2 Mosebok 30
NB

2 Mosebok 30

30
Røkofferalteret
1Så skal du lage et alter til å brenne røkelse på. Av akasietre skal du lage det. #37:25-29. 2Det skal være en alen langt og en alen bredt, firkantet, og to alen høyt. Hornene på det skal være i ett med alteret. 3Du skal kle det med rent gull både ovenpå og på sidene rundt omkring og på hornene. Og du skal lage en gullkrans på det rundt omkring. 4Du skal lage to gullringer til det og sette dem nedenfor kransen. På begge sider av alteret skal du sette dem, to på hver side. De skal være til å stikke stenger i, så alteret kan bæres med dem. 5Stengene skal du lage av akasietre og kle dem med gull. 6Du skal sette alteret foran forhenget som henger foran vitnesbyrdets ark, foran nådestolen som er over vitnesbyrdet, der hvor jeg vil komme sammen med deg. #25:22. 7Og Aron skal brenne velluktende røkelse på alteret. Hver morgen når han steller lampene, skal han brenne den. #Åp 5:8. 8Og når han setter lampene opp mellom de to aftenstundene, skal han også brenne røkelse. Det skal være et stadig røkoffer for Herrens åsyn hos deres etterkommere. #12:6. 9Dere skal ikke ofre fremmed røkelse på alteret. Dere skal heller ikke ofre brennoffer eller matoffer der, og dere skal ikke helle ut drikkoffer på det. #3Mos 10:1. 10Én gang om året skal Aron gjøre soning på alterhornene. Med blodet av soningssyndofferet skal han én gang om året gjøre soning på det, slekt etter slekt. Det er høyhellig for Herren. #3Mos 16:18 ff.
Om løsepenger ved mantall
11Og Herren talte til Moses og sa: 12Når du holder manntall over Israels barn, da skal alle de som kommer med i manntallet, gi Herren løsepenger for sitt liv når de telles, så det ikke skal komme noen ulykke over dem fordi de telles. #38:25,26. 4Mos 1:2. 26:2. 2Sam 24:10. 1Krøn 21:3.
13Dette skal hver gi som kommer med i manntallet: en halv sekel etter helligdommens vekt - sekelen er tjue gera - denne halve sekel er en gave til Herren. 14Hver den som kommer med i manntallet fra tjueårsalderen og oppover, skal gi denne gaven til Herren. 15Den rike skal ikke gi mer og den fattige ikke mindre enn en halv sekel når dere gir gaven til Herren som løsepenger for deres liv. 16Du skal ta imot løsepengene av Israels barn og bruke dem til arbeidet ved sammenkomstens telt, så det kan være til å minne om Israels barn for Herrens åsyn, til løsepenger for deres liv. #38:25-28.
Det store kobberkaret
17Og Herren talte til Moses og sa: 18Du skal lage et kar av kobber med fotstykke av kobber til å vaske seg i. Og du skal sette det mellom sammenkomstens telt og alteret og ha vann i det. #38:8. 40:30 ff.
19Og Aron og hans sønner skal vaske hendene og føttene i det. 20Når de går inn i sammenkomstens telt, skal de vaske seg med vann for at de ikke skal dø. Likeså når de trer fram til alteret for å gjøre tjeneste og brenne ildoffer for Herren. 21De skal vaske hender og føtter for at de ikke skal dø. Dette skal være en evig lov for dem - for ham og hans ætt, slekt etter slekt.
Den hellige salvingsoljen og om røkelse
22Og Herren talte til Moses og sa: 23Ta krydder av fineste slag, av den edleste myrra fem hundre sekel og av krydderkanel halvparten så mye, to hundre og femti sekel, og av krydderkalmus to hundre og femti sekel, 24og av kassia fem hundre sekel etter helligdommens vekt, og en hin olivenolje. 25Av det skal du lage en hellig salvingsolje, en kryddersalve, slik som det gjøres av dem som lager salve. Det skal være en hellig salvingsolje. #37:29. 3Mos 8:10. 26Med den skal du salve sammenkomstens telt og vitnesbyrdets ark #40:9,10. 27og bordet med alt som hører til det, og lysestaken med alt det som hører til den, og røkofferalteret 28og brennofferalteret med alt som hører til, og karet med sitt fotstykke. 29Og du skal hellige dem, så de blir høyhellige. Hver den som rører ved dem, skal være hellig. 30Du skal salve Aron og hans sønner, og du skal hellige dem til å tjene meg som prester. 31Og du skal tale til Israels barn og si: Dette skal være min hellige salvingsolje for dere, slekt etter slekt. 32Den må ikke komme på noe annet menneskes legeme. Og dere skal ikke lage noen annen olje som er blandet på denne måten. Hellig er den, hellig skal den være for dere. 33Den som lager maken til denne kryddersalven, eller som bruker den på en uinnviet, han skal utryddes av sitt folk. 34Og Herren sa til Moses: Ta røkelseskrydderier, - velluktende harpiks, balsam, harpiks med sterk lukt - disse tre slags krydder - og ren virak. Det skal være like mye av hvert. 35Av det skal du lage røkelse, en krydderblanding slik som det gjøres av en salveblander. Den skal være saltet, ren, hellig. 36Og du skal knuse noe av det smått og legge det foran vitnesbyrdet i sammenkomstens telt, der hvor jeg vil komme sammen med deg. Høyhellig skal det være for dere. #25:22. 37Dere må ikke lage røkelse med denne blanding til eget bruk. Hellig for Herren skal den være for deg. 38Den som lager maken til den for å nyte lukten av den, han skal utryddes av sitt folk.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.