2 Mosebok 38
NB

2 Mosebok 38

38
Brennofferalteret og kobberkaret
1Så laget han brennofferalteret av akasietre. Det var fem alen langt og fem alen bredt, firkantet, og tre alen høyt. #27:1-8. 2Og han laget et horn på hvert av de fire hjørnene, og hornene var i ett med alteret. Han kledde det med kobber. 3Deretter laget han alle de redskapene som hørte til alteret, bøttene og ildskuffene og skålene til å stenke blod med, kjøttgaflene og fyrfatene. Alle disse redskapene laget han av kobber. 4Til alteret laget han et gitter, et nettverk av kobber, og han satte det under alterets avsats nederst, så det rakk til midt på alteret. 5Og han støpte fire ringer til de fire hjørnene av kobbergitteret til å stikke stengene i. 6Stengene laget han av akasietre og kledde dem med kobber.
7Han stakk stengene inn i ringene på alterets sider, så det kunne bæres med dem. Alteret laget han av bord, så det var hult. 8Siden laget han karet og dets fotstykke av kobber. Til dette brukte han speil av kobber, som tilhørte de kvinner som gjorde tjeneste ved inngangen til sammenkomstens telt. #30:18.
Forgården og alt utstyret blir gjort ferdig
9Så laget han forgården: På den ene siden, som vendte mot sør, laget han omhengene til forgården av fint, tvunnet lingarn, hundre alen lange. #27:9-19. 10Han laget de tjue stolpene og de tjue fotstykkene til dem av kobber. Hakene på stolpene og stengene til dem laget han av sølv. 11På nordsiden laget han også omheng, hundre alen lange. De tjue stolpene og de tjue fotstykkene til dem var av kobber, og hakene på stolpene og stengene til dem var av sølv. 12På vestsiden laget han omheng på femti alen. Og han laget de ti stolpene og de ti fotstykkene som hørte til. Hakene på stolpene og stengene til dem var av sølv. 13På forsiden, mot øst, laget han også omheng på femti alen. 14De var femten alen på den ene kanten, med tre stolper og de tre fotstykkene til dem, 15og de var femten alen på den andre kanten, med tre stolper og de tre fotstykkene til dem. Slik ble det likt på begge sider av porten til forgården. 16Alle omhengene helt rundt forgården var av fint, tvunnet lingarn. 17Fotstykkene til stolpene var av kobber. Hakene på stolpene og stengene til dem var av sølv, og stolpehodene var kledd med sølv. Alle disse stolpene i forgården var bundet sammen med stenger av sølv. 18Forhenget til porten i forgården var laget i kunstsøm, av blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint, tvunnet lingarn, tjue alen langt og fem alen høyt etter vevens bredde, i likhet med omhengene rundt forgården. 19De fire stolpene og de fire fotstykkene til dem var av kobber. Hakene på dem var av sølv. Stolpehodene var kledd med sølv, og stengene til dem var av sølv. 20Alle pluggene til tabernaklet og til forgården omkring den, var av kobber. 21Her følger regnskapet over det som gikk med til tabernaklet, vitnesbyrdets telt. Moses befalte levittene å sette det opp, og Itamar, sønn av Aron, presten, foresto utregningen. 22Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, av Juda stamme, var den som gjorde alt det Herren hadde befalt Moses, #31:2.
23og sammen med ham Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans stamme, som var kyndig i utskjæring og i kunstvevning og utsying med blå og purpurrød og karmosinrød ull og med fint lingarn - : #31:6. 24Alt det gull som ble brukt til arbeidet med å gjøre hele helligdommen ferdig, det innviede gull, var tjueni talenter og sju hundre og tretti sekel etter helligdommens vekt. #35:22. 25Og sølvet, som ble gitt av dem i menigheten som ble ført i manntall, var hundre talenter og ett tusen sju hundre og syttifem sekel etter helligdommens vekt. #30:10-16. 26En beka eller en halv sekel etter helligdommens vekt for hver enkelt, var det som ble tatt inn blant dem som var ført i manntall, fra tjueårsalderen og oppover. Det var seks hundre og tre tusen, fem hundre og femti mann. #30:12 ff. 4Mos 1:46. 27De hundre talenter sølv ble brukt til å støpe fotstykkene til helligdommen og fotstykkene til forhenget - hundre fotstykker av de hundre talentene, en talent til hvert fotstykke.
28Og de ett tusen sju hundre og syttifem sekel brukte de til hakene på stolpene, til å kle stolpehodene og til å binde dem sammen med stengene. 29Kobberet var en offergave, og utgjorde sytti talenter og to tusen fire hundre sekel. 30Det ble brukt til fotstykkene ved inngangen til sammenkomstens telt og kobberalteret og kobbergitteret som hørte til, og alle alterets redskaper
31og fotstykkene til forgården rundt omkring og fotstykkene ved porten til forgården og alle pluggene til tabernaklet og alle pluggene til forgården omkring den.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.