trengs til din Guds hus, og som du må betale, det skal du ta av kongens skattkammer. 21Og jeg, kong Artaxerxes, gir den befaling til alle skattmestrene på den andre siden av elven, at alt det presten Esra, han som er kyndig i himmelens Guds lov, krever av dere, det skal dere la ham få fullt ut, 22inntil ett hundre talenter sølv, hundre kor hvete, hundre bat vin og hundre bat olje, og så mye salt som det trengs. 23Alt det himmelens Gud befaler, det skal nøyaktig utføres for himmelens Guds hus, så det ikke skal komme vrede over kongens og hans søn-ners rike. 24Dere skal vite at ingen skal ha myndighet til å legge skatt, toll eller veipenger på noen av prestene, levittene, sangerne, dørvaktene, tempeltjenerne eller noen annen som har en tjeneste ved dette Guds hus. 25Og du, Esra, skal etter den visdom du har fått av din Gud, oppnevne dommere og lovkyndige til å dømme alt folket på den andre siden av elven, alle dem som kjenner din Guds lover. Og om noen ikke kjenner dem, da skal dere lære ham å kjenne dem. 26Enhver som ikke gjør etter din Guds lov og etter kongens lov, skal straks stilles for retten, enten det nå fører til døden eller til landflyktighet eller til bøter eller til fengsel. 27Lovet være Herren, våre fedres Gud, som ga kongen noe slikt i sinne, så Herrens hus i Jerusalem kunne bli prydet.
28Han lot meg finne nåde hos kongen og rådgiverne hans og hos alle kongens mektige høvdinger. Jeg fattet mot, fordi Herren min Gud holdt sin hånd over meg. Og jeg fikk samlet noen av Israels overhoder til å dra opp sammen med meg.

Markert nå:

Esra 7: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring