Esra 3

3
Josva og Serubabel bygger alteret, og gjenreiser offertjenesten
1Da den sjuende måneden kom, og Israels barn hadde slått seg ned i sine byer, samlet folket seg som én mann i Jerusalem. 2Og Josva, Josadaks sønn, og hans brødre prestene og Serubabel, Sjealtiels sønn, og hans brødre tok til å bygge alteret for Israels Gud for å ofre brennoffer på det, slik det står skrevet i Guds mann Mose lov. #2:2. 3Mos 6:2 ff. 5Mos 12:13,14. 3Så reiste de alteret på dets gamle sted, enda de var redde for de folkene som bodde der i landet. Og de ofret på det brennoffer til Herren, både morgen-brennoffer og kvelds-brennoffer. #4Mos 28:4. 1Krøn 16:40. 4Så feiret de løvhyttefesten, slik som det er foreskrevet, og ofret brennoffer hver dag etter det fastsatte tall og på den måte loven befaler, hver dag de offer som var foreskrevet for den dagen. #3Mos 23:34 ff. 4Mos 29:12 ff. Neh 8:14. 5Siden ofret de det daglige brennoffer og de ofrene som hørte til nymånedagene og alle Herrens hellige høytider, og likeså hver gang noen kom med et frivillig offer til Herren. 6Fra den første dagen i den sjuende måneden begynte de å ofre brennoffer til Herren, alt før grunnvollen til Herrens tempel var lagt. 7Så ga de penger til steinhoggerne og tømmermennene, og de ga mat og drikke og olje til sidonierne og tyrierne for at de skulle føre sedertømmer fra Libanon sjøveien til Jaffa, etter den fullmakt som kongen i Persia, Kyros, hadde gitt dem. #2Krøn 2:16.
Grunnvollen for templet blir lagt
8I det andre året etter at de var kommet til Guds hus i Jerusalem, i den andre måneden, tok de fatt på verket - Serubabel, Sjealtiels sønn, og Josva, Josadaks sønn, med deres andre brødre, prestene og levittene, og alle de som var kommet hjem til Jerusalem fra fangenskapet. De satte levittene fra tjueårsalderen og oppover til å føre tilsyn med arbeidet på Herrens hus.
9Josva med sine sønner og brødre og Kadmiel med sine sønner, Hodavjas etterkommere, sto alle som én og hadde tilsyn med dem som utførte arbeidet på Guds hus. Det samme gjorde Henadads etterkommere med sine sønner og brødre. De hørte også til levittene. #2:40. 10Da bygningsmennene la grunnvollen til Herrens tempel, ble prestene stilt opp i fullt skrud med trompeter, og de levittene som var Asafs etterkommere, med cymbler. De skulle lovprise Herren, slik som Israels konge David hadde foreskrevet. #2Krøn 29:25,26. 11De sang lov og pris for Herren, fordi han er god, og hans miskunnhet mot Israel varer til evig tid. Og alt folket brøt ut i et stort fryderop og priste Herren fordi grunnvollen var lagt til Herrens hus. #2Krøn 5:13. 7:3. 12Men mange av prestene og levittene og familieoverhodene - de gamle som hadde sett det første huset, gråt høyt da de så dette huset bli grunnlagt. Men mange jublet høyt av glede. #Hag 2:3. 13Folket kunne ikke skjelne lyden av gledesjubelen fra lyden av folkets gråt, for folket jublet så høyt at det hørtes lang vei.

Markert nå:

Esra 3: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring