Esekiel 23
NB

Esekiel 23

23
De to usedelige søstrene
1Herrens ord kom til meg, og det lød så: 2Menneskesønn! Det var to kvinner, døtre av én mor. 3De drev hor i Egypt, i sin ungdom drev de hor. Der trykket de deres bryster, der kjente de på deres jomfruelige barm. #20:7,8. Jer 3:9. 4Deres navn var: Ohola*, den eldste, og Oholiba**, hennes søster. Og de ble mine og fødte sønner og døtre. Om deres navn er å si: Ohola er Samaria, og Oholiba er Jerusalem. #*hennes eget telt, dvs: Samaria har sitt#eget telt, sin egen guds-dyrkelse. 1Kong 12:28 ff.#**mitt (Herrens) telt er i henne (i Jerusalem).
Den eldre søsteren (Samaria)
5Ohola drev hor og var utro mot meg. Hun ble opptent av elskov til sine elskere, til assyrerne, som hadde nærmet seg til henne. #16:28. Hos 8:9. 6De var kledd i blått purpur, fyrster og herrer, alle sammen fagre unge menn, ryttere på sine hester. 7Hun holdt seg til dem i hor, til alle de fremste av Assurs sønner. Hun gjorde seg uren med alle dem som hun ble opptent av elskov til - med alle deres avguder. 8Hun holdt ikke opp med det horelivet hun hadde begynt med i Egypt. For de hadde ligget hos henne i hennes ungdom, og de hadde kjent på hennes jomfruelige barm, og de hadde utøst sitt hor over henne. 9Derfor ga jeg henne i hennes elskeres hånd, i Assurs sønners hånd, som hun var opptent av elskov til. #2Kong 17:6. 10De blottet hennes nakenhet. De tok hennes sønner og døtre og slo henne selv i hjel med sverdet. Hun ble illgjeten blant kvinnene, og de holdt dom over henne. #16:37.
Den yngre søsteren (Juda)
11Hennes søster Oholiba så dette, og hun drev det verre med sin elskov enn hun, og verre med sitt hor enn hennes søster hadde gjort. #16:47,51. Jer 3:8 ff.
12Hun ble opptent av lyst til Assurs sønner, stattholdere og landshøvdinger, som hadde nærmet seg til henne. De var prektig kledd, ryttere på sine hester, alle sammen fagre unge menn. 13Jeg så at hun var blitt uren. En og samme vei gikk de begge. 14Men hun drev sitt hor videre. Da hun så menn avbildet på veggen, bilder av kaldeerne malt med rødt, #8:10. 16:29. 15ombundet med belte om hoftene, med nedhengende fargede luer på sine hoder, alle sammen å se til som vognkjempere, en avbildning av Babels sønner, de som er født i Kaldea, 16da fikk hun lyst på dem, så snart hun så dem med sine øyne. Og hun sendte bud til dem i Kaldea. 17Og Babels sønner kom til henne, til elskovs samleie, og gjorde henne uren med sitt hor. Men da hun var blitt uren ved dem, vendte hennes sjel seg bort fra dem. 18Da hun drev sitt hor så åpenlyst og avdekket sin nakenhet, vendte min sjel seg bort fra henne, likesom min sjel hadde vendt seg bort fra hennes søster. 19Men hun drev sitt hor enda videre. Hun husket sin ungdoms dager, da hun drev hor i landet Egypt. 20Og hun ble opptent av elskov til horkarene der - deres kjøtt var som eslers kjøtt, og deres utflod som hesters utflod. 21Så vendte du deg igjen til din ungdoms utukt, da egypterne kjente på din barm for dine unge brysters skyld. 22Derfor, Oholiba, sier Herren Herren: Se, jeg egger dine elskere mot deg, dem som din sjel har vendt seg bort fra, og jeg lar dem komme over deg fra alle kanter. #16:37.
Herrens dom over Juda
23Babels sønner og alle kaldeerne, Pekod og Sjoa og Koa, og sammen med dem alle Assurs sønner, fagre unge menn, stattholdere og landshøvdinger alle sammen, vognkjempere, navngjetne menn, alle sammen ridende på hester: 24De skal komme over deg med krigsmakt, vogner og hjul, og med en skare av folkeslag. Store skjold og små skjold og hjelmer skal de stille mot deg på alle kanter. Jeg vil overlate dommen til dem. Og de skal dømme deg med sine dommer. #16:38. 21:22. 25Jeg vil vise min nidkjærhet mot deg, og de skal fare fram mot deg i harme. Nesen og ørene skal de skjære av deg. De som blir tilbake av deg, skal falle for sverdet. De skal ta dine sønner og døtre, og de som blir tilbake av deg, skal bli fortært av ilden. 26De skal dra klærne av deg og ta dine prektige smykker. 27Slik vil jeg gjøre ende på din vellyst og ditt horeliv som begynte i landet Egypt, og du skal ikke lenger løfte dine øyne til dem og ikke lenger minnes Egypt. 28For så sier Herren Herren: Se, jeg gir deg i deres hånd som du hater, i deres hånd som din sjel har vendt seg bort fra. 29Og de skal fare fram mot deg i hat og ta alt det du har vunnet ved ditt strev. De skal la deg bli tilbake naken og bar, og ditt horelivs nakenhet og din vellyst og ditt hor skal bli avdekket. #16:37. 5Mos 28:48. 30Dette skal de gjøre med deg fordi du i hor har løpt etter hedningefolk, fordi du har gjort deg uren ved deres motbydelige avguder. 31På din søsters vei har du gått. Derfor rekker jeg deg det samme begeret som hun måtte tømme. 32Så sier Herren Herren: Din søsters beger skal du drikke, det dype og vide. Du skal bli til latter og spott - begeret rommer meget. 33Du skal bli full av rus og av sorg, et ødeleggelsens og herjingens beger er din søster Samarias beger. #Sal 60:5. 75:9. Jes 51:17. Jer 25:15. 34Du skal drikke det ut til siste dråpe, du skal gnage på skårene av det og rive i stykker dine bryster. For jeg har talt, sier Herren Herren. 35Derfor sier Herren Herren: Fordi du glemte meg og kastet meg bak din rygg, så bær da også du straffen for din vellyst og ditt hor!
Begge «søstre» får den samme straffen
36Og Herren sa til meg: Menneskesønn! Vil du dømme Ohola og Oholiba? Forkynn deres avskyelige gjerninger!
37For de har brutt ekteskapet, og det er blod på deres hender. Med sine motbydelige avguder har de begått ekteskapsbrudd. Ja, selv sine barn, som de hadde født meg, har de latt gå gjennom ilden for dem, for at de skulle ete dem. #16:20,21. 38Også dette gjorde de mot meg: Den samme dagen gjorde de min helligdom uren og vanhelliget mine sabbater. #20:13,24. 39Når de hadde slaktet mine barn for sine motbydelige avguder, kom de samme dag i min helligdom og vanhelliget den. Se, slik gjorde de i mitt hus. 40Ja, de sendte også bud etter menn som skulle komme langveis fra. Det ble skikket sendebud til dem. Og se, de kom, de som du hadde badet deg for, og sminket dine øyne for, og smykket deg med prydelser for. 41Du satt på et prektig leie, et bord sto dekket foran det, og min røkelse og min olje hadde du satt på bordet. 42Lyden av en sorgløs mengde hørtes der inne. Til de menn av folkehopen som var der, ble det hentet drikkebrødre fra ørkenen. De satte armbånd på deres hender og prektige kroner på deres hoder. 43Da sa jeg om den utslitte horkvinnen: Nå driver de riktig hor med henne, ja, med henne! 44De gikk inn til henne som folk går inn til en horkvinne. Slik gikk de inn til Ohola og Oholiba, de vellystige kvinnene. 45Men rettferdige menn skal dømme dem slik kvinner som bryter ekteskapet og utøser blod blir dømt. For ekteskapsbrytere er de, og blod er det på deres hender. #16:38. Jes 1:15. 59:3.
46For så sier Herren Herren: Jeg vil føre en folkeskare fram mot dem og overgi dem til mishandling og hat. 47Folkeskaren skal steine dem og hogge dem i stykker med sine sverd. Deres sønner og døtre skal de slå i hjel, og deres hus skal de brenne opp med ild. 48Slik vil jeg gjøre ende på utukten i landet. Og alle kvinner skal la seg advare og ikke drive slik utukt som dere. 49Den utukt dere har drevet skal legges på dere selv. Dere skal bære straffen for deres synder med deres motbydelige avguder. Og dere skal kjenne at jeg er Herren Herren.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.