Esekiel 4

4
Jerusalem skal bli kringsatt
1Og du menneskesønn, ta deg en murstein og legg den fremfor deg. Og du skal risse opp på den en by, Jerusalem. 2Reis bolverk mot den og bygg skanser mot den og kast opp en voll mot den og still opp leirer mot den og sett murbrekkere opp mot den, rundt omkring! #21:22. 2Kong 25:1. Jer 6:6. 3Ta deg så en jernpanne og sett den som en jernvegg mellom deg og byen og vend ansiktet mot den, så den blir beleiret, og du beleirer den. Dette skal være et tegn for Israels hus.
Jerusalem skal straffes ved trelldom
4Så skal du legge deg på din venstre side og legge Israels-folkets misgjerninger på den! I så mange dager som du ligger på den siden, skal du bære deres misgjerning. 5Deres misgjerningsår gjør jeg til like mange dager for deg, tre hundre og nitti dager. Så lenge skal du bære Israels-folkets misgjerning. 6Når du så er kommet til ende med dem, skal du annen gang legge deg ned, du skal legge deg på din høyre side og bære Juda-folkets misgjerning. I førti dager, én dag for hvert år, vil jeg la deg bære den. #4Mos 14:34. 7Og du skal vende ditt ansikt og din nakne arm mot det beleirede Jerusalem og profetere mot det. 8Se, jeg legger rep om deg, så du ikke kan snu deg fra den ene siden til den andre før det er kommet til ende med de dagene du skal holde byen beleiret.
Jerusalem skal sulte
9Så skal du ta hvete og bygg og bønner og linser og hirse og spelt og legge dem i ett kar og bake deg brød av dem! I så mange dager som du ligger på din ene side, i tre hundre og nitti dager, skal du ete det.
10Og den maten som du eter, skal være etter vekt, tjue sekel til hver dag. Til bestemte tider skal du ete den. 11Det vannet du drikker, skal også være etter mål, sjettedelen av en hin. Til bestemte tider skal du drikke det. 12Som en byggkake skal du ete det. Du skal steke det for deres øyne med menneskemøkk. 13Og Herren sa: Slik skal Israels barn ete sitt brød urent blant de folkene som jeg vil drive dem bort til. #Hos 9:3. 14Da sa jeg: Å, HerreHerre! Se, min sjel er ikke blitt uren, og noe selvdødt eller noe som er revet i stykker, har jeg ikke spist fra min ungdom like til nå. Det er ikke kommet urent kjøtt i min munn. #9:8. 20:49. 3Mos 17:15. 5Mos 14:3. Apg 10:14. 15Da sa han til meg: Vel, jeg vil la deg ta kumøkk i stedet for menneskemøkk, så du kan steke ditt brød over den. 16Og han sa til meg: Menneskesønn! Se, jeg bryter i stykker brødets stav i Jerusalem, og de skal ete brød etter vekt og med bekymring, og drikke vann etter mål og med forferdelse. #5:16,17. 12:19. 14:13. 3Mos 26:26. Jes 3:1. 17De skal lide mangel på brød og vann. Og de skal bli slått av redsel, den ene med den andre, og visne bort i sin misgjerning.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;