Esekiel 25
NB

Esekiel 25

25
Herrens dom over ammonittene
1Herrens ord kom til meg, og det lød så: 2Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Ammons barn og profeter mot dem! #6:2. 21:28 ff. Jer 49:1 ff. 3Si til Ammons barn: Hør dette ordet fra Herren Herren! Så sier Herren Herren: Fordi du ropte: Ha, ha! over min helligdom, som er blitt vanhelliget, og over Israels land, som er blitt ødelagt, og over Judas hus, som er ført bort i fangenskap, #26:2. 36:2. Sal 35:21,25. 70:4. 4se, derfor vil jeg la Østens sønner få deg til eie. De skal slå opp sine teltleirer i deg og sette opp sine boliger i deg. De skal ete din frukt og drikke din melk. 5Jeg vil gjøre Rabba til beitemark for kameler og Ammons barns land til hvileplass for småfe. Og dere skal kjenne at jeg er Herren. 6For så sier Herren Herren: Fordi du klappet i hendene og stampet med føttene og gledet deg med dyp forakt av hele ditt hjerte over Israels land, #36:5. Job 27:23. 7se, derfor rekker jeg min hånd ut mot deg og gir deg til føde for folkene. Jeg utrydder deg av folkene og utsletter deg av landene. Jeg vil tilintetgjøre deg. Og du skal kjenne at jeg er Herren.
Herrens dom over moabittene
8Så sier Herren Herren: Fordi Moab og Se’ir sa: Se, det er gått med Judas hus som med alle de andre folkene, #36:20. Jes 15:1 ff. Jer 48:1 ff.
9se, derfor vil jeg åpne Moabs side helt fra byene, fra dets byer på alle kanter, den fagreste delen av landet, Bet-Jesjimot, Ba’al-Meon og like til Kirjatajim, 10så Østens sønner kan slippe inn. Slik gjør jeg også med Ammons barns land, som jeg gir dem til eie, for at Ammons barns land ikke lenger skal huskes blant folkene. 11Jeg vil holde dom over Moab, så de skal kjenne at jeg er Herren.
Herrens dom over edomittene
12Så sier Herren Herren: Fordi Edom tok hevn over Judas hus og førte skyld over seg ved å hevne seg på dem, #35:2 ff.#2Krøn 28:17. Sal 137:7. Jer 49:7 ff. Obad 1 ff.
13derfor, sier Herren Herren: Jeg vil rekke min hånd ut mot Edom og utrydde der både folk og fe. Jeg vil gjøre det til en ørken helt fra Teman. Like til Dedan skal de falle for sverdet. 14Jeg vil fullbyrde min hevn på Edom ved mitt folk Israels hånd. De skal gjøre med Edom etter min vrede og harme, og de skal få kjenne min hevn, sier Herren Herren.
Herrens dom over filistrene
15Så sier Herren Herren: Fordi filistrene tok hevn, fordi de hevnet seg med forakt av hele sitt hjerte for å ødelegge på grunn av eldgammelt fiendskap, #Jer 47:1 ff.
16derfor sier Herren Herren: Se, jeg rekker ut min hånd mot filistrene og utrydder kreterne og utsletter det som er igjen ved havets strand. #Sef 2:5. 17Jeg vil ta stor hevn over dem og tukte dem i min vrede. Og de skal kjenne at jeg er Herren, når jeg lar min hevn ramme dem.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.