Esekiel 40
NB

Esekiel 40

40
Det nye templet
1I det tjuefemte året etter at de var bortført, i begynnelsen av året, på den tiende dagen i måneden, i det fjortende året etter at byen var inntatt, nettopp på denne dagen kom Herrens hånd over meg, og han førte meg dit. 2I syner fra Gud førte han meg til Israels land og satte meg ned på et meget høyt fjell, og på det var det likesom en oppbygd by i sør.#Åp 21:10. 3Han førte meg dit, og se, der var det en mann som var som kobber å se til. Han hadde en linsnor og en målestang i hånden, og han sto i porten. #Dan 10:6. Åp 11:1. 21:15. 4Mannen talte til meg og sa: Menneskesønn! Se med dine øyne og hør med dine ører og gi akt på alt det jeg vil la deg se! For du er ført hit, for at jeg skal la deg se det. Forkynn Israels hus alt det du ser! #44:5. Jer 26:2.
Muren med porten mot øst
5Og se, på utsiden var det en mur omkring huset. Målestangen som mannen hadde i hånden, var seks alen lang, hver alen regnet til en vanlig alen og en håndsbredd. Og han målte murens bredde, som var én stang, og dens høyde var én stang. #42:20. 43:13.
6Så kom han til den porten på forsiden som vendte mot øst. Han steg opp på dens trinn og målte portens terskel: Den var én stang i bredden - det var den første terskelen, og den var én stang i bredden.
7Hver vaktstue var én stang i lengden og én stang i bredden, og mellom dem var det fem alen. Portens terskel ved portens forhall på den indre siden var én stang. 8Og han målte portens forhall på den indre siden, den var én stang. 9Han målte portens forhall, den var åtte alen, og dens pilarer var to alen. Portens forhall lå på innsiden. 10Vaktstuene i porten mot øst var tre på hver side. Alle tre var like store, og pilarene på begge sider var også like store. 11Han målte bredden av portåpningen, den var ti alen, og portens lengde var tretten alen. 12Foran vaktstuene var det et rom på én alen, og på den andre siden likeså et rom på én alen, og hver vaktstue var seks alen på den ene og seks alen på den andre siden. 13Han målte porten fra taket på den ene vaktstuen til taket på den andre, og bredden var tjuefem alen, dør midt imot dør. 14Han laget pilarene seksti alen høye, og tett inntil pilarene lå forgården, rundt omkring porten. 15Fra forsiden av inngangsporten til forsiden av den indre portens forhall var det femti alen. 16Det var vinduer med fast gitter på vaktstuene og på deres pilarer på innsiden mot porten rundt omkring og likeså på hallene. Det var vinduer rundt omkring på innsiden, og på pilarene var det palmer. #41:16,26. 1Kong 6:4.
Den ytre forgården og portene
17Så førte han meg til den ytre forgården. Og se, det var flere rom og et steinlagt gulv rundt om i forgården. Det var tretti rom på steingulvet. 18Steingulvet var ved siden av portene, og det var like langt som portene. Det var det nedre steingulvet. 19Han målte bredden fra forsiden av den nedre porten til den ytre forsiden av den indre forgården. Det var hundre alen mot øst og mot nord. 20Så målte han lengden og bredden av den porten som hadde forsiden vendt mot nord, og som hørte til den ytre forgården.
21Den hadde tre vaktstuer på hver side, og dens pilarer og haller var like store som de i den første porten. Den var femti alen lang og tjuefem alen bred. 22Vinduene og hallene og palmene var like store som i den porten som hadde forsiden vendt mot øst. På sju trinn steg en opp i den, og dens haller lå foran dem. 23Porten til den indre forgården lå midt imot porten som vendte mot nord og mot øst, og han målte hundre alen fra port til port. 24Så førte han meg mot sør, og se, der var det en port som vendte mot sør. Han målte dens pilarer og haller, de var like store som de andre.
25Det var vinduer på den og på dens haller rundt omkring, likesom de andre vinduene. Den var femti alen lang og tjuefem alen bred. 26Dens trapper hadde sju trinn, og dens haller lå foran den. På dens pilarer var det palmer, én på hver side. 27Det var en port til den indre forgården mot sør, og fra denne porten til porten mot sør, målte han hundre alen.
Den indre forgården og portene, kamrene og offerbordene
28Så førte han meg til den indre forgården gjennom porten mot sør. Og han målte porten mot sør, den var like stor som de andre. 29Dens vaktstuer og pilarer og haller var like store som de andre, og det var vinduer på den og på dens haller rundt omkring. Den var femti alen lang og tjuefem alen bred. 30Det var haller rundt omkring, tjuefem alen lange og fem alen brede. 31Hallene vendte ut mot den ytre forgården. Det var palmer på pilarene, og trappene hadde åtte trinn. 32Så førte han meg til den indre forgården mot øst, og han målte porten, den var like stor som de andre.
33Dens vaktstuer og pilarer og haller var like store som de andre. Og det var vinduer på den og på dens haller rundt omkring. Den var femti alen lang og tjuefem alen bred. 34Hallene vendte ut mot den ytre forgården. Det var palmer på pilarene på begge sider, og trappene hadde åtte trinn. 35Så førte han meg til nordporten, og han målte den. Den var like stor som de andre.
36Likeså målte han vaktstuene, og pilarene og hallene. Det var vinduer på begge sider. Porten var femti alen lang og tjuefem alen bred. 37Pilarene vendte mot den ytre forgården. Det var palmer på pilarene på begge sider. Og trappene hadde åtte trinn. 38Det var et rom med dør i pilarene ved portene. Der skulle de skylle brennofferet. #3Mos 1:9,13. 2Krøn 4:6. 39I portens forhall sto det to bord på hver side til å slakte brennofferet og syndofferet og skyldofferet på.
40Ved den ytre sideveggen, når en steg opp i inngangen til porten mot nord, sto det to bord, og ved den andre sideveggen på portens forhall sto det også to bord - 41fire bord ved hver sidevegg ved porten, til sammen åtte bord. På dem skulle de slakte. 42Det var fire bord til brennofferet. De var av hogne steiner, halvannen alen lange og halvannen alen brede og én alen høye. På dem skulle de legge de redskapene som de skulle slakte brennofferet og slaktofferet med. 43Dobbelte knagger, én hånd brede, var festet på huset rundt omkring. Og på bordene skulle offerkjøttet legges. 44Utenfor den indre porten var det flere rom for sangerne i den indre forgården, ett ved siden av nordporten, vendt mot sør, og et annet ved siden av østporten, vendt mot nord.
45Han talte til meg og sa: Dette rommet, som har forsiden vendt mot sør, er for de prestene som tar vare på det som er å utføre ved huset. 46Men det rommet som har forsiden vendt mot nord, er for de prestene som tar vare på det som er å ivareta ved alteret. Det er Sadoks sønner, de av Levis sønner som trer nær til Herren for å tjene ham. #43:19. 44:15. 47Og han målte forgården, den var hundre alen lang og hundre alen bred i firkant. Og alteret sto foran huset. #43:13 ff. Åp 21:16.
Forhallen til templet
48Så førte han meg til husets forhall og målte forhallens pilarer. De var fem alen på den ene og fem alen på den andre siden, og portens bredde var tre alen på hver side. #1Kong 6:3. 2Krøn 3:4.
49Forhallen var tjue alen lang og elleve alen bred, og den hadde trinn som førte opp til den. Ved pilarene sto der søyler, én på hver side.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.