Esra 5

5
Arbeidet med templet starter opp igjen
1Profeten Haggai og Sakarja, sønnesønn av Iddo, som også var profet, profeterte for jødene i Juda og Jerusalem. I Israels Guds navn profeterte de for dem. #Hag 1:1. Sak 1:1. 2Serubabel, Sjealtiels sønn, og Josva, Josadaks sønn, begynte da å bygge på Guds hus i Jerusalem. Og Guds profeter var med dem og støttet dem. 3På den tiden kom Tatnai, som var stattholder på den andre siden av elven, og Setar-Bosnai og embetsbrødrene deres til dem. De sa til dem: Hvem har gitt dere befaling om å bygge dette huset og sette i stand denne muren? #4:10.
4Da sa vi til dem hva navn de menn hadde som bygget denne bygningen. #v.10. 5Men Guds øye våket over jødenes eldste, slik at de ikke hindret dem i å bygge. De ville vente til saken var kommet inn for Darius, og de hadde fått brev fra ham om dette. #7:6,28. Sal 33:18. 34:16.
Brev til kong Darius
6Dette er en avskrift av det brevet som Tatnai, stattholderen på den andre siden av elven, og Setar-Bosnai og embetsbrødrene hans, myndighetene på den andre siden av elven, sendte til kong Darius;
7slik sto det skrevet i meldingen de sendte til ham: Kong Darius ønsker vi alt godt! 8Kongen skal vite at vi har gjort en reise til landskapet Juda, til den store Guds hus. Det blir nå bygd opp av store steiner, det blir lagt bjelker i veggene, og arbeidet blir gjort med iver og har god fremgang under deres hender. 9Så spurte vi de eldste der og sa til dem: Hvem har gitt dere befaling om å bygge dette huset og fullføre denne muren? 10Vi spurte dem også hva de hette, så vi kunne la deg få vite det, og vi kunne skrive opp navnene på de mennene som er deres overhoder. 11Dette var det svaret de ga oss: Vi er tjenere for himmelens og jordens Gud, og vi bygger opp igjen det huset som allerede for mange år siden var bygd her. Det var en stor konge i Israel som bygde det og fullførte det. #1Kong 6:1. 12Men fordi våre fedre hadde vakt himmelens Guds vrede, ga han dem i kaldeeren Nebukadnesars, kongen i Babels, hånd. Og han ødela dette huset og førte folket bort til Babel. #2Kong 25:9 ff. 2Krøn 36:16,17. 13Men i Kyros’, kongen i Babels første år ga kong Kyros befaling om å bygge opp igjen dette Guds hus. #1:1 ff. 14Kong Kyros tok endog ut av templet i Babel de karene av gull og sølv som hadde tilhørt Guds hus, og som Nebukadnesar hadde tatt ut av templet i Jerusalem og brakt til templet i Babel. Karene ble overgitt til en mann som hette Sjesbassar, som han hadde satt til stattholder. #1:8. Dan 5:1. 15Og han sa til ham: Ta disse karene og dra av sted og sett dem inn i templet i Jerusalem. La Guds hus bli bygd opp igjen på sitt sted! 16Så kom da denne Sjesbassar og la grunnvollene til Guds hus i Jerusalem. Fra den tid og til nå har vi bygd på det, men det er ennå ikke fullført. 17Dersom nå kongen så synes, da la noen undersøke i de kongelige skattkamrene der i Babel om kong Kyros virkelig har gitt befaling om å bygge opp igjen dette Guds hus i Jerusalem. La oss så få vite hva som er kongens vilje i denne saken.

Markert nå:

Esra 5: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring