Esekiel 43
NB

Esekiel 43

43
Herrens herlighet drar inn i templet
1Så førte han meg til porten, den porten som vendte mot øst. 2Og se, Israels Guds herlighet kom fra øst. Lyden av den var som lyden av store vann, og jorden lyste av hans herlighet. #1:24. 3:23. Åp 18:1. 3Det var å se til som det synet jeg før hadde sett, som det synet jeg så da jeg kom for å ødelegge byen. Synene var som det synet jeg hadde sett ved elven Kebar, og jeg falt ned på mitt ansikt. #1:1,28. 9:1 ff. 10:20. 4Herrens herlighet dro inn i huset gjennom den porten som vendte mot øst. 5Og Ånden løftet meg opp og førte meg inn i den indre forgården. Og se, Herrens herlighet fylte huset. #3:14. 8:3. 2Mos 40:34. 1Kong 8:10,11. 6Jeg hørte en som talte til meg ut fra huset, mens en mann sto ved siden av meg. 7Han sa til meg: Menneskesønn! Dette er stedet for min trone, det stedet hvor mine føtter skal stå. Der vil jeg bo blant Israels barn til evig tid. Og Israels hus skal ikke mer gjøre mitt hellige navn urent, verken de eller deres konger, med sitt horeliv og med sine kongers døde kropper og med sine offerhauger, #48:35. 3Mos 26:30. Sal 47:9. 132:7. Jer 3:17.
8slik som de gjorde da de satte sin terskel ved min terskel og sin dørstolpe ved siden av min dørstolpe, så bare veggen var imellom meg og dem, og de gjorde mitt hellige navn urent med de motbydelige tingene som de for med, så jeg måtte gjøre ende på dem i min vrede. 9Nå skal de fjerne sitt horeliv og sine kongers døde kropper langt bort fra meg. Da vil jeg bo iblant dem til evig tid. 10Du menneskesønn! Tal til Israels folk om dette huset, så de må skamme seg over sine misgjerninger og se hvordan templet er ordnet.
11Og når de skammer seg over alt det de har gjort, da skal du kunngjøre dem husets ytre og dets innredning, dets utganger og innganger, hele dets form og alle forskriftene om det - hele dets utseende og alle lovene om det. Skriv det opp for deres øyne, så de må gi akt på hele bygningen og alle forskriftene om huset og gjøre etter dem.
Loven om templet og innredningen
12Dette er loven om huset: På toppen av fjellet skal hele området rundt det være høyhellig. Se, dette er loven om huset. 13Og dette er alterets mål i alen - hver alen regnet til en alminnelig alen og en håndsbredd: Der skal være et fotstykke, én alen høyt og én alen bredt, og kantlisten på randen av det skal være et spann rundt omkring. Dette er alterets underlag. #40:5. 2Mos 27:1 ff. 2Krøn 4:1.
14Fra fotstykket på jorden til den nederste avsatsen skal det være to alen, og bredden skal være én alen. Fra den lille avsatsen til den store skal det være fire alen, og bredden skal være én alen. 15Ildstedet skal være fire alen høyt, og fra ildstedet skal det stå fire horn i været. 16Ildstedet skal være tolv alen langt og tolv bredt, slik at det danner en firkant. 17Avsatsen skal være fjorten alen lang og fjorten alen bred, med fire like lange sider. Kantlisten omkring den skal være en halv alen. Fotstykket til den skal være én alen rundt omkring, og trappene skal vende mot øst. 18Og han sa til meg: Menneskesønn! Så sier Herren Herren: Dette er forskriftene om alteret på den dagen det blir laget, så en kan ofre brennoffer og stenke blod på det.
19Du skal gi de levittiske prestene, de som er av Sadoks ætt, som står meg nær og tjener meg, en ung okse til syndoffer, sier Herren Herren. #40:46. 44:15. 20Du skal ta noe av dens blod og stryke på dets fire horn og på avsatsens fire hjørner og på kantlisten rundt omkring, og du skal rense det fra synd og gjøre soning for det. #2Mos 29:12,36. 3Mos 8:15. 9:9. 16:18 ff. 21Så skal du ta syndofferoksen, og den skal brennes på det foreskrevne stedet i huset, utenfor helligdommen. #3Mos 16:27. Heb 13:11.# 22Den andre dagen skal du ofre en geitebukk uten lyte til syndoffer, og de skal rense alteret fra synd, slik som de renset det med oksen. 23Når du er ferdig med å rense det, skal du ofre en ung okse uten lyte og en vær uten lyte av småfeet. 24Og du skal føre dem fram for Herrens åsyn, og prestene skal strø salt på dem og ofre dem til brennoffer for Herren. 25I sju dager skal du ofre en bukk til syndoffer hver dag, og en ung okse og en vær av småfeet, begge uten lyte, skal ofres. #2Mos 29:36 ff. 26I sju dager skal de gjøre soning for alteret og rense det og innvie det. #2Mos 28:41. 29:9. 27Og når disse dagene er til ende, da skal prestene på den åttende dagen og alltid senere ofre deres brennoffer og fredsoffer på alteret, og jeg vil ha behag i dere, sier Herren Herren.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.