Esra 4

4
Hindringer i arbeidet med templet
1Judas og Benjamins motstandere fikk nå høre at de som var kommet hjem, var i ferd med å bygge et tempel for Herren, Israels Gud. 2De kom da til Serubabel og til slektenes overhoder og sa til dem: La oss få være med dere og bygge! For vi søker deres Gud likesom dere selv, og vi har ofret til ham helt fra syrerkongen Asarhaddons dager, han som førte oss hit! #2Kong 17:24,32,41. 3Da svarte Serubabel og Josva og de andre overhodene i Israel: Det er ikke sammen med dere vi skal bygge et hus for vår Gud. Men vi alene skal bygge huset for Herren, Israels Gud, slik som kong Kyros, kongen av Persia, har befalt oss. 4Men de andre folkene som bodde der i landet, gjorde Judas folk motløse og skremte dem fra å bygge. 5De leide rådgivere for å motarbeide dem, og slik fikk de hindret tiltakene deres så lenge perserkongen Kyros levde, og siden helt til perserkongen Darius tiltrådte regjeringen. 6Da Ahasverus var konge, i begynnelsen av hans regjeringstid, skrev folket i landet en klage mot innbyggerne i Juda og Jerusalem.
7Og i Artaxerxes’ dager skrev Bisjlam, Mitredat, Tabe’el og hans andre embetsbrødre et brev til Artaxerxes, kongen i Persia. Brevet var skrevet med arameisk skrift og oversatt til arameisk.
8Rådsherren Rehum og statsskriveren Sjimsjai skrev et brev mot Jerusalem til Artaxerxes, og brevet hadde følgende innhold. 9De som skrev den gang, var rådsherren Rehum og statsskriveren Sjimsjai og deres andre embetsbrødre, de fra Dina og Afarsatka, Tarpela, Persia, Erek, Babel, Susan, Deha og Elam, 10og de andre folkene som den store og navngjetne Osnappar førte bort og lot bo i byen Samaria og ellers i landet på den andre siden av elven*. #*vestafor. 11Dette er en avskrift av det brevet som de sendte til ham, til kong Artaxerxes: Dine tjenere, mennene på den andre siden av elven. Og nå,
12la det være kongen vitterlig at jødene som dro bort fra det stedet hvor du bor, er kommet hit til oss, til Jerusalem. Og nå holder de på å bygge opp igjen den opprørske og onde byen og fullføre murene og utbedre grunnvollene. 13Nå skal kongen vite at dersom denne byen blir bygd opp igjen og murene fullført, så vil de verken betale skatt eller toll eller veipenger, og det vil til sist bli til skade for kongene. 14Ettersom vi eter palassets salt, og det ikke sømmer seg for oss å se rolig på at det blir gjort noe til skade for kongen, så sender vi nå bud og lar kongen få vite dette, 15så du kan la noen granske i dine fedres krønike. Da vil du finne i opptegnelsene at denne byen har vært en opprørsk by, som har voldt skade for konger og land. Fra gammel tid har de gjort opprør der, derfor er også denne byen blitt ødelagt. 16Kongen skal vite at dersom denne byen blir bygd opp igjen og murene fullført, så vil følgen av dette bli at du ikke lenger har noe igjen av landet på den andre siden av elven. 17Da sendte kongen svar til rådsherren Rehum og statsskriveren Sjimsjai og deres andre embetsbrødre, som bodde i Samaria og ellers i landet på den andre siden av elven: Fred! Og nå
18er det brevet dere har sendt til oss, blitt nøyaktig opplest for meg. 19Jeg har gitt befaling om å granske saken, og vi har funnet at denne byen fra gammel tid har satt seg opp mot kongene, og at det har vært uro og opprør der. 20Mektige konger har rådd over Jerusalem, og de har hersket over alt landet på den andre siden av elven. Det ble gitt dem skatt, toll og veipenger. #1Kong 4:21. 21Så gi nå ordre om at disse mennene blir stanset i arbeidet sitt, og at byen ikke blir bygd opp igjen før det kommer befaling fra meg. 22Vær forsiktige, så dere ikke gjør noe feilgrep i denne saken, så skaden ikke skal bli verre og kongene lide tap. 23Så snart avskriften av brevet fra kong Artaxerxes var blitt opplest for Rehum og statsskriveren Sjimsjai og embetsbrødrene deres, dro de straks til jødene i Jerusalem og hindret dem med vold og makt.
24Da stanset arbeidet på Guds hus i Jerusalem. Det ble ikke gjort noe med det før i det andre året av perserkongen Darius’ regjering.

Markert nå:

Esra 4: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring