2 Mosebok 23
NB

2 Mosebok 23

23
1Du skal ikke utbre falskt rykte. Du skal ikke gjøre felles sak med den ugudelige, så du blir et urettferdig vitne. #20:16. 3Mos 19:16. 2Du skal ikke følge mengden i det som er ondt. Og du skal ikke vitne slik i en rettssak at du bøyer deg etter mengden og gjør rett til urett. 3Heller ikke fattig manns sak skal du pynte på. #v.6. 3Mos 19:15.
4Når du treffer din fiendes okse eller hans esel som har gått seg vill, da skal du føre dem tilbake til ham. #5Mos 22:1-4. Ord 25:21. 5Når du ser din fiendes esel ligge under sin byrde, da vokt deg for å gå fra ham. Du skal hjelpe ham med å lesse av. 6Du skal ikke i noen sak bøye retten for den fattige som bor hos deg. #5Mos 16:19. 24:17. 27:19. 7Du skal holde deg langt borte fra en falsk sak og ikke hjelpe til at den uskyldige og rettferdige mister livet. For jeg dømmer ikke en skyldig å være uskyldig. 8Du skal ikke ta imot gave, for bestikkelse gjør den seende blind og ødelegger saken for dem som har rett. #5Mos 16:19. 27:25. Ord 17:23. 9En fremmed skal du ikke undertrykke. Dere vet jo hvordan den fremmede er til mote, dere var selv fremmede i landet Egypt. #22:21.
Lover om dager, år og høytider
10Seks år skal du tilså ditt land og høste grøden, #3Mos 25:3-7. 11men i det sjuende året skal du la det hvile og ligge, så de fattige blant ditt folk kan ete av det. Og det de lar ligge, kan markens dyr ete. Det samme skal du gjøre med din vingård og dine oljetrær. 12Seks dager skal du gjøre din gjerning, men på den sjuende dagen skal du hvile, slik at din okse og ditt esel kan ha ro, og din trellkvinnes sønn og den fremmede får hvile seg ut. #20:8-10. 31:15. 35:2.
13I alt det jeg har sagt dere, skal dere ta dere i vare. Andre guders navn skal dere ikke nevne, slikt skal ikke høres av din munn. #20:3. Jos 23:7. Sal 16:4. 14Tre ganger om året skal du holde høytid for meg. #3Mos 23:4 ff. 5Mos 16:16. 15De usyrede brøds høytid skal du holde: Sju dager skal du ete usyret brød, slik som jeg har befalt deg, til fastsatt tid i måneden abib, for i den dro du ut av Egypt. Og ingen skal vise seg tomhendt for mitt åsyn. #12:15. 13:4. 34:20. 5Mos 16:16. 16Likeså kornhøstens høytid, når førstegrøden faller av ditt arbeid, av det som du sår på marken. Og frukthøstens høytid ved årets utgang, når du samler inn frukten av ditt arbeid på marken. #34:22. 3Mos 23:15 ff, 34 ff. 5Mos 16:9. 17Tre ganger om året skal alle menn blant dere møte fram for Herren Herrens åsyn. #v.14. 34:23. 5Mos 16:16. 18Du skal ikke ofre blodet av mitt slaktoffer sammen med syret brød, og det fete av mitt høytidsoffer skal ikke bli liggende natten over til om morgenen. #12:15. 34:25. 19Det første av din jords førstegrøde skal du bære til Herren din Guds hus. Du skal ikke koke et kje i dets mors melk*.#22:29. 34:26. 5Mos 14:21. 26:1ff. *hedensk#fruktbarhetsskikk som Israel skulle avvise.
Guds engel
20Se, jeg sender en engel foran deg, for å vokte deg på veien og for å føre deg til det stedet jeg har gjort i stand. #v.23. 3:2. 32:34. 33:2. Apg 7:30. 21Ta deg i vare for ham og hør på hans røst. Vær ikke gjenstridig mot ham! Han skal ikke bære over med deres overtredelser, for mitt navn er i ham. #Jos 24:19. Jes 63:9. Kol 2:9. Heb 1:3. 22Men dersom du lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da vil jeg være en fiende av dine fiender og en motstander av dine motstandere. #Sal 81:14,15. 23For min engel skal gå foran deg og føre deg fram til det landet hvor amorittene og hetittene og ferisittene og kana’aneerne og hevittene og jebusittene bor, og jeg vil tilintetgjøre dem. 24Du skal ikke tilbe deres guder eller tjene dem. Du skal ikke gjøre det som de gjør. Men du skal rive ned deres avgudsbilder og slå deres steinstøtter i stykker. #20:5. 34:13. 5Mos 7:5. 12:3. 2Kong 18:4. 25Dere skal tjene Herren deres Gud, og han skal velsigne ditt brød og ditt vann. Og jeg vil holde sykdom borte fra deg. #15:26. 5Mos 7:15. Matt 6:33. 26Det skal ikke være noen kvinne i ditt land som føder i utide eller er ufruktbar. Dine dagers tall vil jeg gjøre fullt. #5Mos 7:14. 30:20. Job 5:25,26.# 27Redsel for meg vil jeg sende foran deg og forvirre alle de folkene du kommer til. Og jeg vil la alle dine fiender flykte for deg. #15:16. 5Mos 7:23. 10:25. 28Jeg vil sende vepser foran deg. De skal jage hevittene, kana’aneerne og hetittene bort fra deg. #33:2. 34:10.#5Mos 7:20. Jos 24:12. 29Jeg vil ikke jage dem bort fra deg på ett år, for at ikke landet skal bli øde og de ville dyr bli for mange for deg. 30Litt etter litt vil jeg jage dem bort fra deg, inntil du blir så stort et folk at du kan ta landet i eie. 31Jeg vil la ditt lands grenser gå fra Rødehavet til filistrenes hav*, og fra ørkenen til elven**. For landets innbyggere vil jeg gi i deres hånd, du skal jage dem bort fra deg. #1Mos 15:18. 5Mos 10:24. Jos 24:18. 1Kong 4:21.#*Middelhavet. **Eufrat. 32Du skal ikke gjøre noen pakt med dem eller med deres guder. #34:12,15. 5Mos 7:2. Dom 2:2. 33De skal ikke bo i ditt land, for at de ikke skal forføre deg til å synde mot meg. For da ville du tjene deres guder, og det ville bli en snare for deg. #5Mos 7:1-5,16. Dom 2:3. 8:27.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.