Esekiel 27
NB

Esekiel 27

27
Klagesang over Tyrus
1Herrens ord kom til meg, og det lød så: 2Og du, menneskesønn! Stem i en klagesang over Tyrus! #28:12. Jes 23:1 ff. 3Si til Tyrus, som bor ved havets innløp, som handler med folkene på mange kyster: Så sier Herren Herren: Tyrus! du sier: Jeg er fullkommen i skjønnhet! 4Midt i havet er dine grenser. Dine bygningsmenn gjorde din skjønnhet fullkommen. 5Av sypresser fra Senir bygde de plankeverket hos deg. Sedrer fra Libanon hentet de for å gjøre mast på deg. 6Av eiketrær fra Basan laget de dine årer. Dine rorbenker laget de av elfenben, innlagt i buksbom fra Kittims øyer. 7Fint fargerikt lin fra Egypt var det du foldet ut som ditt flagg. Blå og rød purpur fra Elisja-kysten var ditt soltelt. #1Mos 10:4. 8Folk fra Sidon og Arvad var dine rorskarer. De kloke menn som fantes hos deg, Tyrus, var dine styrmenn. 9Gebals eldste og dets kloke menn var hos deg og bøtte dine skader. Alle havets skip og sjøfolk var hos deg og handlet med deg. 10Menn fra Persia og Lud og Put gjorde krigstjeneste i din hær. Skjold og hjelm hengte de opp i deg, de ga deg glans. #Jes 66:19. 11Arvads sønner sto med din egen hær på dine murer rundt omkring, og djerve menn på dine tårn. Sine skjold hengte de opp rundt omkring på dine murer. De gjorde din skjønnhet fullkommen. 12Tarsis handlet med deg fordi du var rik på all slags gods. Med sølv, jern, tinn og bly betalte de dine varer. 13Javan, Tubal og Mesjek drev handel med deg. Med mennesker og kobberkar betalte de dine varer. 14Togarma-folket betalte dine varer med vognhester og ridehester og muldyr. 15Dedans sønner drev handel med deg. Mange kystland mottok varer av din hånd, elfenben og ibenholt ga de deg til betaling. 16Syria handlet med deg fordi du var rik på alle slags kunstarbeider, med karfunkler, purpur og fargerikt tøy og fint lin og koraller og rubiner betalte de dine varer. 17Juda og Israels land drev handel med deg. Med hvete fra Minnit og søte kaker og honning og olje og balsam betalte de dine varer. 18Damaskus handlet med deg fordi du var rik på alle slags kunstarbeider, på all slags gods. De kom med vin fra Helbon og hvit ull. 19Vedan og Javan fra Usal betalte dine varer, så skinnende jern, kassia og kalmus kom i din handel. 20Dedan handlet med deg med dekkener til å ri på. 21Arabia og alle Kedars fyrster mottok varer av din hånd. Med lam og værer og bukker handlet de med deg. 22Sjebas og Ramas kjøpmenn drev handel med deg. Med beste slag av allslags velluktende urter og med allslags kostbare steiner og gull betalte de dine varer. 23Karan og Kanne og Eden, Sjebas kjøpmenn, Assur og Kilmad handlet med deg. 24De handlet med deg med prektige klær, med kapper av purpurfargede og broderte tøyer og med hele skatter av tvunnet, mangefarget garn, med tvunne og sterke snorer på ditt marked. 25Tarsis-skip var dine karavaner. De drev din handel, og du ble fylt og overmåte rik, der du lå midt ute i havet. 26På store vann førte dine rorskarer deg ut - østavinden knuser deg midt i havet.
27Ditt gods og dine varer, din handel, dine sjøfolk og dine styrmenn, de som bøter dine skader, og de som driver din handel, alle de krigsmenn du har hos deg, og hele det mannskapet du har om bord, skal falle midt ute i havet på den dagen du faller. 28Ved lyden av dine styrmenns skrik skal dine marker beve. 29De skal stige ut av sine skip, alle de som sitter ved årene, sjøfolkene og alle styrmenn på havet. De skal gå i land. 30De skal bryte ut i jammerrop over deg. De skal kaste støv på sine hoder og velte seg i asken. #26:17. Est 4:1. Jer 6:26. Åp 18:9,19. 31De skal rake seg skallet for din skyld og binde sekk om seg. Og de skal gråte over deg i bitter sorg, med bitter veklage. 32I sin jammer skal de stemme i en klagesang over deg og si: Hvem er lik Tyrus, den byen som nå er blitt taus, der den ligger midt ute i havet? 33Da dine varer kom inn fra havene, mettet du mange folkeslag. Med alt ditt gods og alle dine varer gjorde du jordens konger rike. 34Nå, da du er knust og er sunket i havets dyp, er dine varer og hele ditt mannskap gått til bunns med deg. 35Alle de som bor i kystlandene, skal bli forferdet over deg, og deres konger skal gyse med redsel i sine ansikter. #26:16. 32:10. 36Kjøpmennene rundt om blant folkene skal spotte over deg. En redsel er du blitt, og du er blitt borte - for evig tid. #28:19. Sal 37:10,36.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.