Esra 6

6
Kong Kyros’ påbud om templet
1Da ga kong Darius en befaling, og så gransket de arkivet som var lagt ned i skattkammeret i Babel. 2Og i borgen Ahmeta, som ligger i landskapet Media, ble det funnet en bokrull, og i den sto det skrevet så til minne: 3I kong Kyros’ første år ga kong Kyros dette påbud om Guds hus i Jerusalem: Huset skal bygges opp igjen, så det blir et sted hvor folk kan bære fram offer. Grunnvollene skal legges på ny. Det skal være seksti alen høyt og seksti alen bredt, #1:1 ff. 5:13. 2Krøn 36:22 ff. 4med tre lag store steiner og ett lag nytt tømmer. Utgiftene skal betales av kongens hus. 5De karene av gull og sølv som tilhørte Guds hus, men som Nebukadnesar tok ut av templet i Jerusalem og førte til Babel, skal også gis tilbake, så de igjen kommer til sitt sted i templet i Jerusalem. De skal settes i Guds hus. #1:7. 5:14. 6Så skal da du, Tatnai, stattholder på den andre siden av elven, og du, Setar-Bosnai, og embetsbrødrene deres, myndighetene på den andre siden av elven, holde dere borte fra dette stedet. #5:3. 7La arbeidet på dette Guds hus foregå uhindret! La jødenes stattholder og deres eldste bygge dette Guds hus på dets rette sted! 8Jeg gir nå befaling om hvordan dere skal gå fram mot disse jødenes eldste, så dette Guds hus kan bli bygd: Av de inntektene som kongen har av skatten fra landet på den andre siden av elven, skal omkostningene fullt ut betales til disse men-nene, så arbeidet ikke skal bli hindret. 9Og det som trengs, både kalver og værer og lam til brennoffer for himmelens Gud, hvete, salt, vin og olje, det skal bli gitt dem uavkortet dag for dag, etter oppgave fra prestene i Jerusalem, 10slik at de kan bære fram offer til en velbehagelig duft for himmelens Gud, og be for kongens og hans barns liv. 11Jeg gir også befaling om at dersom noen forandrer dette påbudet, så skal en bjelke rives ut av hans hus, og på den skal han henges opp og nagles fast. Huset hans skal gjøres til en skraphaug, fordi han har båret seg slik at. #Dan 3:29. 12Måtte så den Gud som har latt sitt navn bo der, slå ned alle konger og folk som strekker ut sin hånd for å forandre dette påbudet og for å ødelegge dette Guds hus i Jerusalem! Jeg, Darius, har gitt denne befalingen, den skal utføres nøyaktig.
Templet blir ferdig
13- Så gjorde da Tatnai, stattholderen på den andre siden av elven, og Setar-Bosnai og embetsbrødrene deres nøyaktig slik som kong Darius hadde foreskrevet.
14Og jødenes eldste fortsatte å bygge og gjorde god fremgang, mens profeten Haggai og Sakarja, Iddos sønnesønn, støttet dem med sin profetiske tale. De bygde og fullførte arbeidet etter Israels Guds befaling, og etter Kyros’ og Darius’ og perserkongen Artaxerxes’ befaling. #5:1. 7:1. 15Så ble da huset fullt ferdig til den tredje dagen i måneden addar i det sjette året av kong Darius’ regjering. #4:24. Est 3:7. 16Og Israels barn, prestene og levittene og de andre som var kommet hjem fra fangenskapet, holdt høytid og innviet dette Guds hus med glede.
17Ved innvielsen av dette Guds hus ofret de hundre okser, to hundre værer, fire hundre lam og til syndoffer for hele Israel, tolv geitebukker, etter tallet på Israels stammer. #8:35. 4Mos 7:10 ff. 18De innsatte prestene etter deres skift og levittene etter deres avdelinger til å utføre gudstjenesten i Jerusalem, slik som det var foreskrevet i Moseboken. #4Mos 3:6 ff. 8:9,14. 19De som var kommet hjem fra fangenskapet, holdt så påske på den fjortende dagen i den første måneden. #2Mos 12:6 ff. 20For prestene og levittene hadde renset seg og var alle som én rene. De slaktet påskelammet for alle som var kommet hjem og for sine brødre prestene og for seg selv. 21Så åt Israels barn påskelammet, både de som var kommet tilbake fra fangenskapet, og alle de som hadde skilt seg fra urenheten hos landets folk og hadde gitt seg i lag med dem for å søke Herren, Israels Gud. 22De holdt de usyrede brøds høytid i sju dager med glede. For Herren hadde gledet dem og vendt assyrerkongens* hjerte til dem, så han støttet dem i arbeidet med Guds hus, Israels Guds hus. #2Krøn 30:21.#*den persiske kongen, som rådde over de tidligere#assyriske og babyloniske land.

Markert nå:

Esra 6: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring