2 Mosebok 28

28
Hellige klær til Aron og sønnene
1Så skal du kalle din bror Aron og hans sønner fram til deg, ut fra Israels sønners flokk. Og du skal innsette dem til prester for meg - Aron og Nadab og Abihu og Eleasar og Itamar, Arons sønner. #6:23. 1Krøn 6:3. Sal 99:6. Heb 5:4. 2Du skal lage hellige klær for Aron, din bror, til ære og til pryd. 3Du skal si til alle dem som forstår seg på kunst, alle som jeg har fylt med kunstnerånd, at de skal lage de klærne som Aron skal bære, for at han kan helliges til å tjene meg som prest. #31:2 ff. 4Dette er de klærne som de skal lage: en brystduk og en efod* og en ytterkappe og en rutet kappe, en lue og et belte - hellige klær skal de lage til Aron, din bror, og til hans sønner, så han kan tjene meg som prest. #31:10. 35:19. 39:1 ff. *et plagg, overstykke,#som tilhørte den yppersteprestlige embetsdrakt. 5De skal ta gullet og den blå og den purpurrøde og den karmosinrøde ullen og det fine lingarnet, #25:3 ff. 6og de skal lage efoden av gull, av blå og purpurrød og karmosinrød ull og av fint, tvunnet lingarn. - Kunsthåndverk skal det være. 7Den skal ha to skulderstykker som kan festes til hverandre, ett i hver ende, slik at den kan hektes sammen. 8Og beltet som hører til og holder den sammen, skal være av samme slags vevning og i ett med den, av gull og av blå og purpurrød og karmosinrød ull og av fint, tvunnet lingarn. 9Og du skal ta to onyks-steiner, og på dem skal du gravere inn navnene på Israels barn. 10Det skal være seks navn på den ene steinen og de andre seks navnene på den andre, etter alderen. 11La navnene på Israels barn bli inngravert på de to steinene, slik som en håndverker graverer i stein og skjærer ut et signet. Og du skal sette dem inn i et flettverk av gull. 12Du skal feste begge steinene på efodens skulderstykker, for at de skal minne om Israels barn. Og når Aron står for Herrens åsyn, skal han bære deres navn på begge sine skuldrer for å minne om dem. 13Så skal du lage flettverk av gull, 14og to kjeder av rent gull. De skal være tvunnet, slik som en tvinner snorer. Disse kjedene skal du feste til flettverkene. 15Så skal du lage en domsbrystduk*, - kunsthåndverk skal det være - i samme slags vevning som efoden. Den skal du lage av gull og av blå og purpurrød og karmosinrød ull og av fint, tvunnet lingarn. #*Se forklaring v.30.
16Den skal være firkantet og lagt dobbelt, ett spann lang og ett spann bred. 17Og på den skal du sette fire rader med innfattede steiner. I én rad skal det være en karneol, en topas og en smaragd, det er den første raden. #25:7. Åp 21:19,20. 18I den andre raden skal det være en karfunkel, en safir og en diamant. 19I den tredje raden skal det være en hyasint, en agat og en ametyst.
20I den fjerde raden skal det være en krysolitt og en onyks og en jaspis. De skal settes inn i et flettverk av gull. 21Steinene skal være tolv i tallet, etter navnene på Israels sønner, én for hvert navn. På hver stein skal navnet på en av de tolv stammene være inngravert, som på et signet. 22Til brystduken skal du også lage kjeder av rent gull, tvunnet som snorer. 23Likeså skal du lage to gullringer til brystduken. Dem skal du sette på hver sitt hjørne. 24Du skal feste de to gullkjedene i de to ringene på hjørnene av brystduken. 25De to andre endene av de to kjedene skal du feste i de to flettverkene, og så feste dem til efodens skulderstykker på fremsiden. 26Så skal du lage to andre gullringer og sette dem på de to andre hjørnene av brystduken på innersiden, den som vender inn mot efoden. 27Og du skal lage to gullringer til, og sette dem på efodens to skulderstykker nederst på fremsiden, der hvor den festes sammen, ovenfor beltet på efoden. 28Så skal ringene på brystduken bindes til ringene på efoden med en snor av blå ull, så brystduken kommer til å sitte ovenfor efodens belte, slik at den ikke kan skilles fra efoden. 29Og når Aron går inn i helligdommen, skal han bære navnene på Israels barn i domsbrystduken på sitt hjerte, slik skal han alltid minne om dem for Herrens åsyn.
30I domsbrystduken skal du legge urim og tummim*. De skal ligge ved Arons hjerte når han går inn for Herrens åsyn, så Aron alltid skal bære Israels barns dom på sitt hjerte for Herrens åsyn. #3Mos 8:8. 4Mos 27:21.#Esr 2:63. *lys og fullkommenhet. Ved disse#åpenbarte Herren sin vilje i vanskelige tilfeller. 31Ytterkappen som hører til efoden, skal du lage helt igjennom av blå ull.
32Midt på den skal det være en åpning for hodet, og rundt omkring åpningen skal det være en vevd bord - likesom åpningen på en brynje - for at den ikke skal bli revet i stykker. 33På kanten nederst skal du sette granatepler av blå, purpurrød og karmosinrød ull, og blant dem skal det være gullbjeller rundt omkring. 34Først skal det være en gullbjelle og et granateple og så igjen en gullbjelle og et granateple. Slik skal det være rundt hele den nederste kanten på ytterkappen. 35Aron skal ha den på seg hver gang han gjør tjeneste, så lyden av den kan høres når han går inn i helligdommen for Herrens åsyn, og når han går ut - for at han ikke skal dø. #v.43. 36Så skal du lage en plate av rent gull og gravere inn på den slik som en graverer inn et signet: Helliget Herren. #29:6. 30:30,31. 37Du skal feste den til en snor av blå ull, og den skal sitte på luen, på fremsiden av luen skal den sitte. 38Over Arons panne skal den sitte, så Aron kan bære den synd som henger ved de hellige ting som Israels barn vier til Herren, alle de hellige gavene de bærer fram. Den skal alltid sitte over hans panne, for at gavene kan finne velbehag for Herrens åsyn.
39Så skal du veve en rutet kappe av fint lin og lage en lue av fint lin, og et belte i ekte kunsthåndverk. 40Og til Arons sønner skal du lage kapper. Du skal lage belter til dem, og du skal lage høye luer til dem, som skal være til ære og til pryd. #29:9. 39:28. 40:14. 3Mos 8:13. 41Med dette skal du kle Aron, din bror, og likeså hans sønner. Og du skal salve dem og fylle deres hender* og hellige dem, så de kan tjene meg som prester. #*d.e. innvie dem til#prestetjenesten, se 29:22 ff. 42Så skal du lage benklær av lerret for dem, så de kan skjule sin nakenhet. De skal dekke kroppen deres fra hoftene ned på lårene. 43Dem skal Aron og hans sønner ha på seg når de går inn i sammenkomstens telt, eller når de trer fram til alteret for å gjøre tjeneste i helligdommen, så de ikke skal føre skyld over seg og dø. Dette skal være en evig lov for ham og hans ætt etter ham.

Markert nå:

2 Mosebok 28: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring