2 Mosebok 25

25
Befaling om gjenstander i helligdommen
1Herren talte til Moses og sa: 2Si til Israels barn at de skal komme med en gave til meg. Fra hver mann som har hjertelag til det, skal dere ta imot gaven til meg. #35:5,21. 3Og dette er den gaven dere skal ta imot av dem: gull og sølv og kobber 4og blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lin og geitehår 5og rødfargede værskinn og takasskinn* og akasietre, #*takas, sannsynligvis en art delfiner. 6olje til lysestaken, krydder til salvingsoljen og til den velluktende røkelsen, 7onyks-steiner og andre edelsteiner til å sette på efoden* og brystduken. #28:15-30. *2Mos 28:4
8La dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem. #29:45,46. Heb 9:2,3. 9Tabernaklet og alt som hører til det, skal dere i alle måter lage etter det bildet jeg vil vise deg. #v.40. 26:30. Apg 7:44. Heb 8:2,5. 10De skal lage en ark* av akasietre, to og en halv alen lang og halvannen alen bred og halvannen alen høy. #37:1-9. *paktens ark, den viktigste gjenstand i#tabernaklet. 11Den skal du kle med rent gull, både innvendig og utvendig skal du kle den med gull. Og du skal lage en gullkrans på den rundt omkring. 12Du skal støpe fire gullringer og feste dem i de fire føttene på arken, to ringer på den ene siden og to på den andre. 13Så skal du lage stenger av akasietre og kle dem med gull. 14Og du skal stikke stengene inn i ringene på sidene av arken, så arken kan bæres på dem. 15Stengene skal bli i ringene på arken, de må aldri tas ut av dem.
16Og i arken skal du legge vitnesbyrdet* som jeg vil gi deg. #34:29. 40:20.#Heb 9:4. *lovens tavler. 17Så skal du lage en nådestol* av rent gull. Den skal være to og en halv alen lang og halvannen alen bred. #37:6 ff. 3Mos 16:14-16 Rom 3:25.#*gullokket på paktens ark, som ble stenket med#sonofferets blod. 18Du skal lage to kjeruber av gull. I hamret arbeid skal du lage dem og sette dem ved begge endene av nådestolen. 19Sett den ene kjeruben ved den ene enden og den andre kjeruben ved den andre enden. Dere skal lage kjerubene i ett med nådestolen, en på hver ende av den. 20Kjerubene skal holde vingene utbredt og oppløftet, så de dekker over nådestolen med vingene. Og ansiktene skal vende mot hverandre, mot nådestolen skal kjerubene vende ansiktet. #1Kong 8:7. Heb 9:5. 21Så skal du sette nådestolen oppå arken. Og i arken skal du legge vitnesbyrdet som jeg vil gi deg. #1Kong 8:9. 22Og jeg vil komme sammen med deg der. Fra nådestolen mellom begge kjerubene som er på vitnesbyrdets ark, der vil jeg tale med deg om alt det jeg vil pålegge deg å si til Israels barn. #29:42. 30:6,36. 4Mos 7:89. 23Så skal du lage et bord av akasietre, to alen langt og en alen bredt og halvannen alen høyt. #37:10-16. 24Du skal kle det med rent gull og lage en gullkrans på det rundt hele kanten. 25Og du skal lage en list rundt bordet, så bred som en hånd, og lage en gullkrans på listen. 26Så skal du lage fire gullringer til det og sette ringene i de fire hjørnene på de fire føttene.
27Like ved listen skal ringene sitte, de skal være til å stikke stengene i, så en kan bære bordet. 28Stengene skal du lage av akasietre og kle dem med gull. Og bordet skal bæres på dem. 29Så skal du lage fatene og skålene som hører til bordet, og kannene og begrene som det skal ofres drikkoffer med. Av rent gull skal du lage dem. 30Og på bordet skal du alltid legge skuebrød for mitt åsyn. 31Så skal du lage en lysestake av rent gull. I hamret arbeid skal lysestaken lages. Både foten på den og stangen, begrene, knoppene og blomstene skal være i ett med den. #37:17-24.
32Seks armer skal gå ut fra lysestaken, tre armer fra den ene siden og tre fra den andre. 33Det skal være tre mandelformede beger på den første armen, med knopp og blomst, og tre mandelformede beger på den andre armen, med knopp og blomst, slik skal det være på alle de seks armene som går ut fra lysestaken.
34På selve lysestaken skal det være fire mandelformede beger med knopper og blomster. 35Det skal være en knopp under de to første armene på lysestaken, og en knopp under de to neste, og en knopp under de to følgende - en knopp under hvert par av de seks armene på lysestaken. 36Både knoppene og armene skal være i ett med den. Alt sammen skal være ett hamret arbeid av rent gull. 37Så skal du lage sju lamper til lysestaken. Lampene skal settes opp slik at lyset faller rett fram for den. #40:25. 4Mos 8:2. 38Lysesaksene og brettene som hører til, skal være av rent gull. 39En talent rent gull skal dere bruke til lysestaken og alle disse redskapene. #38:25,26. 40Se nå til at du gjør alt etter det bilde som ble vist deg på fjellet! #v.9. Apg 7:44. Heb 8:5.

Markert nå:

2 Mosebok 25: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring