2 Mosebok 29
NB

2 Mosebok 29

29
Forskrifter om innvielse av prestene
1Dette skal du gjøre med dem for å hellige dem til å tjene meg som prester: Ta en ung okse og to værer som er uten lyte, #3Mos 8:2 ff. 2og usyret brød og usyrede kaker med olje i, og usyrede, tynne brødleiver, smurt med olje. Av fint hvetemel skal du lage dem. 3Og du skal legge dem i en kurv og bære dem fram i kurven, og lede fram oksen og de to værene. 4Så skal du føre Aron og hans sønner fram til inngangen til sammenkomstens telt, og du skal vaske dem med vann. #40:12 ff. 5Du skal ta klærne og kle Aron i kappen og ytterkappen som hører til efoden*, og efoden og brystduken og binde efodens belte om ham #*2Mos 28:4. 6og sette luen på hans hode og feste det hellige hodesmykket på luen. #28:4,36-38. 3Mos 8:9. 7Og du skal ta salvingsoljen og helle ut over hans hode og salve ham. 8Så skal du føre hans sønner fram og kle dem i kappen, 9spenne beltet om dem - både om Aron og hans sønner - og binde de høye luene på dem. Og de skal ha prestedømmet som en evig rett. Så skal du fylle Arons hånd og hans sønners hånd*. #28:41. 40:15. 4Mos 3:10.#5Mos 18:5. *overgi dem prestedømmet. 10Du skal lede oksen fram foran sammenkomstens telt, og Aron og hans sønner skal legge sine hender på oksens hode. 11Og du skal slakte oksen for Herrens åsyn ved inngangen til sammenkomstens telt.
12Så skal du ta av oksens blod og stryke på alterhornene med din finger. Resten av blodet skal du helle ut ved alterets fot. 13Du skal ta alt fettet som dekker innvollene, den store leverlappen og begge nyrene med fettet som er på dem, og du skal brenne det på alteret. 14Men kjøttet av oksen og huden og mageinnholdet skal du brenne opp med ild utenfor leiren - det er et syndoffer. #3Mos 4:10. 4Mos 19:5. Heb 13:10. 15Så skal du ta den ene væren, og Aron og hans sønner skal legge sine hender på værens hode. 16Og du skal slakte væren og ta blodet og stenke rundt om på alteret. 17Men væren selv skal du skjære opp i stykker. Du skal vaske innvollene og føttene og legge dem oppå stykkene og hodet.
18Og du skal brenne hele væren på alteret - det er et brennoffer for Herren, en velbehagelig duft. Det er et ildoffer for Herren. 19Så skal du ta den andre væren, og Aron og hans sønner skal legge sine hender på dens hode. 20Og du skal slakte væren og ta av blodet og stryke på den høyre ørelappen på Aron og hans sønner, og på tommelfingeren på deres høyre hånd, og på stortåen på deres høyre fot. Resten av blodet skal du stenke rundt om på alteret. 21Du skal ta av blodet som er på alteret, og av salvingsoljen og stenke på Aron og på hans klær, og likeså på hans sønner og på deres klær. Så blir han hellig, han selv og hans klær, og likeså hans sønner og deres klær. 22Og du skal ta de fete delene på væren, både fetthalen og fettet som dekker innvollene, den store leverlappen og begge nyrene og fettet på dem og det høyre låret, for dette er innvielsesværen. #28:41.
23Ta så et rundt brød og en oljekake og en tynn brødleiv fra kurven med usyret brød som står for Herrens åsyn. 24Alt dette skal du legge i hendene til Aron og hans sønner, og du skal svinge det for Herrens åsyn. 25Så skal du ta det av deres hånd og brenne det på alteret sammen med brennofferet til en velbehagelig duft for Herrens åsyn. Det er et ildoffer for Herren. 26Deretter skal du ta brystet av Arons innvielsesvær og svinge det for Herrens åsyn, det skal være din del. 27Og du skal hellige svingebrystet og løftelåret - det som svinges og det som løftes av Arons og hans sønners innvielsesvær. #3Mos 7:32-35. 28Dette skal være en rettighet for Aron og hans sønner hos Israels barn til evig tid. For det er en gave, en gave som Israels barn skal gi av sine fredsoffer, en gave fra dem til Herren. #3Mos 7:35,36. 29De hellige klær som Aron har, skal hans sønner ha etter ham. Dem skal de ha på når de blir salvet og viet til prester. 30I sju dager skal den av hans sønner som blir prest i hans sted, bære disse klærne - han som skal gå inn i sammenkomstens telt for å gjøre tjeneste i helligdommen. 31Så skal du ta innvielsesværen og koke kjøttet på et hellig sted. 32Og Aron og hans sønner skal ete kjøttet av væren og brødet som er i kurven, ved inngangen til sammenkomstens telt. 33De skal ete dette soningsofferet, det som bæres fram når de innvies til prester og helliges. Men en uinnviet skal ikke ete av det, for det er hellig. 34Dersom det blir noe til overs av innvielseskjøttet eller av brødet til om morgenen, da skal du brenne opp det som er til overs. Det skal ikke etes, for det er hellig.
35Slik skal du gjøre med Aron og hans sønner, i ett og alt slik som jeg har befalt deg. Sju dager skal deres innvielse vare. 36Du skal hver dag ofre en okse som syndoffer til soning. Og du skal rense alteret fra synd idet du gjør soning for det. Og du skal salve det for å hellige det. 37I sju dager skal du gjøre soning for alteret og hellige det, og da skal alteret være høyhellig. Hver den som rører ved alteret, blir hellig.
Forskrifter om det daglige offeret
38Dette er det du alltid skal ofre på alteret: Hver dag to årsgamle lam. #4Mos 28:3 ff. 39Det ene lammet skal du ofre om morgenen, og det andre lammet skal du ofre mellom de to aftenstundene. #12:9. 40Sammen med det første lammet skal du ofre tiendedelen av en efa fint mel, blandet med fjerdedelen av en hin olje av knuste oliven, og til drikkofferet fjerdedelen av en hin vin. 41Det andre lammet skal du ofre mellom de to aftenstundene. Med det samme matofferet som om morgenen, og med det samme drikkofferet skal du ofre det. Det skal være til en velbehagelig duft, et ildoffer for Herren. 42Dette skal være et stadig brennoffer hos deres etterkommere. Det skal bæres fram for Herrens åsyn ved inngangen til sammenkomstens telt, der hvor jeg vil komme sammen med dere for å tale til dere. #25:22. 43Der vil jeg komme sammen med Israels barn, og teltet skal helliges ved min herlighet. #40:34. 44Jeg vil hellige sammenkomstens telt og alteret, og Aron og hans sønner vil jeg hellige til å tjene meg som prester. 45Jeg vil bo midt iblant Israels barn, og jeg vil være deres Gud. #25:8. 3Mos 26:10,12. 5Mos 12:10. 2Kor 6:16. 46Og de skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ut av landet Egypt for å bo midt iblant dem. Jeg er Herren deres Gud. #20:2. 3Mos 10:45. 22:33.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.