Esekiel 11

11
Herrens dom over onde rådgivere
1Nå løftet Ånden meg opp og førte meg til den østre porten i Herrens hus, den som vender mot øst. Ved inngangen til porten så jeg tjuefem menn, og midt iblant dem Ja’asanja, Assurs sønn, og Pelatja, Benajas sønn, som var høvdinger blant folket. #3:12,14. 8:3. 43:5. 2Og Herren sa til meg: Menneskesønn! Dette er de menn som tenker ut urett og gir onde råd i denne byen. 3Det er de som sier: Det blir ikke så snart tale om å bygge hus! Byen er gryten, og vi er kjøttet. #Jer 29:5. 4Derfor skal du profetere mot dem! Profeter, menneskesønn!
5Og Herrens Ånd kom over meg, og han sa til meg at jeg skulle si: Så sier Herren: Slik har dere sagt, dere av Israels hus, og de tankene som stiger opp i deres ånd, dem kjenner jeg. 6Mange er de som dere har drept i denne byen. Dere har fylt gatene med drepte. #7:23. 9:9. Jes 1:15. 7Derfor sier Herren Herren: De som dere har drept og latt ligge midt i byen, de er kjøttet, og den er gryten. Men jeg skal føre dere ut av den. 8Dere frykter for sverdet, og sverdet vil jeg la komme over dere, sier Herren Herren. #3Mos 26:14,25. 9Jeg vil føre dere ut av byen og gi dere i fremmedes hånd, og jeg vil holde dom over dere. 10For sverd skal dere falle. Ved Israels grense vil jeg dømme dere, og dere skal kjenne at jeg er Herren. #2Kong 25:6,7,18 ff. Jer 39:5,6. 52:9,10,24 ff. 11Byen skal ikke være en gryte for dere, og dere skal ikke være kjøttet i den! Ved Israels grense vil jeg dømme dere. 12Og dere skal få kjenne at jeg er Herren. Mine bud har dere ikke fulgt, og mine lover har dere ikke holdt. Men dere har holdt dere etter de hedningefolkenes lover som bor rundt omkring dere.
Herren vil igjen samle Israel fra folkene
13Mens jeg holdt på å profetere, døde Pelatja, Benajas sønn. Jeg falt på mitt ansikt og ropte med høy røst og sa: Å, Herre Herre! Vil du helt gjøre ende på det som er igjen av Israel? #9:8.
14Og Herrens ord kom til meg, og det lød så:
15Menneskesønn! Dine brødre, dine brødre, dine nære frender og hele Israels hus, hele folket - til dem er det Jerusalems innbyggere sier: Hold dere langt borte fra Herren! Landet er gitt oss til eiendom. #2Kong 24:12 ff. 16Derfor skal du si: Så sier Herren Herren: Da jeg lot dem fare langt bort blant hedningefolkene, da jeg spredte dem i landene, ble jeg en kort tid en helligdom for dem i de landene de var kommet til. #Jes 8:14. Jer 24:5. 17Derfor skal du si: Så sier Herren Herren: Jeg vil samle dere fra folkene og sanke dere fra de landene som dere er spredt i, og jeg vil gi dere Israels land. #20:41,42. 28:25. Jer 23:3. 18Når de kommer dit, da skal de få bort derfra alle de vemmelige avgudene og motbydelighetene som finnes der. 19Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, #18:31. 36:26. 5Mos 30:6. Jer 24:7. 20så de skal følge mine bud og holde mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. #34:30. 36:28. Jer 31:33. Sak 8:8. Heb 8:10. 21Men de som i sitt hjerte følger sine motbydelige avguder og vemmeligheter, deres gjerninger vil jeg la komme over deres eget hode, sier Herren Herren. #9:10. 16:43.
Herrens herlighet forlater byen
22Da løftet kjerubene sine vinger, og hjulene fulgte med, og Israels Guds herlighet var oppe over dem. #9:3. 10:1,19.
23Herrens herlighet steg opp fra byen. Den ble stående på det berget som er øst for byen. 24Ånden løftet meg opp, og førte meg i synet ved Guds Ånd til Kaldea, til de bortførte. Og synet jeg hadde sett, steg opp fra meg. #3:14,15. 8:3.
25Jeg talte til de bortførte alle de ordene som Herren hadde latt meg se.

Markert nå:

Esekiel 11: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring