2 Mosebok 22
NB

2 Mosebok 22

22
Lover om tilbakebetaling
1Når noen stjeler en okse eller en sau og slakter eller selger den, da skal han gi fem okser istedenfor oksen og fire sauer istedenfor sauen. #2Sam 12:6. Luk 19:8. 2Dersom tyven blir grepet mens han bryter seg inn, og blir slått så han dør, da kommer det ingen blodskyld av det.
3Men skjer det etter at solen er gått opp, da blir det blodskyld av det. Tyven skal gi full bot. Har han ingen ting, skal han selges til vederlag for det han har stjålet.
4Dersom det han har stjålet, finnes levende hos ham, enten det er en okse eller et esel eller en sau, da skal han gi dobbelt igjen.
5Når noen lar sitt fe beite på sin åker eller i sin vingård, og han slipper det løs så det kommer til å beite på en annens åker, da skal han gi i vederlag det beste på sin åker og det beste i sin vingård. 6Når ild bryter løs og fatter i tornehekker, og kornbånd eller det stående kornet eller hele åkeren brenner opp, da skal den som tente ilden, gi fullt vederlag. 7Når noen gir sin neste penger eller gods for at han skal gjemme det, og det blir stjålet fra mannens hus, da skal tyven, om han blir funnet, gi dobbelt igjen. 8Men blir tyven ikke funnet, da skal husets eier føres fram for Gud, for at det kan bli avgjort om han har forgrepet seg på sin nestes eiendom, eller om han ikke har gjort det. #21:6.#
9Dersom noen på urett vis har tilrevet seg andres eiendom, enten det er en okse eller et esel eller en sau eller klær eller i det hele tatt noe som er kommet bort, og så en sier: Her er det! - da skal saken mellom de to komme fram for Gud. Den som Gud dømmer skyldig, han skal gi sin neste dobbelt igjen.
10Når noen gir sin neste et esel eller en okse eller en sau, eller i det hele tatt noe husdyr å ta vare på, og det dør eller kommer til skade eller røves uten at noen ser det,
11da skal ed ved Herren skille mellom dem og avgjøre om han ikke har forgrepet seg på sin nestes eiendom. Eieren skal ta eden for god, og den andre skal ikke gi noe vederlag. 12Men blir det stjålet fra ham, da skal han gi dets eier vederlag. 13Blir det revet i hjel, da skal han føre det fram til bevis. Han skal ikke gi vederlag for det som er revet i hjel. 14Når noen låner et dyr av sin neste, og det kommer til skade eller dør, og dyrets eier ikke er til stede, da skal låntakeren gi full bot.
15Men dersom eieren er til stede, da skal han ikke gi vederlag. Dersom det er leid, da skal leiesummen være vederlag.
Lover om forskjellige forhold
16Om noen forfører en jomfru som ikke er forlovet, og ligger hos henne, da skal han gi festegave for henne og ta henne til hustru. #5Mos 22:28,29. 17Dersom faren ikke vil la ham få henne, da skal han gi så meget i pengebøter som en pleier å gi i festegave for en jomfru. 18En trollkvinne skal du ikke la leve. #3Mos 19:31. 20:27. 19Hver den som blander seg med fe, skal visselig lide døden. #3Mos 18:23. 5Mos 27:21. 20Den som ofrer til avgudene og ikke til Herren alene, skal være forbannet.
21En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke, for dere har selv vært fremmede i landet Egypt. #23:9. 3Mos 19:33,34. 5Mos 10:18,19. 24:17-19. 22Dere skal ikke plage noen enke eller farløs. #5Mos 24:17. Jes 1:17.Jer 7:6. Sak 7:10. 23Dersom du plager dem, og de roper til meg, skal jeg sannelig høre deres rop, 24og min vrede skal bli opptent, og jeg skal slå dere i hjel med sverdet. Deres hustruer skal bli enker og deres barn farløse. 25Dersom du låner penger til noen av mitt folk, til den fattige som bor hos deg, da skal du ikke gå fram som en ågerkar mot ham. Dere skal ikke kreve renter av ham. #3Mos 25:35-37. 5Mos 23:19,20. Sal 15:5. 26Dersom du tar din nestes kappe i pant, skal du gi ham den igjen før solen går ned, #5Mos 24:12,13.
27for den er det eneste han har, det er den han skal kle kroppen med, hva skal han ellers ligge i? Og når han roper til meg, vil jeg høre, for jeg er barmhjertig. 28Gud skal du ikke spotte, og en høvding blant ditt folk skal du ikke forbanne. #21:6. 3Mos 24:15,16.Fork 10:20. Apg 23:5. 29Vent ikke med å gi meg av alt det som fyller din låve og som flyter fra din vinpresse. Den førstefødte av dine sønner skal du gi meg. #13:2. 23:16. 5Mos 26:2. 30Det samme skal du gjøre med ditt storfe og ditt småfe. Sju dager skal det være hos moren. Den åttende dagen skal du gi meg det. #3Mos 22:27. 31Dere skal være hellige mennesker for meg. Dere skal ikke ete kjøtt av ihjelrevne dyr som dere finner på marken, det skal dere kaste for hundene.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.